Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 19 de desembre del 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 19/12/2009

El matí s'ha presentat molt fred, amb glaçada, especialment visible a l'herba, tota gebrada, i als bassals, que estaven congelats i amb un bon gruix. Aquest gel no es va començar a fondre fins que no va començar a tocar el sol, per llavors la sensació de fred no era tan intensa.

Visions del riu amb l'herba gebrada i els bassals ben congelats; sota aquestes línies es pot apreciar el gruix del gel dels bassals

Pel que fa als ocells el més destacable ha estat la observació de 3 xarxets comuns (Anas crecca) femelles juntes; podria ser que l'exemplar que acompanyava al que darrerament s'ha estat veient sol, s'hagués desplaçat a una altra zona propera i ha recollit pel camí a un tercer individu, fins que ara han aparegut tots junts. Encara es pot observar el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el grup de 10 fredelugues (Vanellus vanellus) i, a prop d'elles, un becadell comú (Gallinago gallinago) força al descobert.

El dia ha estat en general tranquil, ja que el fred intens fa que la gent no s'apropi massa al riu. Tan sols s'han detectat alguns ciclistes solitaris i gent passejant a partir de mig matí.

Espècies d'ocells detectades:

- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'iitnerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 9 exemplars detectats en tot l'iitnerari
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Blauet (Alcedo atthis): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Garsa (Pica pica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Tudó (Columba palumbus)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): un grup de 10 exemplars aturats al riu
- Becadell comú (Gallinago gallinago): 1 exemplar descansant al marge del riu
- Titella (Anthus pratensis)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 1 exemplar al riu
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Xarxet comú (Anas crecca): 3 femelles aturades en una illeta al final de l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gafarró (Serinus serinus)

Xarxets comuns (Anas crecca) femelles

Fredelugues (Vanellus vanellus) i un becadell comú (Gallinago gallinago) descansant a dalt a la dreta

Becadell comú (Gallinago gallinago)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

divendres, 18 de desembre del 2009

Gallecs (Mollet del Vallès) - 18/12/2009

Aquest matí, juntament amb en Paco Martínez, en Quique Navarro i la Neus, vam anar a l'espai natural de Gallecs, en terme de Mollet del Vallés. Tot i que va fer sol, el fred era intens durant tota l'estància, especialment a primera hora, tal i com es pot veure per la gebra que hi ha sobre la vegetació.

Gebrada matinera

Ja a l'aparcament de Gallecs ja es va poder observar un jove falcó pelegrí (Falco peregrinus) empaitant un estol d'estornells vulgars (Sturnus vulgaris) que fugien ben apretats, fins que finalment van desaparèixer darrere de les cases.

Iniciat l'itinerari vam descobrir un primer, i força nombrós, grup de perdius rojes (Alectoris rufa) que menjaven al marge d'un camp i, entre elles, l'exemplar albí que vam veure per primer cop el passat dia 9 de setembre. No esperàvem pas tornar-lo a veure, ja que els individus albins de qualsevol espècie, sempre que siguin preses, són molt visibles i per tant el primer objectiu per als depredadors. Aquesta ha tingut sort, i nosaltres també per haver-la vist novament.

Entorn agrícola de l'espai natural de Gallecs

Arribem a la zona més forestal de l'espai, vorejant la riera del mateix nom. Al costat hi han alguns horts i, aturat sobre una acumulació de canyes, vam descobrir un boxí meridional (Lanius meridionalis) a una distància ben propera d'on erem, que contínuament es llençava a terra i tornava a aturar-se al mateix lloc, fins que va marxar.

Pel camí veiem espècies més forestals, com les mallerengues (Parus sp.), el pardal de bardissa (Prunella modularis), el picot verd (Picus viridis) i el cargolet (Troglodytes troglodytes), entre d'altres. A aquesta darrera espècie li vam posar una grabació del seu cant, que duia el Quique registrada al seu mòbil, i es va mostrar molt territorial, aturant-se molt a prop i volant d'un marge a l'altre del camí, se'l veia empipat.

Entorn de la riera de Gallecs

Esglèsia de Santa Maria de Gallecs

Espècies d'ocells detectades:

- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Garsa (Pica pica)
- Tudó (Columba palumbus): destaca un grup d'uns 100 exemplars aturats en uns cables
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Aligot comú (Buteo buteo): un mínim de 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Falcó pelegrí (Falco peregrinus): 1 exemplar jove en vol sobe el poble de Gallecs
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Merla (Turdus merula)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Titella (Anthus pratensis)
- Perdiu roja (Alectoris rufa): destacant 1 exemplar albí entre d'altres de normals, el mateix que es va veure l'altre vegada, el dia 09/09/2009
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): 9 exemplars en vol sobre Gallecs (1 que anava sol i un grup de 8) - Gavià argentat (Larus michahellis): 1 exemplar en vol
- Picot verd (Picus viridis): almenys 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cruixidell (Emberiza calandra): 3 exemplars en vol sobre uns camps
- Passerell comú (Carduelis cannabina): destacant un estol molt nombrós
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 1 exemplar fent l'aleta sobre un camp
- Botxí meridional (Lanius meridionalis): 1 exemplar en uns horts al costat de la riera
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 1 exemplar en vol sobre la riera


Gafarró (Serinus serinus) mascle

Perdiu roja (Alectoris rufa) albina

Perdius rojes (Alectoris rufa) "normals"

Bitxac comú (Saxicola torquatus) femella

Botxí meridional (Lanius meridionalis)

Cargolet (Troglodytes troglodytes)

dijous, 17 de desembre del 2009

A la recerca de la raresa: morell de collar (Aythya collaris) a Alcarràs - 17/12/2009

Morell de collar (Aythya collaris) mascle

Des del dimarts dia 15 de desembre de 2009 que per una de les llacunes de rec que hi ha per la plana lleidatana entre Lleida i Alcarràs que va aprèixer un mascle de morell de collar (Ayhtya collaris), una espècie d'ànec capbussador procedent del continent americà. De vegades a la península Ibèrica apareixen espècies divagants americanes, especialment quan hi ha temporals en aquest mateix continent o a l'oceà Atlàntic i que, per tant, aquí són molt rares.

Ens vam dirigir en Paco Martínez, en Quique Navarro i jo cap a terres lleidatanes a trobar aquest ànec, ja que mai a la vida l'havíem vist i teníem ganes de bimbar-lo. Durant tot el trajecte hi havia una mica de boira i estava nevant amb ganes al port de la Panadella, on la neu havia agafat bé. Allà a Lleida, estava el cel ben ennuvolat i feia molt fred, especialment quan s'aixecava el vent.

Després de mirar algunes basses, on vam observar altres espècies d'ocells aquàtics, vam anar finalment on era el morell de collar (Ayhtya collaris) que es barrejava amb morells de cap roig (Aythya ferina) i un morell xocolater (Aythya nyroca).

Per tot el camí, a més, anavem mirant els ocells que es veien, en que van destacar els rapinyaires, amb un bon nombre de milans reials (Milvus milvus) i arpelles pàl·lides (Circus cyaneus), entre d'altres.

Entorn d'Alcarràs i llacunes

Llistat de l'espècies d'ocells detectades:

- Alosa vulgar (Alauda arvensis)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Milà reial (Milvus milvus): un mínim de 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cigonya blanca (Ciconia ciconia): 1 exemplar aturat en un camp
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Aligot comú (Buteo buteo): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): un mínim de 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Arpella pàl·lida (Circus cyaneus): almenys 5 exemplars (3 mascles i 2 femelles) detectats en tot l'itinerari
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Falco pelegrí (Falco peregrinus): 1 exemplar sobre una bassa de rec
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Passerell comú (Carduelis cannabina)
- Corb (Corvus corax)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Ànec xiulador (Anas penelope): com a mínim 1 femella en un bassa
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Morell de cap roig (Aythya ferina): uns 100 exemplars en una bassa
- Morell xocolater (Aythya nyroca): 1 mascle en una bassa
- Morell de collar (Aythya collaris): 1 mascle en una bassa
- Fredeluga (Vanellus vanellus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar en una bassa
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Morell de collar (Aythya collaris) mascle

Morells de cap roig (Aythya ferina)

Bernats pescaires (Ardea cinerea) i un esplugabous (Bubulcus ibis)

Passerell comú (Carduelis cannabina)

Milà reial (Milvus milvus)


Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) mascle

dimecres, 16 de desembre del 2009

Lluer (Carduelis spinus) a la riera del Palau - 16/12/2009

Aquest matí, a primera hora, ha estat observat un lluer (Carduelis spinus) en vol sobre la riera del Palau en direcció a la urbanització de Can Sunyer (terme municipal de Castellví de Rosanes). Aquesta citació ès interessant ja que aquesta espècie està esdevenint molt escassa enguany.

dimarts, 15 de desembre del 2009

Riera del Palau - 15/12/2009

El dia ha començat, i de fet s'ha mantingut, molt fred amb una mica de vent que intensificava encara més aquesta sensació. No m'hi vaig estar gaire estona ja que m'estava glaçant i en aquest punt no hi han bons llocs per arrecerar-se.

Per aquest mateix motiu, hi havia molt poca activitat per part de l'avifauna, el bosc romania en silenci i el que més es deixava observar eren les garses (Pica pica) i alguns fringílids, entre els quals hi havien caderneres (Carduelis carduelis), gafarrons (Serinus serinus) i pinsans comuns (Fringilla coelebs). Esperava que amb aquesta forta entrada de fred i les nevades que han caigut en altres localitats properes, portaríen alguna espècies interessant, i no ha estat pas així.

Espècies d'ocells detectades:

- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars (1 mascle i 1 femella) detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tudó (Columba palumbus)
- Garsa (Pica pica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar reclamant a la riera
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Titella (Anthus pratensis)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Garsa (Pica pica)