Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 12 d’abril del 2014

Primers polls de l'any a Sant Andreu

Aquest matí han estat escoltats uns polls de verdum (Carduelis chloris) mentre eren alimentats per un adult, en un niu situat en uns arbres d'algun punt de l'avinguda Constitució a Sant Andreu de la Barca. Seria la primera observació d'ocells joves de l'any.

Fagina borni i un senglar al serrat d'en Canals

Ahir a la tarda vaig tornar a instal·lar la càmera de fototrampeig durant una sola nit. Tot i la intensitat de la pluja, una fagina (Martes foina), a la qual li faltava un ull, no es va fer enrere per menjar-ne les sardines de llauna que vaig posar. A primera hora del matí va tornar per llepar les restes i poc després un jove senglar (Sus scrofa) va aparèixer tímidament.

 
 
 

divendres, 11 d’abril del 2014

R.N. Remolar-Filipines (Delta del Llobregat) - 11/04/2014

 
Primera visita des de fa força temps a la reserva natural Remolar-Filipines, al delta del Llobregat. El matí s'ha mantingut amb una temperatura suau i una mica de brisa de vent de nord que va anar guanyant una mica d'intensitat de cara al migdia.


S'han pogut observar una bona varietat i densitat d'ocells. Pels itinearis s'apreciava força moviment de mosquiters de passa, possiblement encara hi havia algun comú pel mig, també moltes orenetes, i a més d'alguna cotxa cua-roja i rossinyols. A les masses d'aigua s'observaven algunes tortugues de Florida que prenien el sol a les lleres i sobre els troncs flotants.

Des de l'aguait de la Bassa dels Pollancres destacava un grup molt nombrós i cridaner de cames llargues. Hi havia pocs ànecs, a més dels collverds, encara quedaba alguna parella de xarxet comú, xibec i ànec cullerot. Els protagonistas eren els morells de cap roig, que formaven grupets de 4-5 mascles i femella a la qual festejaven. En una illeta encara hi quedava un corb marí gros amb un petit grup de 3 oques vulgars. A estones s'atansaven dos xatracs grossos, espècie molt escassa en migració a casa nostra, dels quals un d'ells anava anellat.

A l'altre aguait, el de la Maresma, s'observava una major diversitat d'ànecs, amb més cullerots, xibecs, grisets i ànecs blancs. Destacava un grupet de 12 martinets blancs que els acompanyava un agró blanc que portava una anella de PVC vermella amb la inscripció S75 (em sembla que cap dels fotògrafs que eren al hide no s'hi havien fixat). També hi havia un flamenc que s'observava força a prop. Tres fumarells carablancs capturaven insectes en la llunyania i 3 perdius de mar volaven davant de l'aguait i de tant en tant d'aturaven a les illetes.

Espècies d'ocells detectades:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): uns 3 exemplars
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Morell de cap roig (Aythya ferina)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus): 1 exemplar a la Vidala antiga
- Gavina corsa (Larus audouinii): 4 exemplars
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): molt moviment
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Gamba verda (Tringa nebularia): 1 exemplar a la Bassa dels Pollancres
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 3 exemplars
- Cames llargues (Himantopus himantopus)
- Xibec (Netta rufina)
- Ànec cullerot (Anas clypeata): unes 8 parelles
- Xarxet comú (Anas crecca): 2 parelles
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Garsa (Pica pica)
- Oca vulgar (Anser anser): 3 exemplars
- Cuereta groga (Motacilla flava)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna)
- Xatrac gros (Sterna caspia): 2 exemplars (un d'ells anellat)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): 1 exemplar
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 12 exemplars junts a la maresma
- Agró blanc (Casmerodius albus): 1 exemplar amb anella de PVC a la maresma
- Tudó (Columba palumbus)
- Xivita (Tringa ochropus): 3 exemplars
- Corriol petit (Charadrius dubius): uns 2 exemplars
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): 1 mascle
- Flamenc (Phoenicopterus roseus): 1 exemplar a la maresma
- Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus): 3 exemplars a la maresma
- Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus): 5 exemplars sobre la maresma
- Balquer (Acrocephalus arundinaceus): 1 mascle cantant
- Perdiu de mar (Glareola pratincola): 3 exemplars a la maresma
- Martinet ros (Ardeola ralloides): 1 exemplar a la maresma
- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): 1 exemplar a la maresma
- Xarrasclet (Anas querquedula) 1 mascle a la maresma
- Agró roig (Ardea purpurea): 1 exemplar a la maresma

Parella de morells de cap roig (Aythya ferina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) mascle
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Xatrac gros (Sterna caspia) anellat
Detall de l'anella del xatrac gros
Xibec (Netta rufina) mascle
Fotja vulgar (Fulica atra)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Parella de bernats pescaires (Ardea cinerea) construint el niu
Ànec cullerot (Anas clypeata) mascle
Còpula d'ànecs grisets (Anas strepera)
Agró roig (Ardea purpurea)
Agró blanc (Casmerodius albus) amb anella de PVC
Detall de l'anella de l'agró blanc amb l'inscripció S75
Gavià argentat (Larus michahellis)
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mascle
Perdius de mar (Glareola pratincola)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans)

Les orenetes cuablanques es mostren ja molt actives vora els nius

Des d'ahir a la tarda i aquest matí s'ha observat una certa activitat per part de les orenetes cuablanques (Delichon urbicum) a l'entorn dels nius, entrant i sortint d'ells contínuament, dins del terme de Sant Andreu de la Barca.

dijous, 10 d’abril del 2014

Més arribades d'ocells estivals

Aquest matí han estat detectats 2 mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli) a l'entorn del torrent de Madius vora la colònia del Palau i 1 rossinyol (Luscinia megarhynchos) cantant al Serrat d'en Canals. Aquestes són les primeres citacions d'aquest any d'aquestes espècies estivals comunes al municipis.

dimecres, 9 d’abril del 2014

Conreus de Castellbisbal - 09/04/2014

 
Desconec si la zona té un nom concret. Es tracta d'una petita àrea oberta amb camps de cereal, amb presència de fauna típica d'ambients agrícoles i plantes ruderals, situada vora la urbanització Compte de Sert, a Castellbisbal. Hi ha una altra àrea més cap a l'oest que prospectaré a finals d'aquest mes.
 
 
Hi ha diversitat prou rica malgrat la reduïda extensió d'aquesta zona. S'han observat espècies típiques com el cruixidell, el trist i el bitxac comú. A les petites clapes de pins hi reclamaven les mallerengues emplomallades, mentre estols de nombre variable de gavians argentats volaven cap a l'abocador per alimentar-se. En la llunyania però amb prou claredat vaig escoltar el meu primer rossinyol de l'any., que ja havia estat detectat dies abans en altres punts de Catalunya.
 
Escàs pas migratori, tan sols es van observar dues cueretes grogues, típiques també de planes agrícoles.
 
L'agricultura és prou respectuosa i variada, s'alternaven camps de cereal, algun hort, granges, bosquets i camps d'ametllers. Aixó afavoreix a la fauna i la presència de marges amb plantes ruderals beneficia als insectes melífers.
 
Estepa blanca (Cistus albidus)
Colitxos (Silene vulgaris)
Rosella (Papaver rhoeas)
Espècies d'ocells detectades:
 
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cruixidell (Emberiza calandra)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Bitxac comú (Saxicola rubicola)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Gavià argentat (Larus michahellis): diversos grups en vol cap a l'abocador
- Tudó (Columba palumbus)
- Garsa (Pica pica)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
- Titella (Anthus pratensis): 1 exemplar
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Cuereta groga (Motacilla flava): 2 exemplars en pas
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): 1 mascle cantant
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle
- Verdum (Carduelis chloris)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
 
Cruixidell (Emberiza calandra)
Bitxac comú (Saxicola rubicola) mascle
Trist (Cisticola juncidis)
Gavians argentats (Larus michahellis)