Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

diumenge, 21 de febrer de 2010

Riera del Palau - 21/02/2010

Espècies d'ocells detectades:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Garsa (Pica pica)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant en el marge dret de la riera
- Picot verd (Picus virids): 1 parella a l'entorn de la riera
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria): 1 exemplar a la riera
- Gavià argentat (Larus michahellis): diversos grups en vol
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Picot garser gros (Dendrocopos major): mínim d'1 exemplar (potser 2) escoltat als Tres Torrents, al marge dret de la riera
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar al marge esquerre de la riera
- Estornell negre (Sturnus unicolor): 1 exemplar dalt d'un cedre al marge dret de la riera

Tord comú (Turdus philomelos)

Tudons (Columba palumbus)

Gafarró (Serinus serinus) mascle

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) femella

Parella de picots verd (Picus viridis), amb el mascle a la dreta i la femella a l'esquerra

Picot verd (Picus viridis) mascle

Picot verd (Picus viridis) femella

Gratapalles (Emberiza cirlus) mascle

Estornell negre (Sturnus unicolor) en primer terme, amb un estornell vulgar (Sturnus vulgaris) al darrere

Niu de les garses (Pica pica) ja força avançat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada