Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 16 d’abril del 2010

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 16/04/2010. Paco Martínez

Espècies d'ocells detectades:

- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): pas abundant
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Garsa (Pica pica)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 1 exemplar en vol a prop de la palanca de Sant Andreu de la Barca
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Falciot negre (Apus apus): pas abundant
- Ballester (Apus melba): pas abundant
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tudó (Columba palumbus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cuereta groga (Motacilla flava): un mínim de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 1 exemplar cantant detectat en tot l'itinerari
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar volant riu amunt
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 1 exemplar
- Estornell negre (Sturnus unicolor): 1 exemplar sobre un panell de l'autovia
- Pit-roig (Erithacus rubecula): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari

dimarts, 13 d’abril del 2010

Els teixidors (Remiz pendulinus) continuen la construcció dels seus nius al riu Llobregat

Encara podem observar alguns teixidors (Remiz pendulinus) que fan els seus nius al riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca. Fins i tot en ubicacions a baixa alçada com és el cas de les imatges i vídeos següents.
Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, atrafegat amb la construcció d'un niu

Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) al riu Llobregat - 13/04/2010

Aquest matí ha estat detectada una cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) al riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca.

Riera del Palau - 13/04/2010

Espècies d'ocells detectades:

- Garsa (Pica pica)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle a l'entorn de la riera
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Tudó (Columba palumbus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 mascle cantant a la zona dels Tres Torrents
- Merla (Turdus merula)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant a la riera
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): 1 mascle aturat en un om al marge dret de la riera
- Verdum (Carduelis chloris)
- Trobat (Anthus campestris): 1 exemplar volant riera avall
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari

Tudons (Columba palumbus)

Pardals xarrecs (Passer montanus)

dilluns, 12 d’abril del 2010

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 12/04/2010

El matí s'ha mantingut completament cobert i amb una mica de pluja feble que va durar uns pocs minuts. La temperatura també va baixar una mica respecte als dies anteriors.

La presència de fauna s'ha vist una mica limitada pel mal temps. De tota manera s'han observat algunes espècies d'ocells migradors, destacant les orenetes de ribera (Riparia riparia) que es barrejaven amb les orenetes vulgars (Hirundo rustica), molt nombroses, i algunes orenetes cuablanques (Delichon urbicum); també s'han detectat un grupet de cueretes grogues (Motacilla flava) migrant riu amunt i un parell de rossinyols comuns (Luscinia megarhynchos).

La primavera es fa ben patent ara al riu Llobregat, amb la floració dels salzes (Salix sp.),els pollancres (Populus nigra) i àlbers (Populus alba) ben plens de fulles noves, així com els espais més oberts, plens de vegetació herbàcia en flor.

Roselles (Papaver rhoeas)

Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Falciot negre (Apus apus): 5 exemplars volant a baixa alçada sobre la palanca de Sant Andreu de la Barca
- Garsa (Pica pica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Colom domèstic (Columba livia var.domestica)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): pas continu de migrants en direcció nord
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cuereta groga (Motacilla flava): un grup de 4 exemplars volant riu amunt
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 6 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gafarró (Serinus serinus)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Oreneta de ribera (Riparia riparia): uns 6 exemplars volant sobre el riu en companyia d'orenetes vulgars i cuablanques a prop de la segona resclosa
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar a prop de la segona resclosa
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): un mínim de 10 exemplars a prop de la segona resclosa
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar volant riu amunt

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) mascles

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Corriols petits (Charadrius dubius)

Gafarró (Serinus serinus) mascle

Trist (Cisticola juncidis) mascle

diumenge, 11 d’abril del 2010

Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) a la riera del Palau - 11/04/2010

A primera hora d'aquest matí ha estat localitzada pel cant una boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) dins d'una petita taca de canyís a la riera del Palau. Es tracta de la primera citació prenupcial d'enguany per a aquesta espècie i el primer cop que se la detecta a la riera del Palau.

Encara hi romania el mascle d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) que va ser observat ahir, però no ha estat detectada la femella.