Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 11 d’abril de 2014

R.N. Remolar-Filipines (Delta del Llobregat) - 11/04/2014

 
Primera visita des de fa força temps a la reserva natural Remolar-Filipines, al delta del Llobregat. El matí s'ha mantingut amb una temperatura suau i una mica de brisa de vent de nord que va anar guanyant una mica d'intensitat de cara al migdia.


S'han pogut observar una bona varietat i densitat d'ocells. Pels itinearis s'apreciava força moviment de mosquiters de passa, possiblement encara hi havia algun comú pel mig, també moltes orenetes, i a més d'alguna cotxa cua-roja i rossinyols. A les masses d'aigua s'observaven algunes tortugues de Florida que prenien el sol a les lleres i sobre els troncs flotants.

Des de l'aguait de la Bassa dels Pollancres destacava un grup molt nombrós i cridaner de cames llargues. Hi havia pocs ànecs, a més dels collverds, encara quedaba alguna parella de xarxet comú, xibec i ànec cullerot. Els protagonistas eren els morells de cap roig, que formaven grupets de 4-5 mascles i femella a la qual festejaven. En una illeta encara hi quedava un corb marí gros amb un petit grup de 3 oques vulgars. A estones s'atansaven dos xatracs grossos, espècie molt escassa en migració a casa nostra, dels quals un d'ells anava anellat.

A l'altre aguait, el de la Maresma, s'observava una major diversitat d'ànecs, amb més cullerots, xibecs, grisets i ànecs blancs. Destacava un grupet de 12 martinets blancs que els acompanyava un agró blanc que portava una anella de PVC vermella amb la inscripció S75 (em sembla que cap dels fotògrafs que eren al hide no s'hi havien fixat). També hi havia un flamenc que s'observava força a prop. Tres fumarells carablancs capturaven insectes en la llunyania i 3 perdius de mar volaven davant de l'aguait i de tant en tant d'aturaven a les illetes.

Espècies d'ocells detectades:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): uns 3 exemplars
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Morell de cap roig (Aythya ferina)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus): 1 exemplar a la Vidala antiga
- Gavina corsa (Larus audouinii): 4 exemplars
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): molt moviment
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Gamba verda (Tringa nebularia): 1 exemplar a la Bassa dels Pollancres
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 3 exemplars
- Cames llargues (Himantopus himantopus)
- Xibec (Netta rufina)
- Ànec cullerot (Anas clypeata): unes 8 parelles
- Xarxet comú (Anas crecca): 2 parelles
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Garsa (Pica pica)
- Oca vulgar (Anser anser): 3 exemplars
- Cuereta groga (Motacilla flava)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna)
- Xatrac gros (Sterna caspia): 2 exemplars (un d'ells anellat)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): 1 exemplar
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 12 exemplars junts a la maresma
- Agró blanc (Casmerodius albus): 1 exemplar amb anella de PVC a la maresma
- Tudó (Columba palumbus)
- Xivita (Tringa ochropus): 3 exemplars
- Corriol petit (Charadrius dubius): uns 2 exemplars
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): 1 mascle
- Flamenc (Phoenicopterus roseus): 1 exemplar a la maresma
- Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus): 3 exemplars a la maresma
- Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus): 5 exemplars sobre la maresma
- Balquer (Acrocephalus arundinaceus): 1 mascle cantant
- Perdiu de mar (Glareola pratincola): 3 exemplars a la maresma
- Martinet ros (Ardeola ralloides): 1 exemplar a la maresma
- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): 1 exemplar a la maresma
- Xarrasclet (Anas querquedula) 1 mascle a la maresma
- Agró roig (Ardea purpurea): 1 exemplar a la maresma

Parella de morells de cap roig (Aythya ferina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) mascle
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Xatrac gros (Sterna caspia) anellat
Detall de l'anella del xatrac gros
Xibec (Netta rufina) mascle
Fotja vulgar (Fulica atra)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Parella de bernats pescaires (Ardea cinerea) construint el niu
Ànec cullerot (Anas clypeata) mascle
Còpula d'ànecs grisets (Anas strepera)
Agró roig (Ardea purpurea)
Agró blanc (Casmerodius albus) amb anella de PVC
Detall de l'anella de l'agró blanc amb l'inscripció S75
Gavià argentat (Larus michahellis)
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mascle
Perdius de mar (Glareola pratincola)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada