Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 15 de març de 2010

Riera del Palau - 15/02/2010

Espècies d'ocells detectades:

- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Garsa (Pica pica)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 2 exemplars detectats a la riera
- Durbec (Coccothraustes coccothraustes): 1 exemplar volant sobre la riera i aturat momentàniament en un arbre del seu marge. 1ª citació prenupcial
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cotoliu (Lullula arborea): 2 exemplars al marge dret de la riera
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Lluer (Carduelis spinus): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Verdum (Carduelis choris)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Merla (Turdus merula)
- Picot verd (Picus viridis): 1 parella a l'entorn de la riera
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta): 1 exemplar en uns bassals al marge esquerre de la riera
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)


Pit-roig (Erithacus rubecula)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) mascle

Cotoliu (Lullula arborea)


Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada