Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimecres, 6 de gener de 2010

L'aiguamoll de la Bòbila (Santpedor) - 06/01/2010

L'aiguamoll de la Bòbila es troba dins el munici de Santpedor, a la comarca del Bages. La zona humida té una extensió d'11 hectàrees. L' aiguamoll té el seu origen en l'extracció d'argiles que realitzava una bòbila i que va propiciar un rebaixament del sòl fins arribar al nivell d'aigüe freàtiques. Als anys 80 la indústria va fer fallida i la zona es va convertir en un abocador. L'any 1992 la Junta de Residus va clausurar l'abocador i va retirar-ne les deixalles i un any més tard l'organització ecologista local Gestió i Estudi del medi procedí a reconvertir l'antiga argilera en aiguamoll, gràcies a una subvenció del Departament de Medi Ambient.

El projecte va consistir en la creació de zones inundables de profunditats diferents per afavorir la presència de macròfits, es van suavitzar els pendents per afavorir el creixement de vegetació, Les vores dels estanys es van fer asimètriques i de contorn irregular, incrementant així els llocs de refugi de la fauna, es van fer platges de sorra i grava per afavorir la població d'invertebrats i es plantaren arbres típics de zones humides. Totes aquestes actuacions han fet que l'aiguamoll de la Bòbila de Santpedor sigui un dels espais amb més diversitat d'ocells de la conca mitjana del Llobregat.


Aiguamoll de la Bòbila

No podria haber triat un dia millor per visitar l'aiguamoll de la Bòbila, després d'aquests dies tan grisos i plujosos, el sol ha tornat a sortit, tot i que hi havien algunes nuvolades una mica denses, peró gens preocupants, ja que amb el pas de les hores van anar desapareixent. Aixó sí, bufava una lleugera brisa força freda.

Hi havia força activitat a l'aiguamoll, amb molt moviment per part dels ànecs collverds (Anas platyrhynchos) que, semblaven força acostumats al pas de gent pel camí que voreja la llacuna, ja que quasi no mostraven por davant la meva presència. Vaig haber de caminar ben poc per descobrir les primeres espècies interessants, en aquest cas un ànec xiulador (Anas penelope) mascle i alguns ànecs cullerots (Anas clypeata).

Vaig arribar finalment a l'aguait, on primerament vaig escoltar un reclam força estrany que em va portar de cap per identificar-lo, fins que vaig recordar que era d'una becada (Scolopax rusticola), que romania amagada entre l'herba alta, ben camuflada. Des de l'aguait vaig observar també un parell de cabussets (Tachybaptus ruficollis) que es capbussaven junts.

La visita a l'aiguamoll va ser breu, peró molt enriquidora. De tota manera vaig creure interessant fer un cop d'ull pels camps de conreu dels voltants.

Iitineraris i torre de guaita

Bassa per a amfibis

Cartell informatiu a la porta d'entrada a l'aiguamoll

Només accedir al camí tot envoltat de conreus ja vaig fer les primeres observacions interessants: pinsans comuns (Fringilla coelebs), un estol enorme d'uns 50 passerells comuns (Carduelis cannabina), petits grups de cogullades vulgars (Galerida cristata) i alguns cruixidells (Emberiza calandra) que cantaven activament.

Tot repassant els petits arbres i tanques anaven sortint altres espècies, entre les quals hi destacaven dos botxins meridionals (Lanius meridionalis) observats en dos punts diferents. Als camps, al terra s'hi descobrien alguns petits estols d'aloses vulgars (Alauda arvensis).

Els camps al voltant de l'aiguamoll

Espècies d'ocells detectades:

- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Garsa (Pica pica)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pinzón común (Fringilla coelebs)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Ànec xiulador (Anas penelope): 1 mascle a l'aiguamoll
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Ànec cullerot (Anas clypeata): 5 exemplars (3 mascles i 2 femelles) detectats en tot l'itinerari
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle escoltat en una pollancreda a l'aiguamoll
- Alosa vulgar (Alauda arvensis)
- Becada (Scolopax rusticola): 1 exemplar reclamant a l'aiguamoll
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 2 exemplars junts detectats en tot l'itinerari
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Ànec xiulador (Anas penelope) mascle

Ànecs cullerots (Anas clypeata)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) femella

Estornells vulgars (Sturnus vulgaris), tórtores turques (Streptopelia decaocto) i un tudó (Columba palumbus)

I als camps propers...

- Cruixidell (Emberiza calandra)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): un estol d'uns 50 exemplars en vol
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en un camp inundat
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Botxí meridional (Lanius meridionalis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari

Cogullada vulgar (Galerida cristata)

Cruixidells (Emberiza calandra)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada