Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 13 de març de 2010

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 13/03/2010

El dia ha començat prou fred, fins i tot amb una mica de gebra i s'ha mantingut fins a mig matí tot i l'ambient assolellat.

Al riu Llobregat encara s'observen ocells arribats amb la nevada de dilluns que s'alimenten al terra, entre els quals destaquen un bon nombre de repicatalons (Emberiza schoeniclus), cotolius (Lullula arborea), alguns cruixidells (Emberiza calandra), més quantitat de gratapalles (Emberiza cirlus) que l'altre vegada; encara s'han observat també 3 pardals roquers (Petronia petronia).

Espècies d'ocells detectades:

- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): un mínim de 20 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Garsa (Pica pica)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar a prop de la palanca de Sant Andreu de la Barca
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Titella (Anthus pratensis)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pardal xarrec (Passer montanus): abundant
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): abundant
- Cotoliu (Lullula arborea): 26 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pit roig (Erithacus rubecula)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): 1 exemplar a prop de la palanca de Sant Andreu de la Barca
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): un mínim de 15 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Cruixidell (Emberiza calandra): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Lluer (Carduelis spinus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal roquer (Petronia petronia): 3 exemplars menjant al terra amb altres espècies
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 7 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): 1 mascle en vol sobre el riu
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corriol petit (Charadrius dubius): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): diversos exemplars en vol
- Trist (Cisticola juncidis)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): 2 exemplars aturats en unes bogues al marge dret del riu
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)Pardals roquers (Petronia petronia)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Gratapalles (Emberiza cirlus) femella, amb un repicatalons (Emberiza schoeniclus) en segon terme

Cruixidell (Emberiza calandra)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) amb ànecs collverds (Anas platyrhynchos) al seu darrere

Cotoliu (Lullula arborea)

Corriols petits (Charadrius dubius)

Orenetes vulgars (Hirundo rustica

divendres, 12 de març de 2010

Anellament al Remolar Filipines (RN Delta del Llobregat) - 12/03/2010

Espècies anellades avui:

- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 12 anellaments i 3 controls
- Pardal comú (Passer domesticus): 1 anellament i 1 control
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta): 1 anellament
- Pit-roig (Erithacus rubecula): 1 anellament
- Teixidor (Remiz pendulinus): 1 anellament

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)

Teixidor (Remiz pendulinus) femella jove

Pardal comú (Passer domesticus) mascle

Pardal comú (Passer domesticus) femella

Primer ballester (Apus melba) a Sant Andreu de la Barca - 12/03/2010

Aquest migdia ha estat observat el primer ballester (Apus melba) sobrevolant el carrer Doctor Vila, a Sant Andreu de la Barca.

dijous, 11 de març de 2010

Còlit gris (Oenanthe oenanthe) i altres al riu Llobregat - 11/03/2010

Còlit gris (Oenanthe oenanthe) mascle

Aquest matí ha estat observat i fotografiat un mascle adult de còlit gris (Oenanthe oenanthe) en plomatge de primavera al riu Llobregat, molt a prop de la palanca de Castellbisbal.

Cal destacar també la observació encara d'un bon nombre de cotolius (Lullula arborea) al llarg de tota la zona prospectada del riu Llobregat entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal; ara han arribat, i s'han repartit per diversos espais, un bon nombre de passerells comuns (Carduelis cannabina), s'ha observat també una parella de gratapalles (Emberiza cirlus), un mascle d'esparver vulgar (Accipiter nisus) i alguns lluers (Carduelis spinus), entre els quals hi destacava un mascle cantant.

Resum de les espècies interessants vistes avui al riu:

- Corriol petit (Charadrius dubius): 3 exemplars (2 junts i 1 isolat) detectats en tot l'itinerari
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 2 exemplars (1 mascle i 1 femella) a prop de la palanca de Castellbisbal
- Passerell comú (Carduelis cannabina): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cotoliu (Lullula arborea): un mínim de 25 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Còlit gris (Oenanthe oenanthe): 1 mascle adult a prop de la palanca de Castellbisbal
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): 1 mascle volant a baixa alçada sobre la llera dreta del riu
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): uns 40 exemplars aturats al riu
- Lluer (Carduelis spinus): 3 exemplars (entre els quals destaca 1 mascle cantant) detectats en tot l'itinerari

Corriol petit (Charadrius dubius)

Cotoliu (Lullula arborea)

Passerell comú (Carduelis cannabina)

Riera del Palau - 11/03/2010

El dia ha començat completament assolellat i sense un núvol al cel. De tota manera s'apreciava una notable baixada de les temperatures i es veia clarament en les plantes, ben gebrades.

Encara s'observen ocells que van arribar amb la forta nevada de dilluns passat. Entre els detectats avui destaquen les cotolius (Lullula arborea), amb 5 exemplars en el marge dret de la riera; també s'ha observat un cruixidell (Emberiza calandra) i 3 passerells comuns (Carduelis cannabina), espècie que ha realitzat una forta irrupció arran que va acabar la nevada; sense dubte la sorpresa també va aparèixer: dos pardals roquers (Petronia petronia).

A les zones més ombrívoles de les serres i les muntanyes properes, encara s'aprecien unes clapes de neu, ara ja completament gelada, força extenses.

Encara queden clapes de neu gelada a les zones més ombrívoles

Espècies d'ocells detectades:

- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar a la riera
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Estornell negre (Sturnus unicolor): 1 mascle cantant actívament des d'uns cables
- Merla (Turdus merula)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Lluer (Carduelis spinus): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle a les seves zones habituals
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): abundant
- Tudó (Columba palumbus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Pardal roquer (Petronia petronia): 2 exemplars menjant als talussos terrosos del marge esquerre de la riera
- Cruixidell (Emberiza calandra): 1 exemplar al marge esquerre de la riera
- Titella (Anthus pratensis)
- Teixidor (Remiz pendulinus): 1 exemplar a la riera
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 mascle repicant en un pollancre mort a la riera
- Cotoliu (Lullula arborea): 5 exemplars al marge dret de la riera
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari

Pardals roquers (Petronia petronia)Picot garser gros (Dendrocopos major) mascle

Picot verd (Picus viridis) mascle

Cruixidell (Emberiza calandra)

Cotolius (Lullula arborea)

Serrat d'en Canals...i els efectes de la neu - 11/03/2010

Igual que en altres espais, al serrat d'en Canals també es poden veure encara algunes clapes de neu congelada en les àrees ombrívoles o arrecerades per la vegetació. L'efecta de la neu i el pes que aquesta origina quan s'acumula molta, tal i com va passar dilluns, ha provocat la caiguda de molts arbres (segurament no ben fixats al sòl degut a la ventada del gener de 2009) i d'altres que han quedat completament torts o amb les branques molt obertes.Pins blancs (Pinus halepensis) caiguts i doblegats per la neu

Espècies d'ocells interessants vistes avui:

- Tallareta cuallarga (Sylvia undata): 1 exemplar al marge del bosc, al costat de la part altra de Colònia del Palau
- Cotoliu (Lullula arborea): 2 exemplars al marge del bosc, al costat de la part altra de Colònia del Palau
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 exemplar reclamant al bosc
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 2 exemplars al marge del bosc, al costat de la part altra de Colònia del Palau

dimecres, 10 de març de 2010

Cotoliu (Lullula arborea) trobada morta a Esparraguera. Joan Castelló

Ahir, en Joan Castelló, anellador expert del Delta del Llobregat, es va trobar, entre d'altres espècies, una cotoliu (Lullula arborea) morta a prop de casa seva, en terme municipal d'Esparraguera. Aquest matí ens l'ha portat a la jornada d'anellament al Remolar per a que la miressim a fons.

Vista general de la cotoliu (Lullula arborea) trobada morta

Detall del cap

Detall de l'ala oberta

Detall de la cua

Detall de la pota, amb la seva característica ungla posterior llarga