Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 5 de desembre del 2009

Serrat d'en Canals - 05/12/2009

El matí s'ha mantingut amb bandes de núvols alts que tapaven llargues estones el sol, malgrat que cap a mig matí ja va sortir del tot. Per les dates en que ens trobem el fred no era especialment notable.

Aquesta absència de fred intens imprópia del mes de desembre es nota també en els ocells, amb poca acitivitat i el baix nombre d'algunes espècies hivernants molt típiques de temps molt fred, com per exemple el lluer (Carduelis spinus), que està esdevenint especialment escàs aquest hivern, i fins i tot del durbec (Coccothraustes coccothraustes) que l'any passat va ser més comú en altres punts propers a la vila. Veurem si per endavant ens arriba alguna onada bona de fred i aumenta aquest nombre.

Espècies d'ocells detectades:

- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Garsa (Pica pica)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Tudó (Columba palumbus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Merla (Turdus merula)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol a l'alçada del dic de contenció d'avingudes
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle aturat en un pollancre sec
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Lluer (Carduelis spinus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 exemplar creuant la carretera de Corbera en vol
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)


Picot verd (Picus viridis) mascle encara mig endormiscat

divendres, 4 de desembre del 2009

Ànec mut (Cairina moschata) i altres ocells interessants al riu Llobregat (SAB) - 04/12/2009

En una breu visita al riu Llobregat semblava que, degut al fort vent, no es veuria gaire diversitat d'ocells, evidentment el que han fet menys acte de presència han estat els passeriformes més petits, peró per altra banda s'han observat espècies molt interessants en tan sols una hora.

Només començar volava riu avall un martinet blanc (Egretta garzetta) amb una pota penjant, exactament el mateix de la pota trencada que va ser detectat aquest estiu passat. Seguint el camí endavant s'observen 5 gralles (Corvus monedula) aturades al riu amb un grup nombrós de gavines vulgars (Larus ridibundus). Més enllà un cabusset (Tachybaptus ruficollis), rar com a hivernant a la zona i un ànec mut (Cairina moschata), espècie escapada de captivitat.

No hi havia rastre de la femella de xarxet comú (Anas crecca), que pot ben be podria ser que estigués amagada, o també pot ser que ja hagi marxat.

Resum de les espècies d'ocells destacables observades avui:

- Martinet blanc (Egretta garzetta): es relocalitza l'exemplar amb la pota trencada observat per primer cop el 05/07/2009 i que es va deixar de veure el 03/09/2009, fins avui.
- Gralla (Corvus monedula): 5 exemplars aturats al riu amb gavines vulgars (Larus ridibundus)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): uns 40 exemplars aturats al riu
- Fredeluga (Vanellus vanellus): 10 exemplars junts aturats al riu
- Ànec mut (Cairina moschata): 1 exemplar clarament domèstic al riu
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 1 exemplar en plomatge d'hivern al riu

Ànec mut (Cairina moschata)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Gralles (Corvus monedula) amb gavines vulgars (Larus ridibundus)

dimecres, 2 de desembre del 2009

Riera del Palau - 02/12/2009

Espècies d'ocells detectades avui:

- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Garsa (Pica pica)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Merla (Turdus merula)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant al marge esquerre de la riera
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tudó (Columba palumbus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Sit negre (Emberiza cia): 1 exemplar a la riera
- Lluer (Carduelis spinus): un màxim de 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 3 exemplars a la riera
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Trist (Cisticola juncidis): 2 exemplars al marge dret de la riera

Raspinell comú (Certhia brachydactyla)

Picot verd (Picus viridis) femella

Titella (Anthus pratensis)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Tudó (Columba palumbus)

dimarts, 1 de desembre del 2009

Espais Naturals del Riu (El Prat de Llobregat) - 01/12/2009

Calaixos de depuració

El principal protagonista d'aquest matí a l'espai natural de Cal Tet (Reserves Naturals del Delta del Llobregat) ha estat sens dubte, el vent moderat i fred, de fet s'ha percebut arreu. Per sort anava afluixant així que avançava el dia i el temps era ben assolellat.

No hi havia gaire activitat per part dels ocells presents a l'espai, malgrat que s'han vist un bon nombre d'espècies. A destacar un cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) a la llacuna de Cal Tet, a prop d'ells una parella de cabussons emplomallats (Podiceps cristatus) feien les primeres de la parada nupcial, una dansa molt maca. Tot aixó vist des de l'aguait del Sabogal.

Tram de l'itinerari

Accedint a l'aguait del Sabogal

Llacuna de Cal Tet

A l'altre aguait, el de Cal Tet, hi havia més activitat, amb un bon nombre de corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), també més quantitat i varietat d'ànecs com el griset (Anas strepera), el cullerot (Anas clypeata), el xarxet comú (Anas crecca) i una femella de morell de cap roig (Aythya ferina). També s'ha vist un grupet de 3 oques vulgars (Anser anser), dintre de les quals 1 era domèstica, per les seves grans dimensions.

Llacuna de Cal Tet

Des de la torre de la Platja de Ca l'Arana hi havia molt mala visibilitat cap al mar, per l'efecte del sol i el vent, l'únic que es va apreciar va ser un petit grup de baldrigues (Puffinus sp.), molt difícil de veure si eren balears o mediterrànies. A la llacuna que hi ha al costat de la paltja hi destacaren 2 territs variants (Calidris alpina) i 1 cuereta groga (Motacilla flava) que em va sobrevolar tot emitint el seu reclam característic; de tornada em va sobrevolar un altre.

Llacuna de la platja de Ca l'Arana

Arpella vulgar (Circus aeruginosus) aturat en un salicorniar a la llacuna de la platja

Espècies d'ocells detectades:

- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Titella (Anthus pratensis)
- Garsa (Pica pica)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): diversos exemplars als conreus als voltants de Cal Nani
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis): uns 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol sobre els calaixos de depuració
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis): 1 exemplar a la llacuna de Cal Tet
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Fredeluga (Vanellus vanellus)
- Morell de cap roig (Aythya ferina): 1 femella a la llacuna de Cal Tet
- Oca vulgar (Anser anser): 2 exemplars a la llacuna de Cal Tet
- Oca vulgar domèstica (Anser anser var. domestica): 1 exemplar a la llacuna de Cal Tet
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Blauet (Alcedo atthis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Territ variant (Calidris alpina): 2 exemplars a la platja de Ca l'Arana
- Gavià fosc (Larus fuscus): un mínim de 3 exemplars a la platja de Ca l'Arana
- Cuereta groga (Motacilla flava): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Aligot comú (Buteo buteo): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Baldriga mediterrània/balear (Puffinus sp.): un mínim de 4 exemplars volant sobre el mar
- Faisà (Phasianus colchicus): 1 femella a prop de la platja de Ca l'Arana
- Rascló (Rallus aquaticus): 2 exemplars escoltats als calaixos de depuració
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 1 mascle adult prop de l'aguait de la bomba
- Tudó (Columba palumbus)


Bernats pescaires (Ardea cinerea)

Ànecs cullerots (Anas clypeata)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Martinets blancs (Egretta garzetta)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus) mascle

Becadell comú (Gallinago gallinago)
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Ànec griset (Anas strepera) mascle

Ànecs grisets (Anas strepera) femelles i un mascle en segon terme

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)

Morell de cap roig (Aythya ferina) femella

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Oques vulgars (Anser anser) salvatges i oca domèstica (Anser anser var. domestica)Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

dilluns, 30 de novembre del 2009

La Generalitat multa a Martorell por hacer un aparcamiento en una zona de riadas del Anoia

Article del diari "El País" emés el 23/11/2009. Aquesta situació ens pot recordar d'altres de semblants molt més properes.

La Generalitat multa a Martorell por hacer un aparcamiento en una zona de riadas del Anoia

La Agencia Catalana del Agua (ACA), el ente de la Generalitat que controla las cuencas hídricas, ha impuesto una multa de 30.000 euros (la máxima posible) al Ayuntamiento de Martorell (Baix Llobregat) por incumplir sus mandatos y construir un aparcamiento en una zona inundable, a orillas del río Anoia. La sanción, que deberá ratificar el ente catalán tras estudiar las alegaciones del Consistorio, establece que las obras, realizadas sin el consentimiento de la Generalitat, son peligrosas para los habitantes de Martorell, puesto que el riesgo de inundación de la zona es alto.

El Consistorio de Martorell, capitaneado por CiU, inició las obras en octubre. Decidió convertir parte de la orilla del río Anoia, que rodea la localidad, en una vía de dos carriles coronada por un aparcamiento. Hasta el momento, el río estaba bordeado por una pista de tierra en la que estaba prohibido aparcar. El camino cumplía una función ecológica clave: dar base al río para evitar que su caudal se desbordase. Además, al ser la orilla de un río, estaba catalogado como dominio público hidráulico, es decir, territorio controlado por la ACA, que debía otorgar el permiso oficial para poder urbanizar.

La entidad ecologista Martorell Viu y el partido independentista CUP denunciaron al Consistorio ante la ACA. Ambas agrupaciones denunciaron las altas probabilidades de inundaciones de la nueva calle, situada bajo el puente de la antigua N-II. Técnicos del ente comprobaron que, sin su consentimiento, el Ayuntamiento había urbanizado la orilla izquierda, y conminaron al gobierno municipal a pedir permiso oficial para continuar las obras. El Consistorio no sólo no obedeció el mandato, sino que también urbanizó el margen izquierdo del río.

El rifirrafe administrativo acabó en denuncia: en abril, la ACA denunció a Martorell por incumplir sus requerimientos. El ente autonómico consideraba que las obras no podían ser legalizadas por encontrarse demasiado próximas al río, y exigía al Consistorio a volver la orilla a su condición original, a deshacer las obras por seguridad. El Ayuntamiento, que omitió dar su versión hasta que la denuncia sea definitiva, se defendió: argumentó que sus trabajos cumplían todos los requerimientos legales y que se encontraban en un territorio catalogado como urbano.

Pese a sus argumentos, la denuncia prosperó, y el tiempo acabó dando la razón a los que defendían la peligrosidad del aparcamiento. En octubre, unas precipitaciones que dejaron 50 litros por metro cuadrado en la zona incrementaron abruptamente el caudal del río, habitualmente exiguo. El crecimiento de las aguas llegó hasta el aparcamiento, que se anegó completamente. La rápida intervención de la Policía Local, que retiró los vehículos aparcados, y el fin de las lluvias intensas, que sólo duraron unas horas, evitaron una desgracia mayor.

Article original a: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Generalitat/multa/Martorell/hacer/aparcamiento/zona/riadas/Anoia/elpepiespcat/20091123elpcat_10/Tes

diumenge, 29 de novembre del 2009

Resultats de les captures de Micromamífers a la serra de Galliners - del 27 al 29/11/2009

Divendres, 27/11/2009

Espècie / Pes / Sexe / Nº marca/ Recuperació / Estat

1. Mus spretus / - / - / - / NO / s'escapa abans de poder mirar-lo bé i marcar-lo
2. Apodemus sylvaticus / 32,5 gr / femella / - / NO / s'escapa durant la manipulació
3. Crocidura russula / 8 gr / - / 553 / NO / -
4. Mus spretus / 16 gr / mascle / - / NO / -
5. Mus spretus / 7,5 gr / mascle / 525 / NO / possible jove
6. Mus spretus / 9 gr / mascle / 503 / NO / possible jove
7. Apodemus sylvaticus / 19,5 gr / mascle / 505 / NO / NE (no escrotal)
8. Crocidura russula / 9 gr / - / 506 / NO / -
9. Crocidura russula / 10 gr / - / 507 / NO / -

Dissabte, 28/11/2009

Espècie / Pes / Sexe / Nº marca/ Recuperació (nº recaptures) / Estat


1. Crocidura russula / 8,5 gr / - / 553 / SI (1R) / -
2. Apodemus sylvaticus / 33,5 gr / femella / 504 / NO / PR (prenyada)
3. Mus spretus / 15 gr / mascle / 508 / NO / E (escrotal)
4. Mus spretus / 8,5 gr / mascle / 509 / NO / NE (no escrotal)
5. Crocidura russula / 7,5 gr / - / 510 / NO / -
6. Apodemus sylvaticus / 31 gr / - / - / NO / s'escapa
7. Apodemus sylvaticus / 14,5 gr / femella / 517 / NO / PR (prenyada)
8. Mus spretus / 15 gr / mascle / 516 / NO / E (escrotal)
9. Apodemus sylvaticus / 13 gr / femella / 515 / NO / NP (vagina no perforada)
10. Mus spretus / 8 gr / mascle / 514 / NO / NE (no escrotal)
11. Apodemus sylvaticus / 18,5 / mascle / 505 / SI (1R) / NE (no escrotal)
12. Crocidura russula / 9 gr / - / 506 / SI (1R) / -
13. Mus spretus / 9 gr / mascle / 513 / NO / NE (no escrotal)
14. Apodemus sylvaticus / 20 gr / femella / 519 / NO / PR (prenyada)

Diumenge, 29/11/2009

Espècie / Pes / Sexe / Nº marca/ Recuperació (nº recaptures) / Estat

1. Apodemus sylvaticus / 16 gr / femella / 515 / SI (1R) / NP (vagina no perforada)

2. Crocidura russula / 9 gr / - / 551 / NO / -
3. Apodemus sylvaticus / 35 gr / femella / 504 / SI (1R) / PR (prenyada)
4. Mus spretus / 15 gr / mascle / 552 / NO / E (escrotal)
5. Mus spretus / 14 gr / femella / 554 / NO / NP (vagina no perforada)
6. Mus spretus / 12 gr / - / 555 / NO / possible jove
7. Crocidura russula / 9 gr / 556 / NO / -
8. Apodemus sylvaticus / 14 gr / femella / 557 / NO / PR (prenyada)
9. Apodemus sylvaticus / 35 gr / mascle / 558 / NO / E (escrotal)
10. Apodemus sylvaticus / 16 gr / femella / 517 / SI (1R) / PR (prenyada)
11. Mus spretus / 16 gr / mascle / 516 / SI (1R) / E (escrotal)
12. Crocidura russula / 7,5 gr / - / 559 / NO / -
13. Mus spretus / 7,gr / - / 525 / SI (1R) / NE (no escrotal)

Estudi dels Micromamífers a la serra de Galliners - 26, 27 i 29/11/2009

Marcatge d'una musaranya comuna (Crocidura russula)

Aquests díes s'ha dut a terme un programa d'estudi i marcatge de micromamífers en un punt de la serra de Galliners, dins del terme municipal de Sant Quirze del Vallés (comarca del Vallés Occidental), monitorejat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers (programa SEMICE) i coordinat pel dr. Ignasi Torre. En total les captures s'efectuaràn durant 3 dies seguits.

Dijous, 26/11/2009

Es va procedir a primera hora de la tarda a repartir les trampes en els diversos punts senyalitzats amb un total de 36, repartides en 6 feixes i 6 files, amb una distància d'uns 15 metres cadascuna. Les trampes consisteixen en unes caixes d'alumini, que quan entra el micromamífer fa saltar la porta i queda tancat a dins fins que se'l va a recollir per examinar-lo i marcar-lo. Era dia de caça i vam haver de portar roba reflectant.

Instal·lació de les trampes

Divendres, 27/11/2009

Vam arribar al punt de trobada a les 7:30 del matí i a les 8:00 ja erem a l'àrea d'estudi. Pel camí vam trobar una salamandra (Salamandra salamandra) i li fam fer algunes fotos, després la vam cambiar de lloc, en un prat d'herba, per evitar que fos trepitjada per vianants o mossegada per algun gos que passejen per la zona amb els amos; més endavant ens va passar volant un astor (Accipiter gentilis), poc freqüent en aquestes contrades.

Salamandra (Salamandra salamandra)

El procés consisteix en localitzar les trampes que s'han tancat, senyal de que hi ha algun micromamífer a dins (tot i que algunes poden saltar sense haver-hi res), llavors després s'obre i es fa caure l'animal dins d'una bossa de plàstic per tal de poder identificar-lo amb facilitat, dins de la bossa es comproba el pes amb una pesola, després amb compte s'agafa l'animal amb compte (per evitar mossegades) per la pell del clatell, es comprova el sexe mitjançant l'observació dels genitals i se li posa una anelleta numerada a la orella (que li queda talment com una arracada i no li fa gens de mal); per acabar s'allibera l'individu.

La majoria dels animals sortíen molls, ja que a les caixes trampa, que són d'alumini, s'acumula molta condensació durant la nit, i més aquesta passada nit que va ploure una mica. De tota manera tots els exemplars capturats es trovaben en perfecte estat.

Manipulació d'un micromamífer dins de la bossa de plàstic

Ratolí mediterrani (Mus spretus) a la bossa

Marcatge de l'anella a l'orella, mitjançant unes alicates especials

Ratolí mediterrani (Mus spretus) amb l'anella posada

Només arribar, a la primera trampa ja hi havia un ratolí mediterrani (Mus spretus) el qual no va donar temps a pesar, ja que es va escapar saltant de la bossa. Després, a la mateixa línia, ja al final, es va capturar un ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el qual es va poder pesar i extreure de la bossa, peró va mossegar el dit del qui el manipulava i el va deixar anar amb l'espant, que hi farem. D'aquí endavant va caure també una musaranya comuna (Crocidura russula), més tranquila que els ratolins, la qual vam poder pesar, sexar i marcar. Després més ratolins mediterranis, dues musaranyes comunes més i un altre ratolí de bosc.

La primera jornada ha estat sens dubte molt enriquidora. Veurem que passa amb els díes següents, tot i que no hi aniré fins diumenge.

Espècies capturades:

- Ratolí mediterrani (Mus spretus): 4 exemplars
- Musaranya comuna (Crocidura russula): 3 exemplars
- Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus): 2 exemplars

En total 3 espècies i 9 individus capturats.


Musaranya comuna (Crocidura russula)

Detall del cap d'una musaranya comuna (Crocidura russula) i amb l'anella posada

Ratolí mediterrani (Mus spretus)

Diumenge, 29/11/2009

No he redactat res respecte al dissabte 28/11/2009 perque no hi vaig ser, peró si sé que es van fer 14 captures.

El diumenge vam tornar al mateix lloc i es va fer exactament el mateix nombre de captures que el dia anterior (14) sumant també les recuperacions d'exemplar marcats els dies anteriors, que no van ser gaires. Aquest és el darrer dia i ja es van recollir les trampes. A més vam tornar a posar-nos la roba reflectant ja que hi havien molts caçadors a prop.

Les dades recollides s'anoten en unes fitxes específiques

Més o menys el nombre captures de ratolí mediterrani (Mus spretus) amb el de ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) s'igualen força, tot i que, pel tipus d'hàbitat, el primer és més freqüent. En tercer lloc queda la musaranya comuna (Crocidura russula), en que s'agafen menys exemplars. S'han detectat algunes femelles de ratolí de bosc prenyades, amb la panxa ben grossa i les mamelles molt desenvolupades.

Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) femella prenyada

Espècies capturades en aquest darrer dia:

- Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus): 5 exemplars
- Musaranya comuna (Crocidura russula): 3 exemplars
- Ratolí mediterrani (Mus spretus): 6 exemplars

En total 14 exemplars de 3 espècies diferents.

Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) de bona mida

Ratolí mediterrani (Mus spretus)

Alguns exemplars mostraven una diferenciació clara de l'aparell reproductor, que ens ha permés sexar-los, aixó ès ben visible en els ratolins de bosc (Apodemus sylvaticus) i els mediterranis (Mus spretus) especialment si estàn sexualment actius. En les musaranyes comunes (Crocidura russula) costava més de veure.

Mascle de ratolí de mediterrani (Mus spretus) amb el penis ben distanciat de l'anus

Femella de ratolí mediterrani (Mus spretus) amb la vagina molt a prop de l'anus