Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimarts, 25 de març de 2014

Espai natural del Riu i bassa de Cal Tet - 25/03/2014


El protagonista durant aquesta visita als Espais naturals del riu ha estat, sense dubte, el vent del nord. Aquest ha bufat amb intensitat moderada amb cops forts durant tot el matí. El vent arrossegava núvols alts que de tant en tant entarenyinaven el cel, fins al migdia que va quedar cobert.


S'han observat una bona quantitat d'espècies d'ocells, sobretot migradors que s'han vist obligats a aturar-se degut a la força del vent, entre els quals destacaven els ànecs i els limícols. També hi havia un pas important d'orenetes vulgars i algunes cuablanques, que volaven arran d'aigua per reduir la seva resitència al vent.

S'han observat espècies de limícols com batallaires, gambes roges pintades i vulgars, cames llargues, gambes verdes, alguns becadells comuns i corriols petits. D'anàtides hi havia un bon grapat d'ànecs cullerot, grisets, xarxets comuns, xibecs i alguns xarrasclets, morells de cap roig i oques vulgars. D'aquestes darreres cal destacar la observació d'una parella amb 4 pollets i un mascle híbrid de morell de cap roig x morell xocolater.

Aquestes són les espècies detectades:

- Ànec blanc (Tadorna tadorna)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Ànec xiulador (Anas penelope): 1 parella
- Ànec griset (Anas strepera)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 2 exemplars
- Morell de cap roig x morell xocolater (Aythya ferina x Aythya nyroca): 1 mascle
- Morell de cap roig (Aythya ferina)
- Xibec (Netta rufina)
- Xarrasclet (Anas querquedula): 1 parella
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Oca vulgar (Anser anser): uns 12 exemplars (destaca 2 adults amb 4 polls)
- Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca): 2 exemplars
- Batallaire (Philomachus pugnax)
- Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
- Gamba roja pintada (Tringa erythopus)
- Gamba verda (Tringa nebularia)
- Tètol cuanegre (Limosa limosa): 1 exemplar
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 1 exemplar al riu
- Corriol petit (Charadrius dubius)
- Cames llargues (Himantopus himantopus)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): 1 exemplar
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Flamenc (Phoenicopterus roseus): 39 exemplars al riu
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Gavià fosc (Larus fuscus): uns 8 exemplars al riu
- Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
- Gavina corsa (Larus audouinii): 2 exemplars a la llacuna de Cal Tet
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Capó reial (Plegadis falcinellus): un grup d'uns 25 exemplars
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Tudó (Columba palumbus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Oreneta de ribera (Riparia riparia)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cuereta groga (Motacilla flava): 2 exemplars
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): uns 2 exemplars
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Estornell (Sturnus sp.)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga carbonera (Parus major)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) mascle i femella
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) femella
Xarrasclet (Anas querquedula) mascle
Ànec griset (Anas strepera) mascle
Ànecs grisets (Anas strepera) mascles i femelles
Oques egípcies (Alopochen aegyptiaca)
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Híbrid de morell de cap roig x morell xocolater
(Aythya ferina x Aythya nyroca) mascle
Ànecs cullerot (Anas clypeata)
Flamencs (Phoenicopterus roseus)
Gavians foscos (Larus fuscus) en segon pla 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Morells de cap roig (Aythya ferina) mascles i femelles

Capons reials (Plegadis falcinellus)
Diverses espècies d'anàtides i
corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
Xibec (Netta rufina) mascle i femella
Oca vulgar (Anser anser) i altres anàtides
Polla blava (Porphyrio porphyrio)
Gambes verdes (Tringa nebularia)
Oques vulgars (Anser anser)
Familia d'oques vulgars (Anser anser) amb 4 pollets
Gavina corsa (Larus audouinii)
Anàtides i limícoles descansant
gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Becadells comuns (Gallinago gallinago)
Fotja vulgar (Fulica atra)
Batallaire (Philomachus pugnax) mascle
Parella d'ànecs xiuladors (Anas penelope)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)

 
 Desbandada d'aquàtiques
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada