Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 20 de febrer del 2009

Espais Naturals del Riu (El Prat de Llobregat) - 20/02/2009

Tot just fa un mes que no visitaba la llacuna de Cal Tet, dins de la reserva Ricarda-Ca l'Arana pertanyent a les reserves naturals del Delta del Llobregat, dins del límit municipal del Prat de Llobregat.

Aquest espai ès relativament nou, funciona desde fa aproximadament uns 2-3 anys. Ara pot ser visitat per tothom amb diversos itineraris seyalitzats, aguaits per a la observació d'ocells i un ambient aquàtic molt atractiu pel seu gran valor natural. Cal destacar també que es troba la desembocadura del "nou" riu Llobregat que va ser desviat fa uns anys i avui día acull també molta diversitat (sobretot d'ocells).

El riu Llobregat prop de la seva desembocadura al mar

El dia començà gris i amb un vent força fred, que conforme avançava el matí anava afluixant i els núvols anaven marxant per donar pas al sol i un puntet de calor que convertía l'estada a la natura en un moment relaxant.

Al començament ja es començaven a sentir alguns passeriformes com ara rossinyols bords, tristos i teixidors. Als calaixos de depuració fotges, cabussets i alguna polla blava a la llunyanía. Al riu, gavines vulgars, gavians argentats i un parell de gavines corses, amb petits grups aïllats d'ànecs grisets, detectats fàcilment des d'una torre d'observació de fusta.

Observatori cap al riu, que també fa la funció de controlar el cabal d'aigua als calaixos de depuració

Bassa de Cal Bitxot

Vista general dels calaixos de depuració

Pel camí continuaven sortint noves espècies de passeriformes, el més destacable va ser una cotxa blava que es va aturar enmig de la pasarela de fusta que condueix a l'aguait del Sabogal.

Camí que porta als aguaits

Inici de la pasarela de fusta cap a l'aguait del Sabogal

Aguait del Sabogal

Allà vaig detectar la raresa, l'oca de galta blanca, que des del día 7 de febrer roman a la llacuna de Cal Tet (li faig moltes fotografíes i la grabo en vídeo). També es van detectar moltes altres espècies d'anàtides, com a més destacable un mascle de morell xocolater.

La llacuna de Cal Tet des de l'aguait del Sabogal

Surto de l'aguait del Sabogal i em dirigeixo cap al que hi ha a l'altre costat de la llacuna. Pel camí sento cantar les boscarles mostatxudes i el rascló. De camí a l'aguait de Cal Tet es voreja una bonica pineda de pi pinyoner.

Camí que porta a l'aguait de Cal Tet, amb el bosc de pi pinyoner (Pinus pinea) al marge esquerre

Arribant a l'aguait de Cal Tet

Des de l'altre aguait, torno a veure l'oca de galta blanca, també hi havíen gran varietat d'anàtides, incloent-hi vàries parelles d'ànec blanc i dos mascles i una femella d'ànec cuallarg. Era molt espectacular la gran concentració de corbs marins grossos que nedaven a l'aigua (uns 30 aproximadament). Va aparèixer també un cabussó emplomallat amb el seu impressionat plomatge nupcial i amb una postura una mica amenaçant va cridar a una parella d'ànecs blancs que es van acostar massa al seu territori.

Llacuna de Cal Tet des de l'aguait duu el mateix nom

Per acabar em dirigeixo a la zona de la platja, pujo a la torre d'observació i faig un cop d'ull a una gran llacuna situada a la reraduna. Allà descobreixo un becplaner pescant amb un martinet blanc. Al mar diverses baldrigues balears o mediterrànies (costen de distingir en la distància), incloent-hi també vàries baldrigues cendroses. A l'aigua i no gaire lluny de la platja, dos ànecs marins que identifico com a ànecs negres, però un d'ells sí era completament negre, mentre que l'altre mostrava tímidament una taca blanca a l'ala, eren dos mascles de les dues espècies del génere Melanitta més "habituals": l'ànec fosc i l'ànec negre. Torno a fer un cop d'ull a la llacuna, i detecto algunes espècies de limícols (pigre gris (2), corriol gros (1) i territ becllarg (1)).

Arribant a la desembocadura del riu Llobregat

No passeu! Àrea de nidificació d'ocells!

Llacuna a la reraduna i el mar al fons

És un dels espais del delta més recents i rics, però alhora amenaçats pel port i l'aeroport que van menjant-li terreny. Conservem-los entre tots.

S'ha registrat un ampli llistat d'espècies d'ocells observats en aquest dia:

- Fredeluga (Vanellus vanellus): 7 exemplars aturats en un camp al camí de València
- Fotja (Fulica atra)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 2 exemplars en vol sobre els itineraris
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Gavina corsa (Larus audouinii): 2 exemplars adults al riu
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar en vol sobre el riu
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 3 exemplars al riu
- Titella (Anthus pratensis)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): diversos exemplars sobre els calaixos de depuració
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Blauet (Alcedo atthis): 3 exemplars detectats pels itineraris
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 1 exemplar a la pasarela que porta a l'aguait del Sabogal
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 1 exemplar sobre la llacuna de Cal Tet
- Ànec xiulador (Anas penelope)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Morell cap-roig (Aythya ferina)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Xarxet (Anas crecca)
- Xibec (Netta rufina)
- Oca de galta blanca (Branta leucopsis): 1 exemplar a la llacuna de Cal Tet
- Ànec blanc (Tadorna tadorna): com a mínim 4 parelles a la llacuna de Cal Tet i 1 a la platja de Ca l'Arana
- Morell xocolater (Aythya nyroca): 1 mascle a la llacuna de Cal Tet
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon): 3 exemplars cantant als canyissars que vorejen els itineraris
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Tudó (Columba palumbus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Ànec cuallarg (Anas acuta): com a mínim 2 mascles i 1 femella a la llacuna de Cal Tet
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus): com a mínim 1 exemplar a la llacuna de Cal Tet, en actitut territorial
- Oca vulgar (Anser anser): 1 exemplar a la llacuna de Cal Tet (possiblement domèstica)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Merla (Turdus merula): 1 mascle als itineraris
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Rascló (Rallus aquaticus): 1 exemplar escoltat als itineraris
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus): diversos exemplars a la pineda
- Mallerenga carbonera (Parus major): diversos exemplars a la pineda

i a la platja de Ca l'Arana i al mar...

- Bec-planer (Platalea leucorodia): 1 exemplar a la platja
- Pigre gris (Pluvialis squatarola): 2 exemplars a la platja
- Alosa vulgar (Alauda arvensis)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Baldriga balear/mediterrània (Puffinus mauretanicus/yelkouan)
- Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea): com a mínim 6 exemplars sobre el mar
- Ànec negre (Melanitta nigra): 1 exemplar mascle al mar (amb l'Ànec fosc)
- Ànec fosc (Melanitta fusca): 1 exemplar mascle al mar (amb l'Ànec negre)
- Territ becllarg (Calidris ferruginea): 1 exemplar a la platja
- Corriol gros (Charadrius hiaticula): 1 exemplar amb plomatge d'estiu a la platja
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar aturat a les dunes
- Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis): diversos exemplars pescant al mar

Gavines corses (Larus audouinii) adultes

Parella de xibecs (Netta rufina), amb el mascle a l'esquerra i la femella a la dreta

Fotges vulgars (Fulica atra) menjant al marge de la llacuna

Oca de galta blanca (Branta leucopsis)

Morell xocolater (Aythya nyroca) mascle

Ànec blanc (Tadorna tadorna) mascle

Parella d'ànecs blancs (Tadorna tadorna), amb la femella a l'esquerra i el mascle a la dreta

Parella d'anecs blancs (Tadorna tadorna) amb corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Ànec cuallarg (Anas acuta) mascle, a l'esquerra, amb dos mascles d'Ànec cullerot (Anas clypeata) a la dreta

Bernat pescaire (Ardea cinerea) jove

Bec planer (Platalea leucorodia)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo). Quins sóns els de debó i quins els de mentida?

Polla blava (Porphyrio porphyrio)

Grup d'ànecs xiuladors (Anas penelope) en primer terme, i una parella d'ànecs grisets (Anas strepera) al darrere

Grup de morells cap-roig (Aythya ferina) femelles i un mascle

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)

Ànec negre (Melanitta nigra) a la dreta i Ànec fosc (Melanitta fusca) a l'esquerra, tot i que només s'aprecia el primer

Si voleu més informació sobre les Reserves Naturals del Delta del Llobregat feu click aquí.

dijous, 19 de febrer del 2009

Nou apartat al blog: Xarxa fenològica

A la columna de la dreta, sota l'apartat "Fórums" he afegit un nou llistat d'enllaços sota el títol "Xarxa fenològica". En aquest apartat es permet el fet de participar i afegir les observacions de les primeres arribades i els darrers avistaments de les diferents espècies d'ocells que visiten les nostres poblacions.

Així doncs, queden inclosos els següents projectes:

Projecte Viatgers de primavera (dirigit especialment per a les escoles):

Cada primavera arriben a Catalunya milions d'ocells provinents d'Àfrica. Alguns es queden a reproduir-se, però la majoria continuen viatge cap al centre i nord d'Europa. Es tracta del major desplaçament animal en massa que afecta les nostres contrades.

Entre el 1 de març i el 30 de maig de 2009, Recerca en Acció farà el seguiment d'aquest procés. Setmana a setmana, el portal anirà explicant quins ocells arriben a Catalunya gràcies a les informacions que ens subministraran diverses estacions d'anellament situades a Catalunya, illes Balears i nord d'Africa. Coneixerem quins són els ocells migradors, quan hi arriben, d'on venen i a on van... Sabrem, per exemple, com pot ser que el mosquiter de passa, amb només 15 grams de pes, pugui desplaçar-se de Sudàfrica fins a Suècia, i quan triga a fer-ho.

També seguirem en directe l'inici de la reproducció primaveral, caracteritzada per l'eclosió dels cants, i aprendrem a reconèixer els més significatius.

L'activitat està co-organitzada per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) i pel portal Recerca en Acció, i compta amb la col·laboració de diverses institucions.

Aves y clima (obert a tothom):

SEO/BirdLife trabaja desde hace 35 años en la recopilación de información fenológica de las aves de España. A través de un grupo de trabajo se encarga de coordinar la red de colaboradores que en todas las provincias de España se dedican a recoger las observaciones de primeras llegadas y últimos avistamientos de determinadas especies migradoras (golondrina común, vencejo común, ruiseñor común, etc). Los primeros resultados fueron publicados en 1971 en la revista Ardeola.

Con el lanzamiento de la Red Fenológica Nacional, se pretende estudiar a escala nacional cómo está afectando el cambio climático a la biodiversidad. Para ello, se utilizarán las aves como principal grupo indicador. La gran novedad ahora va a ser la recopilación de datos por Internet.

El proyecto tiene como objetivo recopilar, a través de Internet (avesyclima.org) las observaciones realizadas por los ciudadanos interesados y así conocer lo que está pasando con nuestra fauna y flora. Para ello se pretende también utilizar la colaboración de colegios e institutos mediante diferentes niveles de participación, pero la posibilidad de que cualquier persona pueda meter datos sobre en la Red es fundamental en este proyecto.

Por su parte el INM mantiene un registro de la fenología de la floración de plantas, así como varias especies de insectos y aves desde los años 40.

Spring alive! (especialment dirigit per a nens):

Spring Alive es una actividad en la que pueden participar los niños de toda Europa. Es muy fácil. Sólo tienes que mandarnos información sobre las cuatro especies de aves (Cigüeña Blanca, Cuco Común, Vencejo Común, y Golondrina Común) que hemos elegido para darles la bienvenida. Sal a la calle, busca estas aves y cuando veas alguna de ellas, registra tus observaciones en esta web. Tendrás la oportunidad de seguir la progresión de estos mensajeros por Europa a través de la página web de Spring Alive y celebrar la llegada de la primavera.

Al registrar tus observaciones sobre el retorno de estas aves en primavera, participas en el mayor evento europeo de observación primaveral de aves, y contribuyes al conocimiento de su migración. Gracias a tus datos será posible comprobar las diferencias en las fechas de llegada año tras año y ver cómo influyen en ellas distintos factores (como por ejemplo los cambios meteorológicos). Además, al participar en nuestro proyecto, también podrás comprobar y seguir estos cambios por ti mismo.

La Pedrera i les Planes (Pallejà) - 18/02/2009

Al sector forestal de Pallejà hi trobem uns paratges diversos, compostos per una fauna i una flora ben singulars.

La Pedrera és, com indica el seu nom, una pedrera abandonada de la que s'extreia roca calcària per triturar-la i fer-la servir com a material de construcció. Actualment encara s'hi pot trobar maquinària i construccions humanes que posen de manifest el record d'aquella època. Ara és també l'hàbitat de diverses espècies d'animals i plantes d'ambients típicament rupícoles. La espècie estrella d'aquest espai és la Merla blava (Monticola solitarius), en que es poden trobar entre 2 i 3 parelles nidificants i es pot observar (amb relativa facilitat) durant tot l'any.

Les Planes (fotografía superior) esdevenen un espai típic de la màquia, amb espècies vegetals adaptades a sòls pobres (en aquest cas sòl calcari) en nutrients, amb poca quantitat d'aigua i una gran exposició solar. És per aquest motiu que plantes, com per exemple el Garric (Quercus coccifera), el Càdec (Juniperus oxycedrus) i la Gatosa (Ulex parviflorus) han desenvolupat fulles petites i dures que permeten una mínima pèrdua d'aigua per evapotranspiració.

Mapa cartogràfic de la Pedrera i les Planes de Pallejà.

Camí d'accès a la Pedrera.

Construcció de l'antiga pedrera, ara feta servir pels caçadors (a l'esquerra podeu observar les caixes on es transporten els animals criats en granjes cinegètiques (conills, perdius i faisans bàsicament) per alliberar-los després a la natura i caçar-los.

Diverses imatges de la Pedrera i els penya-segats dels voltants.

Camí d'accès a les Planes i antena de telecomuniacions al fons.

Aspecte general de la comunitat vegetal de les Planes.

Panell informatiu sobre la vegetació de les Planes (una mica malmés).

Llentiscle (Pistacia lentiscus)

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Càdec o Ginebró (Juniperus oxycedrus)

Gatosa (Ulex parviflorus)

Bruc boal (Erica arborea)

Margalló (Chamaerops humilis)

Garric (Quercus coccifera)

A més, s'han detectat moltes espècies d'ocells:

- Garsa (Pica pica)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba): a l'inici de l'itinerari, sortint de la població
- Tòrtora turca (Streptopelia decaocto): a l'inici de l'itinerari, sortint de la població
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle i 1 femella escoltats
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Gavià argentat (Larus michahellis): petits estols en vol, seguint el riu en amunt
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 4 exemplars junts, menjant al terra amb gafarrons i pinsans, al creuament del camí que porta a la Novicitat Divina Pastora
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 mascles cantant
- Lluer (Carduelis spinus)
- Merla (Turdus merula)
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes): 1 exemplar escoltat al camp de tir
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 exemplar cantant al bosc, en una taca de canyar
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Merla blava (Monticola solitarius): 1 femella i 2 mascles a la Pedrera
- Tallareta cuallarga (Sylvia undata): un mínim de 4 exemplars a les Planes
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): 1 exemplar volant per la Pedrera
- Corb (Corvus corax): un total de 6 exemplars sobre la Pedrera
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar sobre la Pedrera
- Astor (Accipiter gentilis): 1 exemplar femella volant entre els arbres dalt de tot de la paret del camp de tir i aturant-se després en una olivera


Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Merla blava (Monticola solitarius) mascle