Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 10 d’abril de 2010

Parella d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos) a la riera del Palau - 10/04/2010

Aquest vespre ha estat aixecada una parella d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos) a la riera del Palau al seu pas pel polígon industrial La Clota.

Apareixen les primeres orquídies

Aquest matí han estat trobats un mínim de 7 peus d'orquídies de l'espècie Ophrys sphegodes, comuna i primerenca que s'estén per les zones obertes i assolellades del serrat d'en Canals. D'aquí a un mes aproximadament sortiràn la resta d'espècies. Algunes d'aquestes Ophrys sphegodes ja es mostraven una mica pansides.

Ophrys sphegodes

Surten les violetes (Viola alba)

Violeta boscana (Viola alba)

Per aquestes dates de començaments de primavera ja podem trobar, a les zones més ombrívoles i humides dels nostres boscos, un bon nombre de violetes (Viola alba).

Serrat d'en Canals - 10/03/2010

Un nou dia pel serrat d'en Canals que presenta ja un aspecte general de començaments de primavera amb la floració de moltes espècies vegetals i ja una bona presència d'insectes. El dia s'ha llevat una mica fred, però a mig matí ja feia força calor.

La migració dels ocells també ha estat la protagonista aquí, amb la observació de vàries espècies que tan sols es veuen en aquest periode. Destaca una femella de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), dos tallarols de garriga (Sylvia cantillans), mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), i també un bon nombre d'espècies típicament estivals, com els rossinyols comuns (Luscinia megarhynchos), falciots negres (Apus apus) i molts mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli).

Pararge aegeria

Deixalles abocades al costat de la carretera

Espècies d'ocells detectades:

- Verdum (Carduelis chloris)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Garsa (Pica pica)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gavià argentat (Larus michahellis): diversos estols en vol
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tudó (Columba palumbus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): 1 femella al marge del bosc
- Puput (Upupa epops): 1 mascle cantant a l'alçada del dipòsit municipal
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Merla (Turdus merula)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Picot verd (Picus viridis): 3 exemplars (2 mascle i 1 femella) detectats en tot l'itinerari
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 2 exemplars cantant a la riera de Can Canals
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 4 exemplars (3 d'ells cantant) a la riera de Can Canals
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 1 exemplar cantant al final de l'itinerari
- Falciot negre (Apus apus): uns 20 exemplars volant molt alt
- Ballester (Apus melba): 1 exemplar volant entre els falciots negres
- Bruel (Regulus ignicapillus)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari

Tórtores turques (Streptopelia decaocto)

divendres, 9 d’abril de 2010

Cuereta groga (Motacilla flava) migrant sobre El Palau - 09/04/2010

Aquest vespre ha estat observada una cuereta groga (Motacilla flava) migrant en direcció nord sobre el parc Mariana Pineda, a Sant Andreu de la Barca.

dijous, 8 d’abril de 2010

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 08/04/2010. Paco Martínez

Espècies d'ocells detectades avui:

- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Garsa (Pica pica)
- Trist (Cisticola juncidis)

- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tudó (Columba palumbus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Titella (Anthus pratensis)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 12 exemplars (un grup 11 i 1 isolat) detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 1 sol exemplar detectat en tot l'itinerari
- Gafarró (Serinus serinus)
- Oreneta de ribera (Riparia riparia): 1 exemplar volant riu amunt
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 exemplar a prop de la segona resclosa
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Tallareta vulgar (Sylvia communis): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari

- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)

Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) a la vila - 08/04/2010

Aquesta tarda ha estat detectat pel reclam un rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) en unes bardisses al costat de la via del tren al seu pas pel carrer Anoia. Primera citació prenupcial d'enguany per a aquesta espècie al municipi.

dilluns, 5 d’abril de 2010

Piula dels arbres (Anthus trivialis) migrant sobre la riera del Palau - 05/04/2010

Aquest vespre ha estat, primer detectada pel reclam, i després observada, una piula dels arbres (Anthus trivialis) en migració activa cap al nord sobre la riera del Palau al seu pas per l'ermita de Santa Madrona.

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 05/04/2010

Amb la intensa pluja caiguda ahir a la tarda i els núvols que encara tapaven a mitges el cel a primera hora del matí d'avui, era d'esperar que hi hauria un intens pas migratori d'ocells. En efecte, així ha estat.

Entre els ocells migradors s'ha observat una parella de bernats pescaires (Ardea cinerea) en migració activa cap al nord-oest; prop d'un centenar d'orenetes vulgars (Hirundo rustica) s'anaven aturant als canyissars del marge del riu; algunes orenetes cuablanques (Delichon urbicum); també, volant a mitja alçada, ha estat observada una oreneta de ribera (Riparia riparia), espècie poc freqüent i escassa en migració; uns quants mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus); i una piula dels arbres (Anthus trivialis).

La reproducció també es fa notar per aquestes dates en els ocells. Els corriols petits (Charadrius dubius) ja fan els seus vols territorials, tot fent cercles i cantant, i s'empaiten entre ells; ha estat observat un passerell comú (Carduelis cannabina) mascle cantant, aquesta espècie s'observa en poques ocasions al riu, i aquest comportament és força interessant; i per últim, el teixidors (Remiz pendulinus), que ja tenen acabats els seus niu i els mascles canten actívament en les seves proximitats, de fet avui, ha estat relocalitzat un mascle amb una anella que podria ser el mateix dels anys anteriors, i que fins i tot ha fet una còpula amb una femella, que ràpidament va entrar al niu.

Espècies d'ocells detectades avui:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Garsa (Pica pica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tudó (Columba palumbus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Mallarenga carbonera (Parus major)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 5 exemplars (3 sedimentats al riu i 2 en migració activa) detectats en tot l'itinerari
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 6 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): un mínim de 10 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 1 mascle cantant al marge esquerre del riu
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): uns 100 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): un mínim de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Titella (Anthus pratensis): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar a la segona resclosa
- Oreneta de ribera (Riparia riparia): 1 exemplar volant riu amunt
- Piula dels arbres (Anthus trivialis): 1 exemplar en vol sobre el riu
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): uns 10 exemplars en vol sobre la palanca de Sant Andreu de la Barca
- Ballester (Apus melba): 2 exemplars en vol baix sobre la palanca de Sant Andreu de la Barca

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, a l'entrada del niu

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, anellat

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Orenetes vulgars (Hirundo rustica)

Parella de corriols petits (Charadrius dubius) amb comportament reproductor