Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 28 de juny del 2010

Sense boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) a la riera del Palau

Enguany sembla ser que la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) no ha ocupat el seu territori de cria habitual a la riera del Palau, ja que des que es van observar els primers exemplars migradors que no s'ha detectat cap cantant en el que portem de primavera.