Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimarts, 27 de gener del 2015

Secà de Belianes-Preixana i l'estany d'Ivars i Vila-sana - 26/01/2015


Espècies d'ocells observades al secà de Belianes-Preixana:

- Garsa (Pica pica)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Estornell negre (Sturnus unicolor)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Titella (Anthus pratensis)
- Passerell comú (Carduelis cannabina)
- Calàndria (Melanocorypha calandra)
- Cruixidell (Emberiza calandra)
- Bitxac comú (Saxicola rubicola)
- Colom roquer (Columba livia)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Gralla (Corvus monedula)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Mussol comú (Athene noctua): 2 exemplars
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Perdiu roja (Alectoris rufa): un grup de 6 exemplars en un camp i 1 exemplar corrent pel camí
- Xixella (Columba oenas)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 3 exemplars com a mínim (1 còpula)
- Mallerenga carbonera (Parus major): 1 exemplar
- Arpella pàl·lida (Circus cyaneus): 1 mascle
- Tudó (Columba palumbus)
- Milà reial (Milvus milvus): 1 exemplar
- Sisó (Tetrax tetrax): dos grups, un de 19 exemplars i un altre d'uns 110 exemplars
- Botxí meridional (Lanius meridionalis): 1 exemplar
- Esmerla (Falco columbarius): 1 exemplar
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar

Gralles (Corvus monedula)
Mussols comuns (Athene noctua)
Xixelles (Columba oenas)
Cruixidell (Emberiza calandra)
Perdius roges (Alectoris rufa)
Calàndria (Melanocorypha calandra)
Botxí meridional (Lanius meridionalis)
Sisons (Tetrax tetrax)

Espècies d'ocells detectades a l'estany d'Ivars i Vila-sana:

- Gralla (Corvus monedula)
- Garsa (Pica pica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tudó (Columba palumbus)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): uns 4 exemplars
- Cargolet (Troglodytes troglodytes): 2 exemplars
- Fredeluga (Vanellus vanellus): destaca un estol d'uns 250 exemplars
- Picot verd (Picus viridis): 3 exemplars
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus): 1 adult
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 2 exemplars
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus): almenys 1 exemplar escoltat
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Merla (Turdus merula)
- Gavina cendrosa (Larus canus): 1 1er hivern
- Milà reial (Milvus milvus): 1 exemplar
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 1 exemplar
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Colom roquer (Columba livia)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): 1 exemplar
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tord comú (Turdus philomelos): un mínim de 5 exemplars
- Cigonya blanca (Ciconia ciconia): destaca un estol d'uns 50 exemplars
- Becadell comú (Gallinago gallinago): 2 exemplars
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Gavià fosc (Larus fuscus): uns 4 exemplars
- Titella (Anthus pratensis)
- Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Picot verd (Picus viridis) mascle
Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
Xarxets comuns (Anas crecca)
Cigonyes blanques (Ciconia ciconia)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Ànecs cullerots (Anas clypeata)
Tord comú (Turdus philomelos)