Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimecres, 3 de febrer de 2010

Riera del Palau - 03/02/2010

Espècies d'ocells detectades:

- Garsa (Pica pica)
- Titella (Anthus pratensis)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 mascle tamborinejant sobre el tronc d'un pollancre
- Tudó (Columba palumbus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria): 1 exemplar aturat en una figuera
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar reclamant a la riera
- Mallerenga carbonera (Parus major): 1 mascle cantant actívament
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Picot verd (Picus viridis): 1 femella a la riera
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)

- Merla (Turdus merula)Picot garser gros (Dendrocopos major) mascle

Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. domestica)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Titella (Anthus pratensis)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada