Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dijous, 29 d’octubre de 2009

Riera del Palau - 29/10/2009

El matí ha començat amb una mica de boira matinal que ràpidament va pujar per donar pas a un ambient una mica més assolellat, tot i que una mica entarinyat per núvols alts (restes de la boira de la primera hora).

En quant als ocells, s'ha observat força activitat, especialment per part dels tudons (Columba palumbus) que formaven petits estols i volaven sobre la massa d'arbres al sector més forestal de la riera, també els gaigs (Garrulus glandarius) que transportaven glans de les alzines (Quercus ilex) cap algun sector del bosc on amagar-les sota terra i així tenir aliment durant l'hivern; al terra, diversos fringíl·lids, com pinsans comuns (Fringilla coelebs), gafarrons (Serinus serinus), verdums (Carduelis chloris) i caderneres (Carduelis carduelis) menjant llavors, que els hi acompanyaven algunes cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) i mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) que capturaven insectes.

S'han vist algunes espècies interessants com per exemple un mascle de gratapalles (Emberiza cirlus) que cantava actívament, també un pardal de bardissa (Prunella modularis), una alosa vulgar (Alauda arvensis) en migració activa, una puput (Upupa epops), i un lluer (Carduelis spinus) també migrador, que ens anuncia la primera citació postnupcial d'enguany per a aquesta espècie.

Espècies d'ocells detectades:

- Tudó (Columba palumbus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Garsa (Pica pica)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 2 exemplars cantant a la riera
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Merla (Turdus merula)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant en diversos punts de la riera
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar al marge dret de la riera
- Verdum (Carduelis chloris)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 2 exemplars a la riera
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): 1 exemplar en vol sobre la riera, en direcció sud
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar en vol sobre el carrer de l'Acer
- Titella (Anthus pratensis): 4 exemplars en una extensió oberta al marge esquerre de la riera

- Lluer (Carduelis spinus): 1 exemplar en vol sobre la riera. 1ª citació postnupcial
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Gratapalles (Emberiza cirlus) mascle

Garsa (Pica pica)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) femella

Gafarrons (Serinus serinus)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) mascle

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Picot verd (Picus viridis) femella


Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada