Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dijous, 24 de juliol del 2014

Què hi ha darrera l'aigua que bevem?

Sempre he aconsellat comprar garrafes o beure aigua de l'aixeta amb una depuradora domèstica. Ara sabreu perquè.

Camps i basses de Ca n'Albereda - 24/07/2014

Margera comuna (Lasiommata megera)
Pòntia comuna (Pontia daplidice)

Espècies d'ocells detectades:

- Pardal comú (Passer domesticus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): 3 exemplars
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 1 adult
- Estornell negre (Sturnus unicolor)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Garsa (Pica pica)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar
- Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar
- Falciot negre (Apus apus)
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 2 exemplars
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): 12 exemplars
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 1 exemplar tipus femella
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar
- Abellerol (Merops apiaster)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus): 3 adults i 2 polls
- Ballester (Apus melba)
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gavià argentat (Larus michahellis): 1 exemplar volant molt alt
- Tudó (Columba palumbus)

Estornells negres (Sturnus unicolor) amb
un colom roquer (Columba livia var. domestica)
Garsa (Pica pica) jove
Cuereta blanca (Motacilla alba) menjant una eruga
Corriol petit (Charadrius dubius) adult
Xivitona (Actitis hypoleucos) adult
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) tipus femella
Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Cadernera (Carduelis carduelis) femella
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) badallant

dimarts, 22 de juliol del 2014

Riera del Palau - 22/07/2014


Espècies d'ocells detectades:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Merla (Turdus merula)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Oriol (Oriolus oriolus): 4 exemplars
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Estornell negre (Sturnus unicolor)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla): 3 exemplars
- Garsa (Pica pica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Falciot negre (Apus apus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): uns 5 exemplars
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Papamosques gris (Muscicapa striata): uns 6 exemplars (2 joves)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 exemplar
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta): 2 exemplars
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): 1 exemplar
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Bruel (Regulus ignicapilla)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar

Merla (Turdus merula) jove
Papamosques grisos (Muscicapa striata) adult i jove
Papamosques grisos (Muscicapa striata) jove
Pardal comú (Passer domesticus) adult i jove
Cuereta blanca (Motacilla alba) jove
Verdums (Carduelis chloris) joves
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
Oriol (Oriolus oriolus) jove
Puput (Upupa epops)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto) jove

dilluns, 21 de juliol del 2014

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 21/07/2014

Calopteryx haemorrhoidalis femella

Espècies d'ocells detectades:

- Garsa (Pica pica)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): 2 exemplars
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 2 exemplars
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 5 exemplars
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): 20 exemplars
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus): 2 adults i 1 poll
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus): un mínim de 2 exemplars
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): 2 exemplars
- Verdum (Carduelis chloris)
- Estornell negre (Sturnus unicolor): uns 15 exemplars
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris): uns 5 exemplars
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 adults
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar
- Falciot negre (Apus apus)
- Gavià argentat (Larus michahellis): 3 exemplars en vol alt
- Ballester (Apus melba): uns 2 exemplars

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Polles d'aigua (Gallinula chloropus) adult i poll
Cuereta blanca (Motacilla alba) jove
Tristos (Cisticola juncidis) juganers
Estornells negres (Sturnus unicolor) i vulgars (Sturnus vulgaris)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)