Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dijous, 19 de febrer de 2009

La Pedrera i les Planes (Pallejà) - 18/02/2009

Al sector forestal de Pallejà hi trobem uns paratges diversos, compostos per una fauna i una flora ben singulars.

La Pedrera és, com indica el seu nom, una pedrera abandonada de la que s'extreia roca calcària per triturar-la i fer-la servir com a material de construcció. Actualment encara s'hi pot trobar maquinària i construccions humanes que posen de manifest el record d'aquella època. Ara és també l'hàbitat de diverses espècies d'animals i plantes d'ambients típicament rupícoles. La espècie estrella d'aquest espai és la Merla blava (Monticola solitarius), en que es poden trobar entre 2 i 3 parelles nidificants i es pot observar (amb relativa facilitat) durant tot l'any.

Les Planes (fotografía superior) esdevenen un espai típic de la màquia, amb espècies vegetals adaptades a sòls pobres (en aquest cas sòl calcari) en nutrients, amb poca quantitat d'aigua i una gran exposició solar. És per aquest motiu que plantes, com per exemple el Garric (Quercus coccifera), el Càdec (Juniperus oxycedrus) i la Gatosa (Ulex parviflorus) han desenvolupat fulles petites i dures que permeten una mínima pèrdua d'aigua per evapotranspiració.

Mapa cartogràfic de la Pedrera i les Planes de Pallejà.

Camí d'accès a la Pedrera.

Construcció de l'antiga pedrera, ara feta servir pels caçadors (a l'esquerra podeu observar les caixes on es transporten els animals criats en granjes cinegètiques (conills, perdius i faisans bàsicament) per alliberar-los després a la natura i caçar-los.

Diverses imatges de la Pedrera i els penya-segats dels voltants.

Camí d'accès a les Planes i antena de telecomuniacions al fons.

Aspecte general de la comunitat vegetal de les Planes.

Panell informatiu sobre la vegetació de les Planes (una mica malmés).

Llentiscle (Pistacia lentiscus)

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Càdec o Ginebró (Juniperus oxycedrus)

Gatosa (Ulex parviflorus)

Bruc boal (Erica arborea)

Margalló (Chamaerops humilis)

Garric (Quercus coccifera)

A més, s'han detectat moltes espècies d'ocells:

- Garsa (Pica pica)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba): a l'inici de l'itinerari, sortint de la població
- Tòrtora turca (Streptopelia decaocto): a l'inici de l'itinerari, sortint de la població
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle i 1 femella escoltats
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Gavià argentat (Larus michahellis): petits estols en vol, seguint el riu en amunt
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 4 exemplars junts, menjant al terra amb gafarrons i pinsans, al creuament del camí que porta a la Novicitat Divina Pastora
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 mascles cantant
- Lluer (Carduelis spinus)
- Merla (Turdus merula)
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes): 1 exemplar escoltat al camp de tir
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 exemplar cantant al bosc, en una taca de canyar
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Merla blava (Monticola solitarius): 1 femella i 2 mascles a la Pedrera
- Tallareta cuallarga (Sylvia undata): un mínim de 4 exemplars a les Planes
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): 1 exemplar volant per la Pedrera
- Corb (Corvus corax): un total de 6 exemplars sobre la Pedrera
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar sobre la Pedrera
- Astor (Accipiter gentilis): 1 exemplar femella volant entre els arbres dalt de tot de la paret del camp de tir i aturant-se després en una olivera


Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Merla blava (Monticola solitarius) mascle

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada