Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 14 de març de 2014

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 14/Parella03/2014


Començem la primera visita al riu Llobregat després de tant temps. No recordo amb exactitud com redactava els posts anteriors, però ja tornaré a agafar-li el fil.

El matí s'ha mantingut fred i ennuvolat per núvols alts força densos. La visibilitat general era força dolenta. Segons la previsió del temps havia de fer sol, i aquest no ha sortit fins passades les 10:30 hores.

El riu pràcticament no ha canviat gens des de la darrera prospecció, m'esperava que posarien algun cartellet mostrant la fauna i la vegetació de la zona. Sembla que la gent que hi passeja o fa esport pels camins n'és més conscient i n'hi ha molt poques deixalles, també gràcies a que han posat un contenidor de brossa a l'àrea de picnic. Tampoc s'ha detectat la presència de motos i quads, que ja no hi deuen circular pels camins al haver-hi tant pas de vianants i ciclistes, sobretot els caps de setmana.

Fem un repàs als ocells que han estat vistos avui. Sembla que no hi ha hagut gaire variació pel que fa a la densitat de les poblacions si ho comparem amb anys anteriors (el que hagi passat entre el 2010 i el 2013 per mí es un misteri). Pel que sembla moltes femelles d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) ja es troben covant al niu, ja que gairebé tots els ànecs vistos eren mascles. Destaca un grup de 9 camesllargues (Himantopus himantopus) format per 4 mascles i 5 femelles, un cabusset (Tachybaptus ruficollis) i un ànec domèstic (Anas platyrhynchos var. domestica) que descansava en una illeta amb un ànec collverd.

Aquí teniu el llistat d'espècies detectades avui:

- Corb marí gros (Phalacrocrax carbo): 9 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gavià argentat (Larus michahellis): 2 exemplars volant riu amunt
- Garsa (Pica pica): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Titella (Anthus pratensis): uns 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): un mínim de 28 exemplars detectats en tot l'itinerari, amb una proporció de mascles molt gran
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar a la segona resclosa
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 2 exemplars a la segona resclosa
- Teixidor (Remiz pendulinus): diversos exemplars i 3 nius en construcció
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Bitxac comú (Saxicola rubicola): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Cames llargues (Himantopus himantopus): un grup de 9 exemplars
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar volant alt riu amunt
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Trist (Cisticola juncidis) 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus): una parella transportant material per fer el niu
- Merla (Turdus merula)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar volant baix riu amunt
- Ànec domèstic (Anas platyrhynchos var. domestica): 1 exemplar associat a exemplars salvatges
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 1 exemplar al sector nord de l'itinerari


Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle


Ànec domèstic (Anas platyrhynchos var. domestica) a l'esquerra
amb un mascle d'ànec collverd salvatge a la dreta

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Niu de teixidor (Remiz pendulinus) a mig construir

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, treient el cap del niu a punt d'acabar-lo

Cames llargues (Himantopus himantopus)

Xivitona (Actitis hypoleucos)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Parella de tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
amb el mascle a la dreta i la femella a l'esquerra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada