Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dijous, 8 de gener de 2015

Espais Naturals del riu - Cal Tet (Reserves Naturals del Delta del Llobregat) - 08/01/2015


Primera visita de l'any al delta del Llobregat. L'ambient es mantenia assolellat però molt fred, amb una mica de vent que accentuava encara més la sensació de fred.

Aquests dies s'han anat observant espècies d'ocells interessants, malgrat que en general hi havia poc moviment. El nivell de l'aigua es mantenia força alt a la llacuna de Cal Tet, fet que provoca l'absència de moltes espècies, sobretot limícols. Per altra banda les maresmes de Cal Nani mantenien un nivell d'aigua baix ideal per als ocells, tot i així tan sols hi havia cueretes blanques, titelles i grassets de muntanya.

Pel tram del camí vorejat per arç blanc amb fruits hi rondaven dues grives cerdanes, que cada hivern apareixen per la zona.

Des de l'observatori del Sabogal es veien uns pocs ànecs descansant, sent el cullerot i el xarxet les espècies dominants, juntament amb alguns grisets i una parella de xiuladors, amb alguns corbs marins grossos. Destacaven també dues gambes roges pintades i un cabussó collnegre.

De camí a l'observatori de Cal Tet, es va poder observar fugaçment un mascle de morell xocolater en un dels calaixos de depuració.

Des de l'observatori de Cal Tet molt poca varietat d'ocells: hi havia un bon grup de fotges, algun bernat pescaire, arpelles vulgars, una parella de xibecs i, com a més destacable, un altre cabussó collnegre i 2 bitons comuns.


Espècies d'ocells detectades:

- Bitxac comú (Saxicola rubicola)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Pardal comu (Passer domesticus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Estornell negre (Sturnus unicolor)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Titella (Anthus pratensis)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Griva cerdana (Turdus pilaris): 2 exemplars
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 3 exemplars
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 1 exemplar
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
- Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis): 2 exemplars
- Ànec xiulador (Anas penelope): 1 parella
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Gamba roja pintada (Tringa erythropus): 2 exemplars
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Morell xocolater (Aythya nyroca): 1 mascle als calaixos de depuració
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Xibec (Netta rufina): 1 parella
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Blauet (Alcedo atthis): 2 exemplars
- Bitó comú (Botaurus stellaris): 2 exemplars
- Tudó (Columba palumbus)
- Gamba verda (Tringa nebularia): 1 exemplar
- Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
- Territ tresdits (Calidris alba): 3 exemplars a la platja
- Baldriga balear (Puffinus mauretanicus): diversos exemplars sobre el mar
- Mascarell (Sula bassana): 1 adult sobre el mar 


Cuereta blanca (Motacilla alba)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Grives cerdanes (Turdus pilaris)
Ànecs i corbs marins grossos descansant
Ànecs cullerots (Anas clypeata) i xarxets comuns (Anas crecca)
Polles blaves (Porphyrio porphyrio)
Ànec xiulador (Anas penelope) mascle
Cabussons collnegres (Podiceps nigricollis)
Gambes roges pintades (Tringa erythropus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
Xibecs (Netta rufina)
Morell xocolater (Aythya nyroca) mascle
Fotges vulgars (Fulica atra)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) femella
Bitó comú (Botaurus stellaris)

dimecres, 7 de gener de 2015

Tord ala-roig a Mas d'en Puig - 07/01/2015

Aquest matí es van observar dos exemplars de tord ala-roig (Turdus iliacus) a la pineda que va des de la urbanització de Mas d'en Puig en direcció al sector de Tres Turons-Roca d'Adroc. Es tractaria de la primera observació segura d'aquesta espècie per a l'àrea d'estudi.

Hi ha una citació d'un possible exemplar escoltat al riu Llobregat el novembre de l'any 2010. Aquesta espècie emet un reclam que consisteix en un xiulet grinyolant i curt, que ben be podria passar per algun element metàl·lic, com per exemple el remolc d'un camió o maquinària industrial.