Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 9 de maig de 2014

Riera de Corbera i Mola d'en Valls - 09/05/2014


Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
- Picot verd (Picus viridis)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Rossinyol del Japó (Leiothrix lutea): uns 4 exemplars
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Merla (Turdus merula)
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 mascles cantant
- Tudó (Columba palumbus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 3 mascles cantant
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 mascle cantant
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Oriol (Oriolus oriolus): 2 mascles cantant
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): 1 parella a la riera
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga petita (Periparus ater)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Falciot negre (Apus apus)
- Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
- Àguila marcenca (Circaetus gallicus): 1 exemplar volant cap a l'est
- Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta): 1 mascle cantant

Rossinyol del Japó (Leiothrix lutea)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Merla (Turdus merula)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
I també...

- Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Esquirol (Sciurus vulgaris): 5 exemplars

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bruna boscana (Pararge aegeria)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada