Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 31 d’octubre del 2009

Anellament al Remolar Filipines (RN Delta del Llobregat) - 31/10/2009

En aquesta darrera jornada de la campanya d'anellament de la migració postnupcial al Remolar-Filipines (de fet acaba demà), hi ha hagut una bona quantitat d'ocells però amb poca varietat. El dia s'ha mantingut cobert amb núvols alts i breus estones de sol.

L'espècie més anellada avui, amb una gran diferencia respecte a les altres, ha estat el pit-roig (Erithacus rubecula) amb 25 anellaments i 2 controls durant tot el matí, seguit després del mosquiter comú (Phylloscopus collybita) amb 12 anellaments i 1 control. Després s'han capturat altres espècies, molt comunes, com el rossinyol bord (Cettia cetti), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el pardal xarrec (Passer montanus) i el teixidor (Remiz pendulinus).

Aquestes són les espècies anellades durant el matí:

- Pit-roig (Erithacus rubecula): 25 anellaments + 2 controls
- Pardal xarrec (Passer montanus): 1 anellament
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 12 anellaments + 1 control
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 control
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala): 1 anellament
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla): 3 anellaments
- Teixidor (Remiz pendulinus): 2 anellaments + 1 control

Total: 7 espècies, 44 anellaments i 5 controls

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) mascle jove

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle jove

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle adult

dijous, 29 d’octubre del 2009

Riera del Palau - 29/10/2009

El matí ha començat amb una mica de boira matinal que ràpidament va pujar per donar pas a un ambient una mica més assolellat, tot i que una mica entarinyat per núvols alts (restes de la boira de la primera hora).

En quant als ocells, s'ha observat força activitat, especialment per part dels tudons (Columba palumbus) que formaven petits estols i volaven sobre la massa d'arbres al sector més forestal de la riera, també els gaigs (Garrulus glandarius) que transportaven glans de les alzines (Quercus ilex) cap algun sector del bosc on amagar-les sota terra i així tenir aliment durant l'hivern; al terra, diversos fringíl·lids, com pinsans comuns (Fringilla coelebs), gafarrons (Serinus serinus), verdums (Carduelis chloris) i caderneres (Carduelis carduelis) menjant llavors, que els hi acompanyaven algunes cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) i mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) que capturaven insectes.

S'han vist algunes espècies interessants com per exemple un mascle de gratapalles (Emberiza cirlus) que cantava actívament, també un pardal de bardissa (Prunella modularis), una alosa vulgar (Alauda arvensis) en migració activa, una puput (Upupa epops), i un lluer (Carduelis spinus) també migrador, que ens anuncia la primera citació postnupcial d'enguany per a aquesta espècie.

Espècies d'ocells detectades:

- Tudó (Columba palumbus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Garsa (Pica pica)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 2 exemplars cantant a la riera
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Merla (Turdus merula)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant en diversos punts de la riera
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar al marge dret de la riera
- Verdum (Carduelis chloris)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 2 exemplars a la riera
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): 1 exemplar en vol sobre la riera, en direcció sud
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar en vol sobre el carrer de l'Acer
- Titella (Anthus pratensis): 4 exemplars en una extensió oberta al marge esquerre de la riera

- Lluer (Carduelis spinus): 1 exemplar en vol sobre la riera. 1ª citació postnupcial
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Gratapalles (Emberiza cirlus) mascle

Garsa (Pica pica)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) femella

Gafarrons (Serinus serinus)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) mascle

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Picot verd (Picus viridis) femella


Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

dimecres, 28 d’octubre del 2009

Més ballesters (Tachymarptis melba)

Aquest matí han estat escoltats encara un nombre indeterminat de ballesters (Tachymarptis melba) volant a molta alçada sobre el parc de Vallapalau.

dimarts, 27 d’octubre del 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 27/10/2009

Aspecte enboirat del riu primera hora del matí

El dia d'avui ha destacat per l'espessa boira que ens va acompanyar durant pràcticament tot el matí pel riu Llobregat. La visibilitat era molt dolenta, completament nul·la a uns 10 metres per davant del caminant. Cap a les 9:30 del matí es va començar a aixecar poc a poc fins deixar sortir pràcticament del tot al sol. No feia gens de fred malgrat tot, en canvi la humitat era molt alta (vaig acabar, fins i tot, amb el cabell una mica xop, i no pas per pluja).

A mig matí la boira s'aixecava poc a poc

Al començament era força complicat detectar els ocells, sino era per identificació acústica, tipus de vol o forma de moure's, ja que només s'apreciaven algunes siluetes grisenques. La mala visibilitat també feia que estiguessin força aturats i hi pogués haver-hi una aproximació més "descarada" per part de l'observador sense que s'espantessin. De tota manera d'han vist moltes espècies avui:

Hi destaca només arribar un estornell negre (Sturnus unicolor), també han estat vistes 3 xivites (Tringa ochropus) aïllades unes de les altres i alimentant-se en punts diferents del riu, 2 repicatalons (Emberiza schoeniclus) aixecants junts, 3 fredelugues (Vanellus vanellus), curiosament també vistes separades en 3 punts diferents, van baixar també 2 martinets blancs (Egretta garzetta), acompanyats per un esplugabous (Bubulcus ibis).

Ha cridat molt l'atenció la observació d'una cuereta blanca (Motacilla alba) de 1er hivern que, per la seva coloració gris fosca de l'esquena ha recordat molt a una cuereta blanca endolada (Motacilla alba yarrellii), una subespècie molt rara procedent de les Illes Britàniques, peró que ven analitzada després ha presentat molts aspectes típics de la subespècie nominal (Motacilla alba alba), la que hi tenim per aqui, i per tant queda descartada com a Motacilla alba yarrellii, ja que alguns individus de 1er hivern poden ser força foscos i, a més, aquest exemplar era moll, pel que el color gris fosc de l'esquena encara semblava molt més fosc del que és normalment.

Degut a la boira, l'afluencia de gent passejant i ciclistes pel riu ha estat especialment baixa. Malgrat aixó encara es poden trobar algunes marques de roderes pels camins, que indiquen el pas de motos de cross i quads.

Marques de roderes de quad i moto de cross al camí

Espècies d'ocells localitzades avui al riu:

- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Estornell negre (Sturnus unicolor): 1 exemplar aturat en un cartell informatiu sobre l'A-2
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Gavià argentat (Larus michahellis): un total de 12 exemplars en tot l'itinerari (11 en vol i 1 aturat)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Garsa (Pica pica)
- Teixidor (Remiz pendulinus): destaca un grup de 7 exemplars en vol
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 9 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Titella (Anthus pratensis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 1 exemplar femella/mascle jove a prop de la palanca nova
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 6 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Blauet (Alcedo atthis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Xivita (Tringa ochropus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bitxac comú (Saxicola torquatus): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 1 exemplar aturat al riu
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tord comú (Turdus philomelos): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari

Estornell negre (Sturnus unicolor)

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Xivita (Tringa ochropus)

Fredeluga (Vanellus vanellus)

Martinet blanc (Egretta garzetta), a dalt, i esplugabous (Bubulcus ibis), a baix

Martinets blancs (Egretta garzetta)

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Cuereta blanca (Motacilla alba) adultaCuereta blanca (Motacilla alba) de 1er hivern. En un principi aquest individu ha donat a pensar que es podria tracta de la subespècie yarrellii, degut a la seva coloració tan fosca, però té trets que descarten aixó, ja que també hi han exemplars de 1er hivern de la subespècie nominal que poden ser foscos, tal com aquest (també hem de tenir en compte aquest individu és moll, cosa que també enganya).Titella (Anthus pratensis)

dilluns, 26 d’octubre del 2009

Més aloses (Alauda arvensis) en pas - 26/10/2009

Avui a mig matí han estat detectades 2 aloses vulgars (Alauda arvensis) en migració activa cap al sud sobre la colònia del Palau, a Sant Andreu de la Barca.

Riera del Palau - 26/10/2009

Espècies d'ocells detectades:

- Tudó (Columba palumbus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Garsa (Pica pica)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 exemplar cantant a la riera
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tord comú (Turdus philomelos): un mínim de 3 exemplars a la riera
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Titella (Anthus pratensis): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Verdum (Carduelis chloris)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar adult a la riera


Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Mallerenga blava (Parus caeruleus) mascle

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Pinsans comuns (Fringilla coelebs) mascles