Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 21 de març del 2009

Invertebrats aquàtics a la riera del Palau

Una forma d'indicar la qualitat de les aigües és mitjançant la preséncia o no de determinats organismes, encara que un aigua plena de petits invertebrats pugui semblar fastigosa, es més que evident que en aigües contaminades, brutes o de baixa qualitat será molt limitat el nombre d'organismes que puguin sobreviure en ella. Així doncs un elevat número d'espècies serà indicatiu d'una qualitat alta de l'aigua.

Aquest exemple el podem trobar a la riera del Palau, en que, especialment, al tram que transcorre entre Can Sunyer (Castellví de Rosanes) i Sant Andreu de la Barca, s'han detectat diversos invertebrats, que hi són presents en elevat nombre: per tant es pot afirmar que l'aigua d'aquesta riera, almenys en aquest tram, és de qualitat bona.

S'han trobat diversos animals, pertanyents a diferents grups, des de sangoneres, passant per sabaters, cargols de riu i larves i nimfes d'insectes.

Aquí hi teniu alguns exemples procedents de la riera del Palau:

PLECÓPTERS. Els plecópters colonitzen de forma general les aigües amb corrent, fredes, ben oxigenades i sense contaminació. Degut a aixó, alguns géneres (Perla i Dinocras per exemple) es troben entre els indicadors més segurs d'una bona qualitat de l'aigua i es tenen molt en compte en el càlcul dels índexs biòtics. Comuna a la riera del Palau.

ODONATS (ANSIÓPTERS). Nimfa de libélula, sospito que de l'espècie Cordulegaster boltonii, present a la zona.

DÍPTERS. La larva de la foto podría ser del génere Typula. Freqüent a la riera del Palau.

HETERÓPTERS. Espècie desconeguda. Freqüent a la riera del Palau.

HETERÓPTERS. Conegut porpularment com a "sabater". L'espècie representada podría tractar-se de Gerris lacustris. Freqüent a la riera del Palau.

AQUETS. En la foto una sangonera de l'espècie Hirudo medicinalis. Es tracta de la típica sangonera que s'agafa a la pell i s'alimenta de sang. Comuna a la riera del Palau

GASTERÓPODES. Molusc del génere Physa. Comú a la riera del Palau.

GASTERÓPODES. Molusc de l'espècie Ancyclus fluviatilis. Comú a la riera del Palau.

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 21/03/2009

El matí començava força fred, amb intervals de núvols que amb els transcurs del matí permitíen que el sol anés escalfant l'ambient, fins al punt que prop de migdia ja feia una mica de calor.

El riu ja mostra un aspecte molt primaveral, amb molt de verd i magnífiques catifes de flors, sobretot de ravenisses blanques (Diplotaxis erucoides). La gran majoría de pollancres (Populus sp.), de salzes (Salix sp.) i de tamarius (Tamarix gallica) són ja coberts de fulles noves, encara en desenvolupament, peró que els omplen de verd. Les bogues de fulla estreta (Typha angustifolia), el canyís (Phragmites australis) i les canyes (Arundo donax), ja començen a treure brots nous i verds, barrejats encara amb els secs de la temporada passada.

Pel que fa a la fauna cal destacar el bon nombre d'orenetes vulgars (Hirundo rustica) i orenetes cuablanques (Delichon urbicum) que capturaven insectes sobre el riu, també es detecten corriols petits (Charadrius dubius), malgrat que hi ha pocs exemplars i encara no s'ha detectat cap mascle marcant territori (vols territorials, emitint el seu cant).

Les espècies d'ocells hivernants encara hi romanen, tot i que hi van a la baixa, conforme va avançant la primavera.

Per part dels migradors, tant sols s'ha detectat una espècie en pas (i molt interessant): una cotxa blava (Luscinia svecica). Aquesta és la segona observació que es fa d'aquesta espècie a Sant Andreu de la Barca, almenys des que vaig iniciar l'estudi ara fa més de 10 anys.

S'han detectat també però altres accions per part de l'home. Els treballs "d'ajardinament" del riu Llobregat, curiosament anomenat per alguns "projecte de recuperació", continúen.

En aquesta bassa, força grandeta, s'han detectat anys rere any diverses espècies insectes aqüàtics, larves, anostracis i capgrossos. Als seus marges també hi nidifiquen els ocells. Ara els quads hi passen per sobre, tal i com ho demostren les roderes marcades.

Al llarg de tot camí, pel marge esquerre del Llobregat, s'ha plantat una línia de desmais (Salix babylonica), espècie d'arbre alóctona, que ara omple el nostre riu.

Plantació sencera de desmais (Salix babylonica). En pot trobar a tots dos marges.

Aquest tram que permet l'accés a una palanca peatonal per creuar el riu d'una banda a un altra, té tot l'aspecte de que acabarà cimentat.

Nou camí de terra pel marge dret del Llobregat. Ja no s'hi formaràn bassals temporals de pluja, tot i que no duraven massa temps acollíen molta microfauna aqüàtica.

Aquesta és la relació d'ocells observats avui:

- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Garsa (Pica pica)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): un mínim de 22 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Titella (Anthus pratensis)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar sobrevolant el riu
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 1 exemplar al canyís que voreja el riu, prop del pont de la BV-1501
- Gafarró (Serinus serinus)
- Estornell negre (Sturnus unicolor): un mínim de 4 exemplars en tot l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar volant riu avall
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 1 exemplar mascle detectat en tot l'itinerari

Parella d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos), amb la femella a l'esquerra i el mascle a la dreta

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo); l'exemplar de la dreta mostra un espectacular plomatge típic d'un individu reproductor (hi destaca també la taca del pell rogenca a la base del bec).

Verdum (Carduelis chloris) mascle

També s'ha detectat algunes espècies de papallones, destacant una bona població de papallona dels naps (Pieris napi). S'ha vist també papallona dels raves (Pieris rapae), Euchole crameri i Pararge aegeria.

Papallona dels naps (Pieris napi) femella

dijous, 19 de març del 2009

Primers ballesters (Tachymarptis melba) sobre Sant Andreu

Aquest matí, sobre l'avinguda Guatemala, a l'alçada de l'oficina de Correus de Sant Andreu de la Barca, s'han escoltat els primers ballesters (Tachymarptis melba), els quals no han pogut ser quantificats, ja que volaven a molta alçada.

dimarts, 17 de març del 2009

Dels Aiguamolls de Molins de Rei fins a Sant Andreu de la Barca seguint el riu - 17/03/2009

Aiguamolls de Molins de Rei

Tot i que per al nostre calendari encara som a l'hivern, per a la natura ja ha començat la primavera: les flors surten amb abundància, els arbres caducifolis començen a guarnir-se de fulles noves, els insectes mostren una gran activitat, surten els amfibis i els rèptils, mentre que els ocells estivals i migradors van arribant poc a poc i els hivernants van marxant cap al nord.

El dia d'avui era clar i assolellat, amb una mica de calor agradable barrejada amb una lleugera brisa fresca.
També hi havia una gran varietat d'ocells, destacant una gran quantitat de corriols petits (Charadrius dubius), detectats en tota la ruta, tot i que el seu nombre anava minvant riu amunt.
Es van detectar molts camesllargues (Himantopus himantopus) entre Molins de Rei i Pallejà.
Al riu Llobregat a l'alçada de Molins de Rei, un ànec mut (Cairina moschata), espècie tropical escapada i mantinguda com a ànec domèstic.
A Pallejà, barrejat amb gavians argentats (Larus michahellis), un adult de gavià fosc (Larus fuscus).

Tram en obres, a la llera del riu Llobregat per Molins de Rei

Riu Llobregat al seu pas per Pallejà

Espai de lleure al marge esquerre del riu Llobregat, al davant de Pallejà

Més plantacions formant línies al marge esquerre del riu Llobregat, davant de Sant Andreu de la Barca

Zona amb una gran quantitat de rebrots de Tamariu (Tamarix gallica), que han sortit de forma natural (fet que demostra que la natura tira endavant tota sola, sense cap necessitat de plantar arbrets de forma antinatural, i a més, al·lóctons)

Riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca

Aquest es el resum d'espècies detectades:

- Garsa (Pica pica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Fotja vulgar (Fulica atra): 3 exemplars als aiguamolls de Molins de Rei
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 4 exemplars als aiguamolls de Molins de Rei
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 5 exemplars aïllats en tot l'itinerari + un grup d'uns 50 exemplars al riu al seu pas per Pallejà
- Cotorra de Kramer (Psittacula krameri): 4 exemplars als aiguamolls de Molins de Rei
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): 13 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle als aiguamolls de Molins de Rei
- Tudó (Columba palumbus)
- Ànec mut (Cairina moschata): 1 exemplar al riu al seu pas per Molins de Rei
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): 6 exemplars aïllats en tot l'itinerari + un grup d'un 20 exemplars al riu al seu pas per Sant Andreu de la Barca
- Corriol petit (Charadrius dubius): 29 exemplars detectats en tot l'itinerari (12 exs. a Molins de Rei; 7 exs. a Sant Vicenç dels Horts; 8 exs. a Pallejà; 3 exs. a Sant Andreu de la Barca)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata): 2 exemplars al riu al seu pas per Molins de Rei
- Camesllargues (Himantopus himantopus): 12 exemplars detectats en tot l'itinerari (4 exs. a Molins de Rei; 5 exs. a Sant Vicenç dels Horts; 2 exs. a Pallejà)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 10 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Verdum (Carduelis chloris)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Faisà (Phasianus colchicus): 1 exemplar escoltat al riu al seu pas per Molins de Rei
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 3 exemplars al riu Llobregat al seu pas per Sant Vicenç dels Horts
- Xivita (Tringa ochropus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Gavià fosc (Larus fuscus): 1 exemplar adult al riu al seu pas per Pallejà
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 1 femella sobrevolant el riu al seu pas per Pallejà

Fotja vulgar (Fulica atra)

Ànec mut (Cairina moschata)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Camesllargues (Himantopus himantopus)

Gafarró (Serinus serinus) mascle

Passerell comú (Carduelis cannabina)

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Gavians argentats (Larus michahellis)

Gavià fosc (Larus fuscus) adult

I També:

- Granota verda (Pelophylax perezi): diversos exemplars cantant als aiguamolls de Molins de Rei
- Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans): als aiguamolls de Molins de Rei i al riu Llobregat en tot l'itinerari
- Sargantana ibérica (Podarcis hispanica)
- Serp blanca (Elaphe scalaris): 1 exemplar al marge del camí a Molins de Rei, que ràpidament es va amagar entre les herbes

Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)

dilluns, 16 de març del 2009

Ja han sortit les primeres orquídies

Al serrat d'en Canals, s'ha localitzat la primera orquídia, malgrat que només s'ha trobat un sol peu, és l'espècie més escassa a Sant Andreu de la Barca: una abellera aranyosa (Ophrys sphegodes). A més, la planta ha sortit en un punt en que el sól està molt malmés pels arbres arrencats pel temporal de vent el passat mes de gener, concretament al costat d'un arbre arrencat per complet, amb les arrels fora.