Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimarts, 9 de març de 2010

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 09/03/2010

Després de la intensa nevada d'ahir, el riu Llobregat mostrava un aspecte ben diferent del que estem acostumats a veure. Aixó sí, a darrera hora de la tarda d'ahir ja va deixar de nevar i la neu es va començar a fondre una mica, fins al punt de que aquest matí, els carrers de Sant Andreu de la Barca i alguns trams del camí del riu eren una autèntica pista de patinatge.

Veure entrades relacionades amb la nevada del 08/03/2010 en aquests enllaços:
http://naturasab.blogspot.com/2010/03/nevades-importants.html
http://naturasab.blogspot.com/2010/03/mes-fotos-de-la-nevada-al-nucli-urba-de.html

El riu Llobregat, ben cobert de neu a primera hora del matí

Pel que fa als ocells, lo d'avui només es pot definir amb una paraula: un "bomba". Les quantitats d'ocells que s'han vist avui eren enormes, es mostraven molt actius, cercant aliment entre la neu, i també molt confiats, ja que van haver d'aguantar la forta nevada d'ahir amb la conseqüent pèrdua d'energia i d'escalfor i aixó fa que cerquin aliment desesperadament, hagi qui hagi davant seu.

S'han observat un gran nombre d'individus de les espècies hivernants més comunes, com cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), pinsans comuns (Fringilla coelebs), repicatalons (Emberiza schoeniclus), pardals xarrecs (Passer montanus) i titelles (Anthus pratensis).

Entre les espècies destacables s'ha detectat també una bona quantitat, especialment de cotolius (Lullula arborea), espècie que únicament s'observa al nostre municipi quan hi han nevades; també molts cruixidells (Emberiza calandra), espècie molt rara, citada tan sols 3 vegades a l'hivern i en molt baiox nombre, però avui s'ha vist una vintena ben llarga; els gratapalles (Emberiza cirlus), comú en ambients forestals però molt rar al riu i, per acabar, un total de 6 pardals roquers (Petronia petronia), ès el primer cop que s'observa aquesta espècie a Sant Andreu de la Barca.

Pel que fa a migradors, s'han observat ja les primeres orenetes vulgars (Hirundo rustica) i la primera puput (Upupa epops) migradora.

A mig matí la neu ja es començava a fondre

Petjades d'ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Petjada típica de conill (Oryctolagus cuniculus) quan corre

Espècies d'ocells detectades:

- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Titella (Anthus pratensis): abundant
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): abundant
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Griva (Turdus viscivorus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal roquer (Petronia petronia): 6 exemplars detectats en tot l'itinerari. 1ª citació per Sant Andreu de la Barca
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Pardal xarrec (Passer montanus): abundant
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): abundant
- Cotoliu (Lullula arborea): un mínim de 30 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 10 exempalrs detectats en tot l'itinerari
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cruixidell (Emberiza calandra): un mínim de 20 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): 1 femella en vol sobre el riu a mitja alçada
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): abundant
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar a prop de la primera resclosa
- Garsa (Pica pica)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): un mínim de 30 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 7 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): 4 exemplars volant riu amunt arran d'aigua. 1ª citació prenupcial
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): un mínim de 30 exemplars al riu
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 exemplars junts a prop de la palanca de Castellbisbal (els mateixos de la vegada anterior)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar a prop de la palanca de Castellbisbal. 1ª citació prenupcial

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
Cotolius (Lululla arborea)

Pardal roquer (Petronia petronia)

Cruixidells (Emberiza calandra)

Blauet (Alcedo atthis)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Gratapalles (Emberiza cirlus)

Parella d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Gavines vulgars (Larus ridibundus)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada