Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dijous, 31 de desembre de 2009

Anuari Ornitològic de la conca del Llobregat 2008

Ja podeu consultar l'Anuari Ornitológic de la conca del riu Llobregat de l'any 2008. Es tracta d'un recull d'observacions registrades a la pàgina web del Vist Avui (Noticiari ornitològic de la conca del Llobregat).

Per accedir-hi clickeu a la imatge de sota d'aquestes línies.

http://www.box.net/shared/qirpa5z0y7

Una raresa per acabar l'any: oques de galta blanca (Branta leucopsis)

Des de abans d'ahir em vaig assabentar que al riu Llobregat al seu pas per Sant Feliu de Llobregat es van observar 2 oques de galta blanca (Branta leucopsis), per part d'en Jose Antonio Calero. Com que la predicció meteorològica havia donat pluja, i de fet així ha estat, doncs vaig aprofitar per apropar-me ràpidament a veure-les.

Seguint el camí que voreja el riu amb el cotxe tot mirant cap al curs i aturant-me a mirar amb els binocles cada cop que veia algun grupet d'anecs, no vaig haver d'avançar gaire fins que les vaig trobar, i a més acompanyades per un ànec blanc (Tadorna tadorna). Es tractava d'un exemplar adult i un altre de primer any, que es mostraven desconfiades davant la meva presència, fet que denota que són exemplars salvatges.

A Sant Andreu de la Barca es va observar un exemplar entre el 04/12/2005 i el 08/01/2006, també al riu Llobregat.

Veure article a l'enllaç de sota.


Oques de galta blanca (Branta leucopsis)

dimecres, 30 de desembre de 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 30/12/2009

El dia ha començat amb algunes nuvolades tot i que es mantenien llargues estones de sol i els núvols més compactes s'anaven restringint cap al nord-oest. No hi feia gens de fred i, fins i tot, a mig matí es notava calor.

La primera sorpresa ha succeït només creuar la palanca nova de Sant Andreu de la Barca, en que sempre faig una breu aturada per observar aquest tram del riu, ja que des del camí queda molt amagat per la vegetació i s'ha observat un cabusset (Tachybaptus ruficollis) en plomatge estival (alguns exemplars no muden a plomatge d'hivern), clarament diferent del que hi ha sedimentat un tros més amunt.

Tot pujant, i per no variar l'estampa, les 14 fredelugues (Vanellus vanellus) i el becadell comú (Gallinago gallinago) descansant molt a prop. Hi destaca la detecció de 3 pardals de bardissa (Prunella modularis), escoltats durant tota la ruta, no sol ser tant nombrós al riu. Més amunt, s'aixequen de l'aigua un grup d'anecs collverds (Anas platyrhynchos), entre els quals hi havien xarxets comuns (Anas crecca) i volen tots riu amunt. Redescobreixo el cabusset (Tachybaptus ruficollis) que es sol veure en aquesta zona, quina sort, hi han dos!; peró més amunt, un tercer exemplar, aquest és el major nombre de cabussets hivernants que s'ha observat en tots el anys que dura l'estudi dels ocells a Sant Andreu de la Barca.

Quasi ja al final de l'itinerari trobo els xarxets comuns (Anas crecca), entre els quals compto 2 femelles i 1 mascle; l'altre cop hi havíen 3 femelles, deu haver marxat una.

Ara a l'hivern no es veuen tants conills (Oryctolagus cuniculus) al riu, com a la primavera i l'estiu, i que no estigui afectat per la mixomatosi, peró de tant en tant s'en pot veure algun que descansa a la llera.

Conill (Oryctolagus cuniculus)

Espècies d'ocells detectades:

- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 3 exemplars (1 d'ells en plomatge estival) detectats en tot l'itinerari
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tudó (Columba palumbus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): un grup de 14 exemplars a la llera del riu
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Becadell comú (Gallinago gallinago): 1 exemplar descansant a la llera del riu
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Xarxet comú (Anas crecca): 3 exemplars (2 femelles i 1 mascle) detectats en tot l'itinerari
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Blauet (Alcedo atthis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar volant riu amunt
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Becadell comú (Gallinago gallinago)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) en plomatge estival

Els altres dos cabussets (Tachybaptus ruficollis) en plomatge hivernal

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Xarxets comuns (Anas crecca) amb el mascle a baix i la femella a dalt

Xarxet comú (Anas crecca) mascle

dimarts, 29 de desembre de 2009

Desembocadura del riu Tordera - 29/12/2009

Desembocadura del riu Tordera

Després de visitar l'estany de Sils, ja havent dinat i, com queda a prop, ens vam apropar a la desembocadura del riu Tordera a aprofitar les últimes llums de dia en observar ocells marins, ja que en aquelles hores no s'observaba cap ocell a la desembocadura del riu, tret d'un parell de polles d'aigua (Gallinula chloropus); hi havien alguns collverds (Anas platyrhynchos) i un xarxet comú (Anas crecca) que van sortir volant del riu per aturar-se al mar.

Al mar es van observar diverses espècies d'ocells, destacant algunes gavines capnegres (Larus melanocephalus), també un bon grapat de baldrigues (Puffinus sp.), que podrien ser tant mediterànies com balears (eren molt lluny i no quedava massa clar), mascarells (Sula bassana), 1 corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) jove que volava arran d'aigua i 3 gavots (Alca torda) força a prop de la costa.

El més espectacular peró va ser veure la gran concontració de gavines (Larus sp.) seguint els vaixells de pesca que tornaven cap al port i llençaven els peixos que no els hi interessen, també es veien els mascarells (Sula bassana) llençant-se en picat des de l'aire per capturar-los, juntament amb algunes baldrigues (Puffinus sp.)

Platja davant de la desembocadura

Espècies d'ocells detectades:

- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Merla (Turdus merula)
- Tudó (Columba palumbus)
- Garsa (Pica pica)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Gavina capnegra (Larus melanocephalus): un mínim de 5 exemplars al mar
- Gavot (Alca torda): 3 exemplars al mar
- Xarxet comú (Anas crecca): 1 exemplar en vol amb ànecs collverds sobre el mar
- Baldriga mediterrània/balear (Puffinus sp.): un mínim de 15 exemplars sobre el mar
- Mascarell (Sula bassana): un mínim de 8 exemplars sobre el mar
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan): un mínim d'1 exemplar en vol sobre el mar
- Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis): 1 jove volant sobre el mar
- Mallerenga carbonera (Parus major)


Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Gavians argentats (Larus michahellis)


Gavians argentats (Larus michahellis), gavines vulgars (Larus ridibundus), mascarells (Sula bassana) i baldrigues balears/mediterrànies (Puffinus sp.) aprofitant la borralla d'un pesquer que torna cap a Blanes

Estany de Sils - 29/12/2009

Avui en Paco, en Quique, la Mieria i jo ens vam dirigir cap a la comarca de La Selva, concretament a l'estany de Sils, ubicat al costat de municipi del mateix nom; aprofitant la bonança anunciada cap a les comarques de Girona i, efectívament així ha estat fins al punt que al peu del migdia ja feia una mica de calor.

Degut a un projecte d'eliminació de les carpes que es va a dur a terme fa uns mesos, l'estany roman actualment pràcticament del tot buit i, com que no ha plogut prou, no s'ha omplert del tot encara. Aquesta manca d'aigua era ben manifesta per l'escassa presència d'ocells.

L'estany de Sils, pràcticament buit

L'Estany de Sils és un espai natural protegit inclós en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya i ha estat inclós a la xarxa europea d'espais naturals Natura 2000. Fins a mitjans del segle XIX els terrenys inclosos en aquest espai corresponien a una llacuna que fou dessecada per tal d'obtenir noves terres de conreu i lluitar contra el paludisme. Tanmateix, grácies a les condicions d'especial humitat i inundabilitat, encara es conserven diverses espècies de flora i fauna característiques de les zones humides. En els darrers segles, les árees d'inundació natural han estat en recessió i avui són escasses a Catalunya. A més en un context predominantment mediterrani, la conservació d'espais com l'Estany de Sils ha esdevingut del máxim interès.

Només arribar, en un canal que vam creuar per un pont de fusta, ja hi havia un bon nombre de rasclons (Rallus aquaticus) que s'amagaven ràpidament tot i que es podien observar a curta distància entre la vegetació. A l'estany, o més aviat als fangars del seu fons, hi havia un bon nombre de titelles (Anthus pratensis), grassets de muntanya (Anthus spinoletta), repicatalons (Emberiza schoeniclus) i cueretes blanques (Motacilla alba); també s'alimentava una xivita (Tringa ochropus).

En unes closes inundades properes la cosa era una mica més diferents, amb presència d'anecs collverds (Anas platyrhynchos), una parella de xarxets comuns (Anas crecca), molts repicatalons (Emberiza schoeniclus) i un bernat pescaire (Ardea cinerea). Ens vam sorprendre al sentir un picot garser petit (Dendrocopos minor), el qual vam poder observar en una pollancreda propera. Hi destacava també un grup força nombrós de cruixidells (Emberiza calandra) i alguns lluers (Carduelis spinus) que ens sobrevolaven.

Després de veure l'estany de Sils, i havent dinat, ens dirigim cap a la desembocadura del riu Tordera.

Entorn de l'estany

Espècies d'ocells detectades:

- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Garsa (Pica pica)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Rascló (Rallus aquaticus)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Aligot comú (Buteo buteo): un mínim de 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar a l'estany
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Titella (Anthus pratensis)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar en vol sobre l'estany
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Picot verd (Picus viridis): 1 exemplar escoltat
- Bec de corall senegalés (Estrilda astrild)
- Cruixidell (Emberiza calandra): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Xarxet comú (Anas crecca): 2 exemplars (1 mascle i 1 femella) en unes closes inundades
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Picot garser petit (Dendrocopos minor): 1 mascle movent-se en diverses pollancredes properes a les closes
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 femella en el marge d'una de les closes
- Tudó (Columba palumbus)
- Lluer (Carduelis spinus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Verdum (Carduelis chloris)
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 exemplar escoltat a la zona de les closes
- Cornella negra (Corvus corone): un grup de 3 exemplars en una pollancreda
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 2 exemplars a les closes
- Gafarró (Serinus serinus)
- Merla (Turdus merula)

Titella (Anthus pratensis)

Grassets de muntanya (Anthus spinoletta)

Xivita (Tringa ochropus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Gratapalles (Emberiza cirlus) femella

Cornella negra (Corvus corone)

Aligot comú (Buteo buteo)

dilluns, 28 de desembre de 2009

Basses de Can Dimoni (Sant Boi de Llobregat) - 28/12/2009

Un dia força diferent respecte al d'ahir, en que el cel era assolellat. Avui en canvi estava ben ennuvolat peró sense probabilitat de plujes, tret d'un breu ruixat que ha caigut a primera hora. Cap a mig matí ja s'apreciaven algunes clarianes amb breus estones de sol que travessava els núvols més fins.

Entre les espècies d'ocells que s'han vist avui no hi ha cap que sigui prou destacable, si més no a la mateixa bassa de Can Dimoni tant el nombre com la varietat d'espècies era força pobre, observant-se tant sols alguns ànecs collverds (Anas platyrhynchos), polles d'aigua (Gallinula chloropus), una fotja vulgar (Fulica atra) i un corb marí gros (Phalacrocorax carbo). La novetat és que el petit aguait abandonat que estava situat a un extrem de la bassa, ja l'han col·locat de manera que es pot observar tota ella, tot i que trobo que les finestretes són massa altes.

Al canal de la Riera Roja hi abundaven les xivites (Tringa ochropus), acompanyades per grassets de muntanya (Anthus spinoletta) i alguna cuereta torrentera (Motacilla cinerea). Al esquerre, al costat de la granja d'ovelles, hi pasturaven les polles d'aigua (Gallinula chloropus) i un parell de puputs (Upupa epops).

Espècies d'ocells detectades:

- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Titella (Anthus pratensis)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gafarró (Serinus serinus)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Garsa (Pica pica)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 4 exemplars en vol detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tudó (Columba palumbus)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 2 exemplars junts aturats en un camp
- Alosa vulgar (Alauda arvensis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Xivita (Tringa ochropus): 9 exemplars detectats en tot l'itinerari (7 eren a la Riera Roja)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta): un mínim de 4 exemplars a la Riera Roja
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 1 exemplar a la Riera Roja
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Bec de corall senegalés (Estrilda astrild)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Fotja vulgar (Fulica atra): 1 exemplar a la bassa de Can Dimoni
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar en vol sobre la bassa de Can Dimoni
- Verdum (Carduelis chloris)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Puput (Upupa epops): 2 exemplars en un camp al costat de la bassa de Can Dimoni
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar a la Riera Roja
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 2 exemplars en vol sobre uns camps

Cuereta blanca (Motacilla alba) mascle

Gavines vulgars (Larus ridibundus)

Martinet blanc (Egretta garzetta)

Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Puputs (Upupa epops)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)

Xivita (Tringa ochropus)