Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 10 de maig del 2014

Comença la mixomatosis en els conills

Aquest dissabte es va observar un conill amb els primers símptomes de la mixomatosi, una malaltia vírica que afecta als conills, provocant inflamació de les mucoses (ulls, orelles, nas i genitals). Avança fins al punt de provocar una conjuntivitis agua que pot provocar ceguera, a més d'apatía, pèrdua de gana i febre. Es transmet per mitjà de la picada d'una puça i altres artròpodes xucladors de sang europeus. Molt pocs aconsegueixen sobreviure, encara que hi ha algunes poblacions que s'han immunitzat.


Més informació a:
http://es.wikipedia.org/wiki/Mixomatosis

divendres, 9 de maig del 2014

Riera de Corbera i Mola d'en Valls - 09/05/2014


Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
- Picot verd (Picus viridis)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Rossinyol del Japó (Leiothrix lutea): uns 4 exemplars
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Merla (Turdus merula)
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 mascles cantant
- Tudó (Columba palumbus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 3 mascles cantant
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 mascle cantant
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Oriol (Oriolus oriolus): 2 mascles cantant
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): 1 parella a la riera
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga petita (Periparus ater)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Falciot negre (Apus apus)
- Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
- Àguila marcenca (Circaetus gallicus): 1 exemplar volant cap a l'est
- Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta): 1 mascle cantant

Rossinyol del Japó (Leiothrix lutea)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Merla (Turdus merula)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
I també...

- Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Esquirol (Sciurus vulgaris): 5 exemplars

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bruna boscana (Pararge aegeria)

dimecres, 7 de maig del 2014

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 07/05/2014

Carpes (Cyprinus carpio)
Espècies d'ocells detectades:

- Pardal comú (Passer domesticus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Polla d'aigua (Gallinila chloropus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 5 exemplars
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Estornell negre (Sturnus unicolor)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Garsa (Pica pica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus): 1 exemplar cantant 
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Bitxac comú (Saxicola rubicola)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 exemplars
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): 2 exemplars
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallareta vulgar (Sylvia communis): 1 mascle cantant
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar
- Verdum (Carduelis chloris)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Falciot negre (Apus apus)
- Bec de corall senegalès (Estrilda astrild): 2 exemplars
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)

Bernat pescaire (Ardea cinerea) en vol
Bernat pescaire (Ardea cinerea) menjant-se un cranc de
riu americà (Procambarus clarkii)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle
Trist (Cisticola juncidis)
Cuereta blanca (Motacilla alba) mascle
Bitxac comú (Saxicola rubicola) mascle

dimarts, 6 de maig del 2014

Riera del Palau - 06/07/2014


Espècies d'ocells detectades:

- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Abellerol (Merops apiaster): 8 exemplars en vol cap al nord
- Falciot negre (Apus apus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Oriol (Oriolus oriolus): 1 mascle cantant
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 mascle cantant
- Merla (Turdus merula)
- Tudó (Columba palumbus)
- Bruel (Regulus ignicapilla): 1 mascle cantant
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Ballester (Apus melba)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gratapalles (Emberiza cirlus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Estornell negre (Sturnus unicolor)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Garsa (Pica pica)
- Tord comú (Turdus philomelos): 1 mascle cantant

Gafarró (Serinus serinus) mascle
Garsa (Pica pica)
Tord comú (Turdus philomelos)
Cadernera (Carduelis carduelis) mascle
Merla (Turdus merula) mascle

dilluns, 5 de maig del 2014

Les Planes (Pallejà) - 05/05/2013


Aprofitant que no tenia gaire temps durant el matí, vaig decidir fer una breu visita a les Planes, a Pallejà. El matí a primera hora s'ha mantingut assolellat i amb una temperatura agradable.

Aquest indret es pot definir com el paradís dels tallarols, on es troben durant tot l'ant el tallarol capnegre (com a espècie dominant) i la tallareta cuallarga. A l'estiu és comú el tallarol de garriga com a nidificant. No havia estat detectat el faisà, fet que explica la important expansió de l'espècie. Hi destaca la observació d'una femella de bitxac rogenc, que es troba de pas.


Espècies d'ocells detectades:

- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Merla (Turdus merula)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus): observats joves d'enguany
- Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
- Faisà (Phasianus colchicus): 1 mascle
- Falciot negre (Apus apus)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Bitxac rogenc (Saxicola rubetra): 1 femella

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) jove
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) mascle
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) mascle
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) femella