Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 16 de gener de 2010

3er cens d'ocells aquàtics hivernants a la vall baixa del riu Llobregat

Durant aquest matí s'ha realitzat el 3er cens d'ocells aquàtics hivernants a la vall baixa del riu Llobregat, que comprén pràcticament la totalitat del recorregut del Llobregat dins de la comarca del Baix Llobregat, en la el qual han participat diversos ornitòlegs de tota la comarca.

Consisteix en anotar totes aquelles espècies i nombre d'individus principalment aquàtiques (Ànecs, Ardèids, Corbs marins, blauets, etc) que s'observen pel riu, incloent-hi a més les cueretes i titelles, rossinyols bords, tristos i repicatalons; així com els rapinyaires, les gralles (Corvus monedula), les espècies exótiques, les gallinàcies i, evidentment les espècies escasses i les rareses.

A en Paco Martínez i a mi, ens va correspondre (com cada any), l'àrea que comprén el tram del riu Llobregat entre Sant Andreu de la Barca i Martorell, començant a la desembocadura de la riera de Corbera fins al Congost de Martorell. Cada zona, sense tenir massa en compte la extensió, peró sí que ajuda més a localitzar els exemplars censats, es divideix en diversos sectors:

1. Riera de Corbera: Comprén el tram de la desembocadura de la riera de Corbera fins un bon tros riu amunt fins a l'inici de la nau de la fundició Celsa.
2. Celsa: Comprén el tram que ocupa tota l'àrea "edficiada" de la fundició Celsa.
3. Xatarra: Comprén el tram que ocupa totes les muntanyes de ferralla de l'empresa Celsa, des del final de l'àrea edificada fins a pont peatonal de Castellbisbal.
4. Pont Castellbisbal: Comprén l'espai proper del pont peatonal de Castellbisbal.
5. Pont AP-7: Comprén l'espai proper de l'autopista del Mediterrani (AP-7).
6. Horts: Comprén la zona en que ocupa tota l'extensió dels horts de Can Albereda.
7. Congost: Comprén el tram a partir del final dels horts de Can Albereda fins al Congost de Martorell.

Aquests han estat els resultats d'enguany, que s'esquematitzen de la següent manera:

Espècie / nº exemplars a punt 1. Riera de Corbera / nº exemplars a punt 2. Celsa / nº exemplars a punt 3. Xatarra / nº exemplars a punt 4. Pont Castellbisbal / nº exemplars a punt 5. Pont AP-7 / nº exemplars a punt 6. Horts/ nº exemplars a punt 7. Congost / TOTAL (T)

- Ànec collverd (Anas platyrhynchos) / 17 / 19 / 53 / 8 / 6 / 51 / 28 / T: 182
- Trist (Cisticola juncidis) / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / 0 / T: 6
- Rossinyol bord (Cettia cetti) / 5 / 8 / 0 / 3 / 0 / 7 / 0 / T: 23
- Bernat pescaire (Ardea cinerea) / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 2 / 4 / T: 8
- Blauet (Alcedo atthis) / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 2 / 0 / T: 4
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) / 5 / 9 / 4 / 0 / 0 / 6 / 4 / T: 28
- Titella (Anthus pratensis) / 0 / 1 / 1 / 2 / 0 / 7 / 0 / T: 11
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus) / 0 / 4 / 5 / 5 / 0 / 3 / 3 / T: 20
- Cuereta blanca (Motacilla alba) / 0 / 1 / 4 / 0 / 2 / 4 / 1 / T: 12
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) / 0 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / T: 2
- Teixidor (Remiz pendulinus) / 0 / 2 / 1 / 0 / 2 / 1 / 0 / T: 6
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis) / 0 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1 / T: 4
- Fredeluga (Vanellus vanellus) / 0 / 15 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / T: 15
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus) / 0 / 1 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0 / T: 5
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / T: 2
- Lluer (Carduelis spinus) / 0 / 0 / 5 / 0 / 0 / 0 / 0 / T: 5
- Gralla (Corvus monedula) / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / T: 2
- Esplugabous (Bubulcus ibis) / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / T: 2

Total d'espècies durants els 3 anys de cens d'ocells aquàtics hivernants a la vall baixa del riu Llobregat:

Espècie / any 2008 / any 2009 / any 2010
*NC (no censat)

- Cabusset (Tachybaptus ruficollis) / 0 / 0 / 4
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos) / 162 / 135 / 182
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) / 40 / 20 / 28
- Esplugabous (Bubulcus ibis) / 20 / 0 / 2
- Martinet blanc (Egretta garzetta) / 3 / 2 / 0
- Agró blanc (Casmerodius albus) / 1 / 0 / 0
- Bernat pescaire (Ardea cinerea) / 6 / 7 / 8
- Aligot comú (Buteo buteo) / 0 / 1 / 0
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus) / 14 / 5 / 20
- Fredeluga (Vanellus vanellus) / 0 / 4 / 15
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) / 5 / 4 / 2
- Xivita (Tringa ochropus) / 4 / 1 / 0
- Becadell comú (Gallinago gallinago) / 1 / 0 / 0
- Blauet (Alcedo atthis) / 1 / 1 / 4
- Puput (Upupa epops) / 1 / 0 / 0
- Titella (Anthus pratensis) / 26 / 8 / 11
- Cuereta blanca (Motacilla alba) / 14 / 7 / 12
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) / 0 / 4 / 2
- Rossinyol bord (Cettia cetti) / NC / 12 / 23
- Trist (Cisticola juncidis) / NC / 5 / 6
- Teixidor (Remiz pendulinus) / NC / NC / 6
- Gralla (Corvus monedula) / 0 / 0 / 2
- Lluer (Carduelis spinus) / 0 / 0 / 5
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus) / 2 / 5 / 5

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada