Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 14 de novembre del 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 14/11/2009

El matí ha començat amb bona temperatura, no feia gaire fred però si molta humitat ambiental. Al cel hi havien alguns núvols alts i una mica de boirina a primera hora que va desaparèixer cap a mig matí donant pas al sol.

Molt tranquil pel que fa als ocells, tot i que s'han vist moltes espècies. Encara s'observen les dues femelles de xarxet comú (Anas crecca) i al mateix lloc on van ser vistes el primer cop, dilluns passat. El nombre de fredelugues (Vanellus vanellus) ha augmentat lleugerament, amb un grup de 8 individus comptabilizats avui. L'activitat per part de petits passeriformes, com els tristos (Cisticola juncidis), mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), titelles (Anthus pratensis) i pit-rojos (Erithacus rubecula) era ben patent, en canvi però, s'han vist pocs repicatalons (Emberiza schoeniclus). Es va comentar en una entrada anterior, que es trobaven a faltar les gavines vulgars (Larus ridibundus) que solen ser molt comunes i nombroses com a hivernants en aquesta zona, doncs bé, avui hi havia aturat un grup de 22 exemplars, acompanyades per dos gavians argentats (Larus michahellis) i un martinet blanc (Egretta garzetta), entre d'altres.

Poca gent avui pel riu, abundaven però els ciclistes, ja a partir de mig matí. Tot i que s'ha instal·lat senyalització que ho prohibeix, tot i que no és gens visible, s'ha vist avui una moto de cross i un quad circulant pel camí ample del riu, i després un cotxe. Manca vigilància.

Una moto de cross i un quad circulant pel riu

Espècies d'ocells detectades avui:

- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Garsa (Pica pica)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Gavià argentat (Larus michahellis): diversos grups en vol i 2 exemplars aturats a la segona resclosa
- Tudó (Columba palumbus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Xarxet comú (Anas crecca): 2 femelles en un codolar al riu
- Xivita (Tringa ochropus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 4 exemplars (3 adults i 1 jove) detectats en vol en tot l'itinerari
- Fredeluga (Vanellus vanellus): un grup de 8 exemplars aturats en una illeta de códols al riu
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Estornell negre (Sturnus unicolor): 3 exemplars aturats en unes canyes amb estornells vulgars (Sturnus vulgaris) al marge dret del riu
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar a la segona resclosa
- Gafarró (Serinus serinus)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): 22 exemplars aturats a la segona resclosa
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 3 exemplars volant riu amunt
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Fredeluga (Vanellus vanellus) a l'esquerra i xivita (Tringa ochropus) a la dreta

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Gavines vulgars (Larus ridibundus) i martinet blanc (Egretta garzetta)

Gavines vulgars (Larus ridibundus), dos adults al centre i la dreta i un 1er hivern a l'esquerra

Xarxet comú (Anas crecca) femella

Titella (Anthus pratensis)

Estornell negre (Sturnus unicolor) al centre, entre dos estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

Tristos (Cisticola juncidis)

divendres, 13 de novembre del 2009

Nou portal-web de marcatges especials

Informació extreta del Butlletí Electrònic de l'Institut Català d'Ornitologia nº 301‏:

L'ús de marcatges especials en ocells, principalment d’anelles de color amb o sense codi, és una pràctica en augment com a complement del marcatge convencional amb anelles metàl·liques. A Catalunya actualment hom estima que s'han realitzat o estan en curs estudis de marcatges especials amb més de 80 espècies diferents. Aquest nou escenari genera un bescanvi constant d’informació i el manteniment i actualització dels historials que generen aquests marcatges. Amb l’objectiu de facilitar la comunicació, consulta i manteniment de les lectures i historials, l'Institut Català d'Ornitologia ha posat en funcionament un portal via web on els observadors podran entrar aquesta informació i alhora visualitzar els historials de forma immediata.

Podeu accedir a la pàgina a: http://www.ornitologia.org/marques_especials/home.php

Per a quasevol consulta o suggeriment us podeu dirigir a Oriol Baltà: info@ornitologia.org

Riera del Palau - 13/11/2009

Espècies d'ocells detectades:

- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars (1 mascle i 1 femella) detectats en tot l'itinerari
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar al marge dret de la riera
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Tudó (Columba palumbus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Merla (Turdus merula)
- Garsa (Pica pica)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 2 exemplars en vol sobre la riera
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 mascle cantant des d'uns arbres morts
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Lluer (Carduelis spinus): 2 exemplars en vol cap a Can Sunyer
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 exemplar en un pollancre (Populus nigra) al costat del pont sobre la riera del Palau que duu a Can Sunyer
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 exemplar cantant a la riera
- Cuereta blanca (Motacilla alba)

Tudó (Columba palumbus)

Caderneres (Carduelis carduelis)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) femella

Gratapalles (Emberiza cirlus) mascle

Gafarró (Serinus serinus) mascle

Pinsà comú (Fringilla coelebs) mascle
Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Picot verd (Picus viridis) masclePicot garser gros (Dendrocopos major)

dijous, 12 de novembre del 2009

Seguint la perdiu blanca

Mentre nem el passant el refredat sense poder fer sortides de camp, us exposo un reportatge del programa de TV3 "El Medi Ambient" emés el 29/10/2009 sobre el trasllat de joves de perdiu blanca (Lagopus muta) per equilibrar les diferents poblacions que hi ha al Pirineu català i francés.

dimarts, 10 de novembre del 2009

Riera del Palau - 10/11/2009

El matí ha començat assolellat tot i que amb alguns núvols alts i sense gens ni mica de vent, protagonista que va marcar les jornades anteriors. Cap a mig matí els núvols alts tapaven una mica el sol.

Només arribar ja s'ha detectat la primera espècie destacada: el pardal de bardissa (Prunella modularis), que ja porta molts dies en aquest sector i podríem acabar comfirmant la seva hivernada, molt localitzada peró, al nostre municipi. Poc després van passar volant dos sits negres (Emberiza cia), espècie migradora i hivernant força escassa, tot i que també hi han citacions estivals.

La resta han estat espècies més habituals, malgrat que ha disminuït molt l'activitat de fringíl·lids si ho comparem amb la vegada anterior.

Espècies d'ocells detectades:

- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Garsa (Pica pica)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Sit negre (Emberiza cia): 2 exemplars en vol sobre la riera
- Tudó (Columba palumbus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Merla (Turdus merula)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Picot verd (Picus viridis): 1 femella a la riera
- Bitxac comú (Saxicola torquatus): 1 mascle al marge esquerre de la riera
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Trist (Cisticola juncidis): 2 exemplars al marge dret de la riera
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pardal comú (Passer domesticus)


Pardal de bardissa (Prunella modularis)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Pinsà comú (Fringilla coelebs) mascle

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) femella adulta o mascle jove

Titella (Anthus pratensis)

Garsa (Pica pica)

Picot verd (Picus viridis) femella

dilluns, 9 de novembre del 2009

Vespre al Aiguamolls de Molins de Rei - 09/11/2009

Al vespre em vaig apropar als aiguamolls de Molins de Rei a veure l'espectacle dels esplugabous (Bubulcus ibis) al dormider que hi ha en aquesta llacuna. Només arribar, cap a les 16:30 hores (tinguem en compte de que a les 18:00 ja quasi ès negra nit) les llums del capvespre tenyien de daurat els canyissos i les bogues que ja agafen el seu color torrat hivernal.

Al dormidor ja hi havien alguns esplugabous, aproximadament uns 5 individus, acompanyats per alguns bernats pescaires (Ardea cinerea) amb el que comparteixen aixopluc per passar la nit. A partir de les 17:00 anaven arribant més esplugabous, primerament individus sols i després en grupets de 2, 3 o 5. Ràpidament s'animava l'ambient, en que els grups que arribaven eren de més efectius, de fins a 30 ocells, que ràpidament s'aturaven al canyar del dormidor o feien una breu aturada al riu Llobregat.

Cap a les 18:00 hores el dormidor era ben ple, i encara entraven més grups poc abans de que marxés la llum. També s'han vist compartint-lo algunes gralles (Corvus monedula). Al final tot el canyar era ben ple de taquetes blanques.

L'arribada de desenes d'esplugabous al dormidor, en aquest paisatge de tardor embellit per la llum de l'ultima hora del dia, és un espectacle meravellós de veure que captiva qualsevol amant de la natura.

L'accès als aiguamolls de Molins de Rei des de la vila

El canal quasi a l'entrada

Aiguamolls de Molins de rei i voltants

Espècies d'ocells observades:

- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pit-roig (Eirthacus rubecula)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 1 exemplar al canal
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): destacant un mínim de 6 exemplars al dormidor
- Verdum (Carduelis chloris)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 2 exemplars als aiguamolls
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Garsa (Pica pica)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Bec de corall senegalés (Estrilda astrild)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): uns 200 exemplars al dormidor
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar volant riu amunt
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar als aiguamolls
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Gralla (Corvus monedula): almenys 4 exemplars al dormidor

Titella (Anthus pratensis)

Bec de corall senegalés (Estrilda astrild)

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Cotorres de Kramer (Psittacula krameri)


Esplugabous (Bubulcus ibis) al dormidor

Dues gralles (Corvus monedula) al dormidor

Dos bernats pescaires (Ardea cinerea) al dormidor