Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 30 de maig del 2009

Sobre el mosquit tigre (Aedes albopictus)

La Generalitat i les administracions locals han creat un grup de treball per coordinar les accions d’informació i control d’aquest insecte. Cal adoptar mesures preventives per combatre’n de manera efectiva l’expansió, especialment en els llocs on les larves d’aquest mosquit creixen, com ara els punts d’acumulació d’aigua.

Característiques del mosquit tigre

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic. Ha colonitzat molts països bàsicament a través del transport de pneumàtics o de plantes amb aigua. L’estiu de 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya, al municipi de Sant Cugat del Vallès. El seu hàbitat original de cria són els forats dels arbres, però actualment podem trobar ous i larves en qualsevol massa d’aigua petita i estancada com bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients.

És actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. Té un radi de vol i d’acció relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria com a màxim). Les femelles produeixen molèsties provocades per l’elevat nombre de picades que fan. En països tropicals i subtropicals poden ser vectors de diferents tipus de virus, però a les nostres latituds no actuen com a vector de cap malaltia.

Recomanacions per prevenir l’expansió d’aquest mosquit

Per prevenir-ne l’expansió, és molt important la col·laboració de tota la ciutadania, especialment per eliminar tots els punts d’aigua on puguin créixer les larves. És a dir:

- Buidar i mantenir qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.

- Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs

- Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua

- Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela mosquitera

- Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament, i si no es fan servir cal retirar-les

- També cal tapar els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra

- Canviar molt sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals domèstics.

Com es reconeix la picada del mosquit tigre i com hem d’actuar

La picada del mosquit tigre no té cap característica que la diferenciï de les picades d’altres mosquits, més que el fet que, a diferència dels mosquits autòctons, és un mosquit que pica principalment de dia i produeix molèsties a causa del gran nombre de picades que fa, tot i que no suposa un risc per la salut.

En cas de picada, renteu-vos i desinfecteu bé la zona. El tractament és simptomàtic; en cas de persistència de les molèsties, consulteu el vostre metge.

Documents de les Administracions Públiques:


Web sobre el Mosquit Tigre:

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 30/05/2009

El matí es presentà assolellat i calurós al riu Llobregat. En general hi havia poca activitat d'ocells i, en canvi, força persones, la majoria d'elles eren ciclistes.

El més destacable pel que fa als ocells ha estat la localització d'una possible parella de roquerols (Ptyonoprogne rupestris) que sortíen del pont que creua el riu Llobregat cap a Castellbisbal (carretera BV-1501) i que podría ben bé ser que nidifiquin a sota d'aquest pont. Fa un parell de mesos aproximadament que va ser detectada una parella en aquest mateix punt. S'ha cercat el niu per tal de comfirmar la reproducció d'aquesta espècie, pero no s'ha trobat.

I, per no variar, s'han vist altres coses menys agradables...

Les primeres deixalles al riu. I aixó només comença..., tot el que s'ha trobat són envasos de refrescs i ampolles (sobretot d'aigua). Està molt bé apropar la gent al riu, però com a mínim, i es de lógica, que posin papereres (i que passin a recollir-les regularment, que aixó també s'oblida).

S'han endut els contenidors, però s'han deixat algunes cosetes

Segons el projecte, pel riu no hi poden circular cotxes ni motos...

Les motos no tenen cap problema per circular per aquesta espai, i aixecar una bona polsaguera (encara que hi passin persones pel costat)

Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Garsa (Pica pica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Falciot negre (Apus apus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Ballester (Tachymarptis melba)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus): 1 exemplar cantant en una illeta amb canyís
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto): 2 exemplars en vol sobre el riu
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): 2 exemplars (parella?) surten de sota del pont de la BV-1501 (possible nidificant però no es localitza cap niu)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gavià argentat (Larus michahellis): 1 exemplar de 1er estiu en vol sobre el riu

Bitxac comú (Saxicola torquatus) mascle

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle mudant a plomatge d'eclipsi

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Corriol petit (Charadrius dubius) mascle

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Cuereta blanca (Motacilla alba) mascle

i també...

- Conill (Oryctolagus cuniculus)
- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Serp blanca (Rhinechis scalaris): 1 exemplar jove creuant el camí

Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)

divendres, 29 de maig del 2009

Presenten l'Herbari Virtual de Flora d'Andorra

Permet mirar fotografies de més de mil espècies

El Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra (CENMA) ha presentat el primer Herbari Virtual Andorrà. L'herbari es pot consultar a través d'Internet i conté un total de 1.018 fotografies de plantes del principat. Aquesta quantitat representa el 66% de la flora vascular d'Andorra, que, segons el "Check-list i llista vermella de la flora d'Andorra" -publicat el 2008- és de 1.537 taxons.

Aquest herbari es deriva de dues fonts bibliogràfiques importants pel país. D'una banda, l'herbari Bouchard -dipositat a l'Institut d'Estudis Andorrans- i de l'altra el fitxer fotogràfic sobre flora del CENMA. S'hi poden trobar tres tipus d'imatges: fotografies directes sobre material vegetal premsat, fotografies provinents de l'escanejat del banc de diapositives i altres provinents de l'escanejat de l'arxiu fotogràfic en format paper.

L'herbari també es podrà consultar des de la secció "Enllaços relacionats amb la Flora i els Fongs" de la nostra web.

Herbari Virtual d'Andorra

dijous, 28 de maig del 2009

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) a la riera del Palau

Aquest matí ha estat escoltat un exemplar de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), que cantava insistentment un una petita taca de canyís (Phragmites sp.), a la riera del Palau.

Aquest fet comfirma que almenys una parella hi torna a nidificar aquest any en aquest sector.

dimecres, 27 de maig del 2009

Riera del Palau - 27/05/2009


Espècies d'ocells observades avui a la riera del Palau:

- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Garsa (Pica pica)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Falciot negre (Apus apus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Oriol (Oriolus oriolus): 1 exemplar cantant al bosc
- Cucut (Cuculus canorus): 1 exemplar femella de fase roja en vol en direcció cap a Martorell
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar cantant a la colònia del Palau
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga carbonera (Parus major): 3 juvenils i 1 adult al costat de la riera
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Merla (Turdus merula)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) jove

Pit-roig (Erithacus rubecula) cantant

I també...

Papallona de la família dels hespèrids, de l'espècie Thymelicus acteon

dimarts, 26 de maig del 2009

De Can Torrella al Pla del Fideuer - 26/05/2009

Aquest matí, juntament amb en Paco Martínez, hem visitat l'entorn de Can Torrella (dins del terme de Vacarisses) i hem caminat fins al Pla del Fideuer (terme d'Olesa de Montserrat).

Masia de Can Torrella

L'itinerari comença a la masia de Can Torrella, anem travessant uns magnífics camps de cereal amb petites taques de bosc que els delimiten. Escoltem els primers cruixidells (Emberiza calandra), una tórtora (Streptopelia turtur) i observem una griva (Turdus viscivorus) aturada en una branca d'un arbre, que primerament hem localitzat pel seu reclam.

Fem camí i també localitzem diversos tallarols de garriga (Sylvia cantillans), un cotoliu (Lullula arborea) i un trobat (Anthus campestris). Més endavant començem a sentir el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) i, poc després, el primer hortolà (Emberiza hortulana). Aquestes dues espècies les anirem sentint i observant durant tota la excursió. En Paco, entre unes orenetes cuablanques (Delichon urbicum), detecta una oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica).

Diverses imatges de la ruta

El Puig Ventós

Aquesta zona conté una gran riquesa entomológica, especialment per la gran quantitat de papallones que n'hi ha, fins i tot zigénids de l'espècie Zygaena lavandulae. Ens sobta també el gran nombre d'orquídies piramidals (Anacamptis pyramidalis). També vam localitzar una abellera becada (Ophrys scolopax), i una flor de l'home penjat (Aceras anthropophorum), peró estava ja molt seca i quasi no s'apreciava massa bé.

Orquídia piramidal (Anacamptis pyramidalis)

Abellera becada (Ophrys scolopax)

Zigènid de l'espècie Zygaena lavandulae

Pel camí continuem sentint hortolans i tallarols emmascarats, també es detecten força lànids, com el capsigrany (Lanius senator) i el botxí meridional (Lanius meridionalis). Sentim en un camp proper el cant d'una guatlla (Coturnix coturnix).

Després d'una forta pujada, arribem al Pla del Fideuer: un preciós espai obert d'herba amb petits arbres aïllats on s'apreciava una gran activitat d'insectes, especialment per papallones i himenópters (abellots). La vista és mangnífica, es pot veure Montserrat i Sant Salvador de les Espases (fins i tot, hi ha un camí que hi porta des d'aquí).

El Pla del Fideuer

Sant Salvador de les Espases (en primer terme) i Montserrat (al fons) des del Pla del Fideuer

A la tornada, passem per un camí diferent del de l'anada, i ens aturem en un gran bassal al mig del camí, provocat per les roderes d'un vehicle, on descobrim varis capgrossos: uns d'ells, molt petits i de color negre, eren de gripau corredor (Bufo calamita), mentre que uns altres, per les seves característiques, semblaven ser de granota pintada (Discoglossus pictus), espècie, més aviat própia de les comarques gironines) que actualment s'està expandint cap al sud.

Capgrossos en una petjada de rodera plena d'aigua al mig del camí

Capgrós de gripau corredor (Bufo calamita)

Possible capgrós de granota pintada (Discoglossus pictus)

El més curiós, i esperem que continui així, es que no hi havía cap paper, cap ampolla, cap rastre de presència humana, contrastant fortament amb l'entorn de Sant Andreu de la Barca, tot ple de brossa.

Aquest és una espai, molt proper a casa nostra, i que esdevé un petit paradís, que sens dubte hem de conservar.

Espècies d'ocells detectades:

- Tudó (Columba palumbus)
- Mallarenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Garsa (Pica pica)
- Cruixidell (Emberiza calandra)
- Tórtora (Streptopelia turtur): 1 exemplar cantant prop de Can Torrella
- Falciot negre (Apus apus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Verdum (Carduelis chloris): diversos exemplars a Can Torrella
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
- Griva (Turdus viscivorus): 1 exemplar prop de Can Torrella
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant prop de Can Torrella
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
- Merla (Turdus merula)
- Cotoliu (Lullula arborea): 1 exemplar cantant prop de Can Torrella
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): 1 exemplar prop de Can Torrella
- Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis): mínim de 4 exemplars cantant detectats en tot l'itinerari
- Tallareta cuallarga (Sylvia undata)

- Trobat (Anthus campestris): 1 mascle cantant prop de Can Torrella
- Capsigrany (Lanius senator): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Hortolà (Emberiza hortulana): mínim de 6 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica): 1 exemplar prop del Puig Ventós
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)

- Botxí meridional (Lanius meridionalis): mínim de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Passerell comú (Carduelis cannabina): diversos exemplars escoltats prop del Puig Ventós
- Oriol (Oriolus oriolus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 1 exemplar fent l'aleta, prop del Pla del Fideuer
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Guatlla (Coturnix coturnix): 1 exemplar cantant prop de Can Torrella
- Abellerol (Merops apiaster)
- Cucut (Cuculus canorus): 2 exemplars cantant detectats en tot l'itinerari
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Merla blava (Monticola solitarius): 1 exemplar cantant a l'entorn del Pla del Fideuer
- Perdiu roja (Alectoris rufa): 1 exemplar cantant al Pla del Fideuer
- Picot verd (Picus viridis): 1 exemplar en vol sobre el Puig Ventós

Garsa (Pica pica)

Griva (Turdus viscivorus)

Cruixidell (Emberiza calandra)

Capsigranys (Lanius senator)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus) fent l'aleta

Hortolà (Emberiza hortulana) mascle

Botxí meridional (Lanius meridionalis)

Rèptils i amfibis detectats:

- Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
- Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)
- Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida): 1 jove
- Gripau corredor (Bufo calamita): capgrossos
- Granota pintada (Discoglossus pictus): capgrossos

També s'han vist diverses espècies de papallones diürnes:

- Papilio machaon
- Pieris brassicae
- Pieris rapae
- Pontia daplidice
- Anthocharis euphenoides
- Colias crocea
- Gonepteryx cleopatra
- Satyrium esculi
- Aricia cramera
- Polyommatus hispana
- Polyommatus bellargus
- Polyommatus icarus
- Vanessa cardui
- Melitaea didyma
- Euphydryas aurinia
- Pyronia bathseba
- Coenonympha pamphylus
- Carchadorus alceae
- Thymelicus sp.
- Gegenes sp.


Papallones de l'espècie Euphydryas aurinia

Papallona de l'espècie Polyommatus bellargus femella

Papallona de l'espècie Polyommatus hispana mascle

Papallona de l'espècie Melitaea didyma