Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 5 de setembre del 2009

4ª sessió del programa PERNIS (ICO) - Any de prova - 05/09/2009

La quarta sessió del programa PERNIS no ha estat pas més exitosa de les dues anteriores. Avui s'ha realitzat des de bon començament a Les Planes (Pallejà), en companyia d'en Paco Martínez. El dia s'ha mantingut compeltament cobert i una temperatura força baixa durant gran part del matí, fins a les 12:30 aproximadament en que es començaven a obrir algunes clarianes, i sortia una mica el sol que va fer pujar lleugerament la temperatura. El dia semblava perfecte per poder veure rapinyaires i grans planadors en pas, però no ha estat així: no s'ha detectat cap espècie.

Malgrat aixó sí s'han vist altres espècies interessants en pas, destacant 1 trobat (Anthus campestris), 12 piules dels arbres (Anthus trivialis), abellerols (Merops apiaster) i ballesters (Tachymarptis melba).

divendres, 4 de setembre del 2009

Aturada pel mal temps

Aquest vespre, tot just abans que comencés a ploure de forma abundant, ha estat trobat aquest exemplar d'esfinx colibrí (Macroglossum stellatarum) completament immòbil en una vorera del Camí del Vell Palau. Aturat, segurament, pel fort vent i per l'amenaça inminent de la pluja.

Cotorra de la Patagònia (Cyanoliseus patagonus) a la colònia del Palau - 04/09/2009

Aquest matí ha estat observat un exemplar de Cotorra de la Patagònia (Cyanoliseus patagonus) aturat en un cable telefònic a la colònia del Palau. Es tracta d'una espècie al·lóctona nativa del continent sud-americà mantinguda en captivitat, que sovint s'escapen o són alliberades.

El 30/04/2009 va ser observat un altre exemplar (o potser es tracti del mateix) a prop del punt on ha estat detectat avui: http://naturasab.blogspot.com/2009/04/cotorra-de-la-patagonia-cyanoliseus.html

dijous, 3 de setembre del 2009

Serrat d'en Canals - 03/09/2009

Serrat d'en Canals

Vista panoràmica de la colònia del Palau i del Parc de Vallpalau al fons

Espècies d'ocells detectades:

- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Garsa (Pica pica)
- Tudó (Columba palumbus)
- Ballester (Tachymarptis melba)
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar en vol a l'entrada del bosc
- Picot verd (Picus viridis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga petita (Upupa epops)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Bruel (Regulus ignicapillus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cuereta blanca (Motacilla alba): 1 exemplar en una clariana del bosc, a prop de la colónia del Palau
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 exemplar cantant en un canyar al bosc
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)

- Papamosques gris (Muscicapa striata): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 2 exemplars reclamant detectats en tot l'itinerari
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari

Garses (Pica pica)

Tudó (Columba palumbus) jove

dimecres, 2 de setembre del 2009

Pagesos i ocells: afavorir la convivència

Reportatge del programa "El Medi Ambient" emés a TV3 el passat 28/08/2009.

A la serra de Bellmunt-Almenara, a cavall de les comarques de la Noguera i de l'Urgell, hi ha una de les poblacions més importants de Catalunya de sisons, un ocell que es considera amenaçat. Aquesta i altres espècies van dur a crear aquí una ZEPA, una Zona d'Especial Protecció d'Aus. Es tracta, potser, del territori més representatiu del que s'anomenen secans pseudoestèpics.

Altres espècies, com l'esparver cendrós, viuen íntimament lligades a activitats agrícoles. Aquesta interacció ha conformat un paisatge ple d'atractius.

L'empresa pública Regsega -Reg del Sistema Segarra Garrigues- du a terme des del 2005 un pla pilot per estudiar la forma de compaginar la protecció de la biodiversitat amb les activitats agrícoles i fer-ho de manera que les mesures de conservació siguin socialment acceptades.

Entre les mesures implantades, hi ha la creació d'unes franges entre conreus. En aquestes zones obertes, el sisó mascle pot realitzar el "display", la dansa per atreure les femelles. S'hi ha sembrat veça o trepadella per mantenir una estructura vegetal compatible amb la rotació de cultius i per afavorir la fauna, que també nidifica o s'alimenta en aquests espais.

També s'han promogut espècies de cereals més tardanes. Així s'ha pogut endarrerir dues o tres setmanes la sega i s'ha evitat que coincideixi amb l'època de cria i afecti la supervivència dels polls. El seguiment realitzat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya mostra que la reproducció dels ocells ha millorat. Al mateix temps, mesures com la sembra directa, que redueixen costos i eviten l'erosió del sòl, han estat adoptades per alguns pagesos fins i tot fora de les parcel·les incloses en el pla pilot.

Gerard Bota, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya:"Des d'un punt de vista agronòmic hem vist que la implantació d'aquestes mesures de la sembra directa està donant uns resultats bons, és a dir, que la producció no baixa però el cost d'implantació és més baix, per tant el benefici net per al pagès augmenta. I per altra banda, aquestes mesures també han afavorit el sisó, pel fet que la major part de les franges que estem realitzant són ocupades durant el període reproductor per mascles de sisó com a zones de "display" i per altra banda la productivitat de femelles de sisó des de l'inici del pla pilot ha augmentat de forma molt important en els últims tres anys.

"La riquesa biològica no és només un valor natural, sinó també un atractiu turístic. Però aquest patrimoni s'ha de protegir mantenint també un sector econòmic important i estretament lligat a la preservació d'aquesta riquesa natural. Sovint font de conflictes, aquest pla pilot mostra que agricultura i preservació es poden beneficiar mútuament amb mesures ben estudiades i consensuades.

Un reportatge de Xavier Duran i Alfons Casado

Falcó pelegrí (Falco peregrinus) al riu Llobregat per Sant Andreu de la Barca

Aquest matí ha estat observat un exemplar adult de falcó pelegrí (Falco peregrinus), probablement es tracta d'una femella, aturat en una torra d'alta tensió al riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca. Primera citació postnupcial d'aquesta espècie enguany

Falcó pelegrí (Falco peregrinus), fotografíes de l'exemplar observat

dilluns, 31 d’agost del 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 31/08/2009

Els núvols han estat els protagonistes durant tot el matí del dia d'avui. Algunes estones treia el nas el sol, peró ràpidament les nuvolades li guanyaven terreny.

Pel que fa als ocells hi destaca la observació d'un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) que volaba riu amunt, és aquesta la primera citació postnupcial d'aquest any. També s'han observat 4 exemplars de blauet (Alcedo atthis) ben repartits dintre de l'àrea censada. Per altra han estat observats un total de 8 xivitones vulgars (Actitis hypoleucos), 2 corriols petits (Charadrius dubius) i un martinet blanc (Egretta garzetta).

Segona resclosa dins de l'itinerari pel riu Llobregat per Sant Andreu de la Barca

Llistat dels ocells detectats avui:

- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol sobre la palanca nova de Sant Andreu de la Barca
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Mallerenga carbonera (Parus major): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar adult volant riu amunt (1ª citació postnupcial)
- Gavià argentat (Larus michahellis): 12 exemplars aturats al riu
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Garsa (Pica pica)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Blauet (Alcedo atthis): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar a la primera resclosa del riu
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Verdum (Carduelis chloris)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus): 1 exemplar a prop de la segona resclosa
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 exemplars a la segona resclosa

Pardal xarrec (Passer montanus)

Martinet blanc (Egretta garzetta)

Blauet (Alcedo atthis)

Corriols petits (Charadrius dubius)