Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 27 de març del 2010

Lluer (Carduelis spinus) sobre El Palau - 27/03/2010

A primera hora d'aquest matí ha estat observat un lluer (Carduelis spinus) volant en direcció nord-est sobre el parc Antonio Machado, al barri de El Palau a Sant Andreu de la Barca.

divendres, 26 de març del 2010

Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) al Palau - 26/03/2010

Aquest migdia ha estat observat un mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) a la zona ajardinada del voltant de l'ermita de Santa Madrona. Aquesta és la primera citació prenupcial d'enguany per a aquesta espècie al nostre municipi.

Basses de Can Dimoni (Sant Boi de Llobregat) - 26/03/2010

Un canvi radical de temps pel que fa a la meteorología, en comparació amb els darrers díes ben ennuvolats, avui hem pogut gaudir d'un dia completament assolellat i sense cap núvol a la vista, de tota manera bufava vent entre fluix i moderat, malgrat que de vegades amb cops forts.

Pels camps de conreu que duen a la bassa de Can Dimoni (terme de Sant Boi de Llobregat) ja s'observaven diverses espècies d'ocells típicament agrícoles, destacant peró la presència de diverses cueretes grogues (Motacilla flava), quasi totes elles mascles i de vàries subespècies, entre les quals s'han observat de la subespècie italana (Motacilla flava cinereocapilla), de la subespècie ibèrica (Motacilla flava iberiae) i de la nominal (Motacilla flava flava).

Altres espècies destacades pels conreus han estat un grup sedimentat de torlits (Burhinus oedicnemus), ajupits i ben camuflats amb el terra d'un camp llaurat; també ha estat observat un aligot comú (Buteo buteo) i, quasi arribant a la bassa, un grup molt nombrós d'esplugabous (Bubulcus ibis).

Espais agrícoles en l'entorn de la bassa de Can Dimoni

Només arribar al canal de Riera Roja ja es van aixecar dos becadells comuns (Gallinago gallinago) i es van observar algunes xivites (Tringa ochropus), cueretes grogues (Motacilla flava), cueretes blanques (Motacilla alba) i un parell de grassets de muntanya (Anthus spinoletta).

A la bassa de Can Dimoni no hi havia gaire activitat peró sí força diversitat, entre les espècies observades hem de destacar un parell de martinets de nit (Nycticorax nycticorax), un agró roig (Ardea purpurea) amb una anella metàl·lica a la pota esquerra, un grupet de cames llargues (Himantopus himantopus), xivites (Tringa ochropus) i un becadell comú (Gallinago gallinago). Als voltants de la bassa, es va veure un mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) i unes piules dels arbres (Anthus trivialis). Avui la migració sí que s'ha notat ben animada.

Riera Roja

Bassa de Can Dimoni i els seus voltants

Espècies d'ocells detectades avui:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Cuereta groga (Motacilla flava): un mínim de 10 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): un mínim de 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Garsa (Pica pica)
- Torlit (Burhinus oedicnemus): un grup d'11 exemplars aturats en un camp llaurat
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar volant sobre uns camps
- Tudó (Columba palumbus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): uns 50 exemplars junts aturats en un camp
- Cruixidell (Emberiza calandra): 1 exemplar cantant a prop de la bassa de Can Dimoni
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Becadell comú (Gallinago gallinago): 3 exemplars (2 a la Riera Roja i 1 a la Bassa de Can Dimoni)
- Xivita (Tringa ochropus): 10 exemplars (4 a la Riera Roja i 6 a la Bassa de Can Dimoni)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta): 2 exemplars a la Riera Roja
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 exemplars a la Riera Roja
- Verdum (Carduelis chloris)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): 2 adults junts a la bassa de Can Dimoni
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Cames llargues (Himantopus himantopus): un grup de 13 exemplars a la bassa de Can Dimoni
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars a la bassa de Can Dimoni
- Agró roig (Ardea purpurea): 1 adult ANELLAT a la bassa de Can Dimoni
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Titella (Anthus pratensis)
- Ballester (Apus melba): un mínim de 20 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): 1 mascle a la bassa de Can Dimoni
- Piula dels arbres (Anthus trivialis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari

Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

Pardal comú (Passer domesticus) mascle

Pardal xarrec (Passer montanus)

Cueretes grogues italianes (Motacilla flava cinereocapilla) mascles

Cuereta groga ibèrica (Motacilla flava iberiae) mascle

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Torlits (Burhinus oedicnemus)

Agró roig (Ardea purpurea)

Cames llargues (Himantopus himantopus)

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Martinets de nit (Nycticorax nycticorax)

Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mascle

Grup de xivites (Tringa ochropus) a l'esquerra i un becadell comú (Gallinago gallinago) a la dreta

Xivites (Tringa ochropus)

dijous, 25 de març del 2010

Surten les primeres calabruixes petites (Muscari neglectum)

Calabruixa petita (Muscari neglectum)

Aquest matí al serrat d'en Canals ja s'han vist els primers peus de calabruixa petita o all de bruixa (Muscari neglectum), una de les primeres flors que apareixen al començament de la primavera.

Serrat d'en Canals - 25/03/2010

Tot el matí que s'ha mantingut completament ennuvolat i amb una bona temperatura.

Malgrat aquest dia tan gris, moltes espècies d'ocells ja canten de manera molt activa, tot marcant el seu territori de cara a l'època reproductora que s'apropa. Entre les espècies més destacades, hem d'esmentar primer la detecció del primer mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) d'enguany, en aquesta migració de primavera.

Serrat d'en Canals

S'apropa la calor i el risc d'incendi, potser una neteja del bosc anairía be...

Espècies d'ocells detectades:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Garsa (Pica pica)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Bruel (Regulus ignicapillus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Cuereta blanca (Motacilla alba): 1 exemplar en una clariana entollada
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 4 exemplars cantant a la riera Canals
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Merla (Turdus merula)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 1 exemplar cantant detectat en tot l'itinerari. 1ª citació prenupcial
- Picot verd (Picus viridis): 3 exemplars (2 mascles i 1 femella) detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 exemplar reclamant detectat en tot l'itinerari
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Tudons (Columba palumbus)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Garsa (Pica pica)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) femella