Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 21 de març de 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 21/03/2009

El matí començava força fred, amb intervals de núvols que amb els transcurs del matí permitíen que el sol anés escalfant l'ambient, fins al punt que prop de migdia ja feia una mica de calor.

El riu ja mostra un aspecte molt primaveral, amb molt de verd i magnífiques catifes de flors, sobretot de ravenisses blanques (Diplotaxis erucoides). La gran majoría de pollancres (Populus sp.), de salzes (Salix sp.) i de tamarius (Tamarix gallica) són ja coberts de fulles noves, encara en desenvolupament, peró que els omplen de verd. Les bogues de fulla estreta (Typha angustifolia), el canyís (Phragmites australis) i les canyes (Arundo donax), ja començen a treure brots nous i verds, barrejats encara amb els secs de la temporada passada.

Pel que fa a la fauna cal destacar el bon nombre d'orenetes vulgars (Hirundo rustica) i orenetes cuablanques (Delichon urbicum) que capturaven insectes sobre el riu, també es detecten corriols petits (Charadrius dubius), malgrat que hi ha pocs exemplars i encara no s'ha detectat cap mascle marcant territori (vols territorials, emitint el seu cant).

Les espècies d'ocells hivernants encara hi romanen, tot i que hi van a la baixa, conforme va avançant la primavera.

Per part dels migradors, tant sols s'ha detectat una espècie en pas (i molt interessant): una cotxa blava (Luscinia svecica). Aquesta és la segona observació que es fa d'aquesta espècie a Sant Andreu de la Barca, almenys des que vaig iniciar l'estudi ara fa més de 10 anys.

S'han detectat també però altres accions per part de l'home. Els treballs "d'ajardinament" del riu Llobregat, curiosament anomenat per alguns "projecte de recuperació", continúen.

En aquesta bassa, força grandeta, s'han detectat anys rere any diverses espècies insectes aqüàtics, larves, anostracis i capgrossos. Als seus marges també hi nidifiquen els ocells. Ara els quads hi passen per sobre, tal i com ho demostren les roderes marcades.

Al llarg de tot camí, pel marge esquerre del Llobregat, s'ha plantat una línia de desmais (Salix babylonica), espècie d'arbre alóctona, que ara omple el nostre riu.

Plantació sencera de desmais (Salix babylonica). En pot trobar a tots dos marges.

Aquest tram que permet l'accés a una palanca peatonal per creuar el riu d'una banda a un altra, té tot l'aspecte de que acabarà cimentat.

Nou camí de terra pel marge dret del Llobregat. Ja no s'hi formaràn bassals temporals de pluja, tot i que no duraven massa temps acollíen molta microfauna aqüàtica.

Aquesta és la relació d'ocells observats avui:

- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Garsa (Pica pica)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): un mínim de 22 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Titella (Anthus pratensis)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar sobrevolant el riu
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 1 exemplar al canyís que voreja el riu, prop del pont de la BV-1501
- Gafarró (Serinus serinus)
- Estornell negre (Sturnus unicolor): un mínim de 4 exemplars en tot l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar volant riu avall
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 1 exemplar mascle detectat en tot l'itinerari

Parella d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos), amb la femella a l'esquerra i el mascle a la dreta

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo); l'exemplar de la dreta mostra un espectacular plomatge típic d'un individu reproductor (hi destaca també la taca del pell rogenca a la base del bec).

Verdum (Carduelis chloris) mascle

També s'ha detectat algunes espècies de papallones, destacant una bona població de papallona dels naps (Pieris napi). S'ha vist també papallona dels raves (Pieris rapae), Euchole crameri i Pararge aegeria.

Papallona dels naps (Pieris napi) femella

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada