Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 26 de febrer de 2010

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) al riu Llobregat - 26/02/2010

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Aquest matí, en una visita fugaç al riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca, ha estat observat novament un cabusset (Tachybaptus ruficollis), que podria tractar-se del mateix individu que s'ha estat veient en dies anteriors, ja que ha aparegut en les proximitats de la zona de les altres vegades.

A més, s'han detectat altres espècies d'ocells interessants:

- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 4 exemplars
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): 18 exemplars aturats

Gavines vulgars (Larus ridibundus)

Xivita (Tringa ochropus)

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle

Riera del Palau - 26/02/2010

Espècies d'ocells detectades avui:

- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Garsa (Pica pica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria): 1 exemplar a l'entorn de la riera - Tord comú (Turdus philomelos)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus): 1 mascle al marge esquerre de la riera
- Picot verd (Picus viridis): 1 parella a l'entorn de la riera
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Merla (Turdus merula)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Verdum (Carduelis chloris)

Garsa (Pica pica) al niu

Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) mascle

Verdum (Carduelis chloris) femella

dimecres, 24 de febrer de 2010

Bernat pescaire (Ardea cinerea) sobre el Palau - 24/02/2010

Aquesta tarda ha estat observat un bernat pescaire (Ardea cinerea) volant a baixa alçada sobre el carrer Priorat en direcció a la colònia del Palau.

Reserva Natural Remolar-Filipines (Viladecans) - 24/02/2010

Un nou dia de bonança, tot i que amb una mica de vent que va anar pujant d'intensitat així que avançava el matí. Valia la pena aprofitar el matí a la reserva natural del Remolar-Filipines (Delta del Llobregat).

Itineraris dins de la reserva

Hi havia molta activitat d'ocells avui. Tot fent els itineraris hi destaca les observacions d'una femella d'arpella vulgar (Circus aeruginosus) que sobrevolava la llacuna del Remolar, el canyissar era sobrevolat per alguns roquerols (Ptyonoprogne rupestris), mentre que amagat a la vegetació s'escoltava reclamar el bitó (Botaurus stellaris).

Des de l'aguait de la maresma es detecaren una gran quantitat de gavines, entre les quals hi havien gavines vulgars (Larus ridibundus) i capnegres (Larus melanocephalus), tot destacant la presència d'una gavina corsa (Larus audouinii) adulta. A les illetes hi reposaven alguns xatracs becllargs (Sterna sandvicensis). També s'observaren alguns ànecs cuallargs (Anas acuta), tots mascles i diverses espècies de limícols, com territs variants (Calidris alpina), una gamba roja pintada (Tringa erytrhopus), becadells comuns (Gallinago gallinago) i una daurada grossa (Pluvialis apricaria).

Des de l'aguait de la bassa del pollancres es va poder observar una gavina cendrosa (Larus canus) de primer hivern, barrejada amb altres espècies de gavines i ànecs.

Estany del Remolar

Braç de la Vidala

A la riera de Sant Climent hi havien alguns morells de cap roig (Aythya ferina), mentre que a la platja i al mar hi havien poca activitat de fauna, ja que el fort vent que bufava ja a mig matí feia que el mar estigués ben picat, amb molt d'onatge.

Riera de Sant Climent

Platja de Cal Francés

Tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans)

Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)

- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 1 femella sobre el Remolar
- Garsa (Pica pica)
- Bitó comú (Botaurus stellaris): 1 exemplar reclamant al canyissar del Remolar
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): 3 exemplars sobre la maresma de els Filipines
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Oca vulgar (Anser anser): 2 exemplar a la maresma de les Filipines
- Oreneta de ribera (Riparia riparia): 1 exemplar sobre la maresma de les Filipines
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Fredeluga (Vanellus vanellus)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Ànec cuallarg (Anas acuta): un total de 6 mascles (4 a la maresma de les Filipines i 2 a la bassa dels Pollancres)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna): 7 exemplars a la maresma de les Filipines
- Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis): un mínim de 5 exemplars aturats al Remolar
- Morell de cap roig (Aythya ferina): un total de 13 exemplars (1 mascle i 2 femelles a la maresma de les Filipines; 3 femelles a la bassa dels pollancres; 3 mascles i 3 femelles a la riera de Sant Climent)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
- Ànec xiulador (Anas penelope)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Territ variant (Calidris alpina): un grup de 7 exemplars a la maresma de les Filipines
- Gavina corsa (Larus audouinii): 1 adult a la maresma de les Filipines
- Daurada grossa (Pluvialis apricaria): 1 exemplar a la maresma de les Filipines
- Gamba roja pintada (Tringa erythropus): 1 exemplar a la maresma de les Filipines
- Merla (Turdus merula)
- Gavina cendrosa (Larus canus): 1 exemplar de 1er hivern a la bassa dels pollancres
- Titella (Anthus pratensis)

Becadells comuns (Gallinago gallinago) i xarxets comuns (Anas crecca)

Ànecs cuallargs (Anas acuta) mascles

Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis), gavines vulgars (Larus ridibundus) i gavines capnegres (Larus melanocephalus)

Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)

Morells de cap roig (Aythya ferina)

Ànecs grisets (Anas strepera)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

Ànecs xiuladors (Anas penelope)

Oques vulgars (Anser anser)

Territs variants (Calidris alpina)

Daurada grossa (Pluvialis apricaria)

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Merla (Turdus merula) mascle, prenent el sol

Gavina cendrosa (Larus canus) de primer hivern