Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 12 de setembre de 2009

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà - 12/09/2009

Avui he fet una visita al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, situat a la comarca de l'Alt Empordà, entre les poblacions de Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Empuriabrava. El dia s'ha mantingut assolellat, amb alguns núvols aïllats, malgrat que al començament de la tarda ja s'apropava una mica de tempesta per l'oest.

En general la visita ha estat força pobra, especialment per la manca d'aigua en algunes llacunes, assecades durant l'època estiuenca.

L'itinerari comença des del centre d'informació del Parc Natural, anomenat "El Cortalet". El camí va vorejant prats i canals, amb un frondós bosc de ribera, i també les closes, que són camps que ara romanen secs, però a l'hivern acaben entollats. Pel camí s'observen algunes cigonyes blanques (Ciconia ciconia) i esplugabous (Bubulcus ibis), caminant pels parts molt a prop del bestiar boví que hi pastura. També s'han detectat alguns passeriformes migradors, com el mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) i el mastegatatxes (Ficedula hypoleuca).

Primer tram de l'itinerari

Prats i closes

La primera aturada es va fer a l'observatori de Pallejà, on s'han observat alguns ocells limícols, com la gamba roja pintada (Tringa erythropus), la xivitona vulgar (Actitis hypoelucos) i el corriol petit (Charadrius dubius). A més, s'ha deixar veure, l'amagadís rascló (Rallus aquaticus).

Llacuna de la Massona, des de l'aguait de Pallejà

El camí continua passant davant dels estanys del Matà, una enorme planura inundada, on s'han detectat un bon nombre d'ànecs, especialment grisets (Anas strepera) i xarxets comuns (Anas crecca). També s'han vist alguns limícols, com el corriol gros (Charadrius hiaticula), la fredeluga (Vanellus vanellus), el becadell comú (Gallinago gallinago) i el batallaire (Philomachus pugnax). També se sentíen diversos rasclons (Rallus aquaticus), cantant actívament. Dalt de tot de l'observatori Senillosa, s'ofereixen unes vistes aèries molt maques de tot el Parc.

Estanys del Matà, amb l'observatori Senillosa al fons

Vistes de des dalt de tot de l'observatori Senillosa

Continuem fins a l'aguait del Gall Marí, on s'ha observat un bon nombre d'ànecs collverd (Anas platyrhynchos), amb alguns xarxets comuns (Anas crecca) i ànecs cullerot (Anas clypeata). A més va ser detectat un tètol cuanegre (Limosa limosa) i un jove d'arpella vulgar (Circus aeruginosus) volant sobre els canyissars.

Des de l'aguait del Gall Marí

Alguns trams de l'itinerari transcorren per passeres elevades de fusta

Després de dinar em vaig apropar a l'estany del Cortalet, el qual estava completament sec; i vaig fer camí a l'estany d'en Túries, que també estava sec. Pel camí s'han observat alguns bitxacs comuns (Saxicola torquatus), tristos (Cisticola juncidis) i cogullades vulgars (Galerida cristata). Dalt d'una torreta elèctrica es va observar un exemplar d'àguila marcenca (Circaetus gallicus).

Estany del Cortalet, completament sec

Trams del camí des del Cortalet cap a l'estany d'en Túries

No ès aquesta la millor època per venir, potser a l'hivern de segur que s'hi veuràn més coses.

Espècies d'ocells detectades (no s'han realitzat comptatges concrets):

- Passerell comú (Carduelis cannabina)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Garsa (Pica pica)
- Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Blauet (Alcedo atthis)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
- Corriol petit (Charadrius dubius)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Rascló (Rallus aquaticus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Fredeluga (Vanellus vanellus)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Batallaire (Philomachus pugnax)
- Valona (Tringa glareola)
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Corriol gros (Charadrius hiaticula)
- Piula dels arbres (Anthus trivialis)
- Tudó (Columba palumbus)
- Cuereta groga (Motacilla flava)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Tètol cuanegre (Limosa limosa)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
- Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
- Picot verd (Picus viridis)


Ànecs grisets (Anas strepera), xarxets comuns (Anas crecca) i alguns ànecs collverd (Anas platyrhynchos)

Ànecs collverd (Anas platyrhynchos) amb alguns xarxets comuns (Anas crecca)

Ànecs cullerot (Anas clypeata) amb algunes gavines vulgars (Larus ridibundus)

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Abellerol (Merops apiaster)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus) jove

Arpella vulgar (Circus aeruginosus) jove

Corriol petit (Charadrius dubius)

Rascló (Rallus aquaticus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada