Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 9 de novembre de 2009

Vespre al Aiguamolls de Molins de Rei - 09/11/2009

Al vespre em vaig apropar als aiguamolls de Molins de Rei a veure l'espectacle dels esplugabous (Bubulcus ibis) al dormider que hi ha en aquesta llacuna. Només arribar, cap a les 16:30 hores (tinguem en compte de que a les 18:00 ja quasi ès negra nit) les llums del capvespre tenyien de daurat els canyissos i les bogues que ja agafen el seu color torrat hivernal.

Al dormidor ja hi havien alguns esplugabous, aproximadament uns 5 individus, acompanyats per alguns bernats pescaires (Ardea cinerea) amb el que comparteixen aixopluc per passar la nit. A partir de les 17:00 anaven arribant més esplugabous, primerament individus sols i després en grupets de 2, 3 o 5. Ràpidament s'animava l'ambient, en que els grups que arribaven eren de més efectius, de fins a 30 ocells, que ràpidament s'aturaven al canyar del dormidor o feien una breu aturada al riu Llobregat.

Cap a les 18:00 hores el dormidor era ben ple, i encara entraven més grups poc abans de que marxés la llum. També s'han vist compartint-lo algunes gralles (Corvus monedula). Al final tot el canyar era ben ple de taquetes blanques.

L'arribada de desenes d'esplugabous al dormidor, en aquest paisatge de tardor embellit per la llum de l'ultima hora del dia, és un espectacle meravellós de veure que captiva qualsevol amant de la natura.

L'accès als aiguamolls de Molins de Rei des de la vila

El canal quasi a l'entrada

Aiguamolls de Molins de rei i voltants

Espècies d'ocells observades:

- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pit-roig (Eirthacus rubecula)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 1 exemplar al canal
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): destacant un mínim de 6 exemplars al dormidor
- Verdum (Carduelis chloris)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 2 exemplars als aiguamolls
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Garsa (Pica pica)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Bec de corall senegalés (Estrilda astrild)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): uns 200 exemplars al dormidor
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar volant riu amunt
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar als aiguamolls
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Gralla (Corvus monedula): almenys 4 exemplars al dormidor

Titella (Anthus pratensis)

Bec de corall senegalés (Estrilda astrild)

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Cotorres de Kramer (Psittacula krameri)


Esplugabous (Bubulcus ibis) al dormidor

Dues gralles (Corvus monedula) al dormidor

Dos bernats pescaires (Ardea cinerea) al dormidor

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada