Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 15 de març del 2014

Pugem de categoria: primeres proves de la càmara de fototrampeig a Sant Andreu

Ahir a la tarda vaig instal·lar en un punt del serrat d'en Canals la càmera de fototrampeig.

En una sola nit, atreta per l'esquer que vaig posar-hi (sardines en oli), va aparèixer una fagina (Martes foina) durant una bona estona abans de la mitjanit, i hi va tornar al matí, poc abans de les 8 hores.Espero poder deixar la càmera durant una o dues setmanes seguides en un algun pas de fauna, un cop s'hagi acabat la temporada de collita d'espàrrecs.

Tinc altres vídeos antics fets amb la mateixa càmera al Pallars Jussà.

Porc senglar (Sus scrofa)

Cabirol (Capreolus capreolus) mascle

Cabirol (Capreolus capreolus) femella

Gat fer o salvatge (Felis silvestris

Serrat d'en Canals - 15/03/2014


Primera visita al serrat de Can Canals, on s'han detectat canvis importants, potser una major freqüentació de motos de cross que han erosionat més encara el sól, tot i que la pluja també hi juga paper important en aquesta degradació del terreny.

El matí s'ha mantingut assolellat i amb una temperatura molt agradable. A primera hi havia una certa calitja (humitat dissolta en l'aire) que es va precipitar la nit anterior. Aquesta humitat captura les partícules contaminants que es troben en l'aire de Sant Andreu de la Barca i que respirem els habitants. Es podia veure la brutícia en les llunes dels cotxes.

Restes de pols sobre el vidre de darrere d'un cotxe
Detall de la pols
Encara hi ha presència d'ocells hivernants, com les cotxes fumades que no es descarta que també hi hagin exemplars en pas migratori. S'han observat molts mascles d'espècies residents que cantaven molt actívament, com seria el cas dels pit-rojos, els tallarols de casquet i els gafarrons. S'han observat també com garses i tudons transportaven branquillons per fer el niu. Destaca la observació d'una parella de mallerengues petites investigant un tub metàl·lic que sobresortia d'un talús de pedra; aixó pot ser indicador de que podrien nidificar en aquest forat o bé simplement tafanejaven.

Pel que fa als migrants, s'ha observat una griva a la part alta de la colònia del Palau, camí de Can Salvi; una parella d'ànecs collverds a la bassa contra incendis de Can Salvi i, al mateix lloc s'ha escoltat almenys una oreneta cuablanca volant a molta altitud, que seria la primera citació d'aquest any a la vila.

En alguns punts el cant dels ocells era trencat pel soroll de les motos de cross i els quads que circulaven pels camins i senders, agravant encara més l'erosió del terreny.

Aixó no ho coneixia, està clar que porta temps funcionant
Erosió del terreny per les motos de cross,
que a sobre creua un sender
Un altre exemple d'erosió acusada

Bassa de Can Salvi

Aquests són els ocells vistos avui:

- Tudó (Columba palumbus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Garsa (Pica pica)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 6 exemplars
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Merla (Turdus merula)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Mallerenga petita (Periparus ater): s'observa un exemplar investigant l'entrada d'una petita tuberia que sobresurt d'un talús
- Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 mascles cantant
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Griva (Turdus viscivorus): 1 exemplar a la part alta de la colònia del Palau vora Can Salvi
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): una parella a la bassa contra incendis de Can Salvi
- Bruel (Regulus ignicapilla)
- Cuereta blanca (Motacilla alba) 2 exemplar al dipòsit d'aigua a Can Salvi
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): almenys 1 exemplar escoltat sobre Can Salvi. 1ª citació prenupcial

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) femella
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) mascle
Gafarró (Serinus serinus) mascle cantant
Una altre mascle canor de gafarró
Verdum (Carduelis chloris) femella
Tudó (Columba palumbus)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) mascle

Mallerenga petita (Periparus ater) tafanejant
Parella d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
a la bassa contra incendis de Can Salvi
El mascle...
...i la femella

divendres, 14 de març del 2014

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 14/Parella03/2014


Començem la primera visita al riu Llobregat després de tant temps. No recordo amb exactitud com redactava els posts anteriors, però ja tornaré a agafar-li el fil.

El matí s'ha mantingut fred i ennuvolat per núvols alts força densos. La visibilitat general era força dolenta. Segons la previsió del temps havia de fer sol, i aquest no ha sortit fins passades les 10:30 hores.

El riu pràcticament no ha canviat gens des de la darrera prospecció, m'esperava que posarien algun cartellet mostrant la fauna i la vegetació de la zona. Sembla que la gent que hi passeja o fa esport pels camins n'és més conscient i n'hi ha molt poques deixalles, també gràcies a que han posat un contenidor de brossa a l'àrea de picnic. Tampoc s'ha detectat la presència de motos i quads, que ja no hi deuen circular pels camins al haver-hi tant pas de vianants i ciclistes, sobretot els caps de setmana.

Fem un repàs als ocells que han estat vistos avui. Sembla que no hi ha hagut gaire variació pel que fa a la densitat de les poblacions si ho comparem amb anys anteriors (el que hagi passat entre el 2010 i el 2013 per mí es un misteri). Pel que sembla moltes femelles d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) ja es troben covant al niu, ja que gairebé tots els ànecs vistos eren mascles. Destaca un grup de 9 camesllargues (Himantopus himantopus) format per 4 mascles i 5 femelles, un cabusset (Tachybaptus ruficollis) i un ànec domèstic (Anas platyrhynchos var. domestica) que descansava en una illeta amb un ànec collverd.

Aquí teniu el llistat d'espècies detectades avui:

- Corb marí gros (Phalacrocrax carbo): 9 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gavià argentat (Larus michahellis): 2 exemplars volant riu amunt
- Garsa (Pica pica): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Titella (Anthus pratensis): uns 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): un mínim de 28 exemplars detectats en tot l'itinerari, amb una proporció de mascles molt gran
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar a la segona resclosa
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 2 exemplars a la segona resclosa
- Teixidor (Remiz pendulinus): diversos exemplars i 3 nius en construcció
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Bitxac comú (Saxicola rubicola): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Tudó (Columba palumbus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Cames llargues (Himantopus himantopus): un grup de 9 exemplars
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar volant alt riu amunt
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Trist (Cisticola juncidis) 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus): una parella transportant material per fer el niu
- Merla (Turdus merula)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar volant baix riu amunt
- Ànec domèstic (Anas platyrhynchos var. domestica): 1 exemplar associat a exemplars salvatges
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 1 exemplar al sector nord de l'itinerari


Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle


Ànec domèstic (Anas platyrhynchos var. domestica) a l'esquerra
amb un mascle d'ànec collverd salvatge a la dreta

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Niu de teixidor (Remiz pendulinus) a mig construir

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, treient el cap del niu a punt d'acabar-lo

Cames llargues (Himantopus himantopus)

Xivitona (Actitis hypoleucos)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Parella de tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
amb el mascle a la dreta i la femella a l'esquerra

dijous, 13 de març del 2014

Grives (Turdus viscivorus) a la riera del Palau - 13/03/2014

Aquest matí han estat observades dues grives (Turdus viscivorus) a la riera del Palau. Bon senyal de que la migració prenupcial ja comença.Tornem-hi

L'aufrany podría ser considerat com un símbol vivent del Pallars Jussà
Salutacions de nou a tothom.

Us vull comunicar que el blog de la natura a Sant Andreu de la Barca torna a estar operatiu després de tant de temps.

En part aquesta desaparició va ser positiva ja que em vaig traslladar per motius laborals al Pallars Jussà, i fins aleshores he estat allà fent de tècnic de fauna per a l'Estació Biològica del Pallars Jussà.
Però finalment hem estat víctimes de la crisi, van deixar d'arribar subvencions i no va ser possible continuar amb el contracte, amb la cosa tota la família ens vàrem vistos obligats a deixar aquella maravellosa terra i tornar cap a Sant Andreu.

Sincerament no té ni punt de comparació, hagués desitjat mil cops haver-me quedat allà, envoltat de planes agrícoles, serralades, rius de gran qualitat ambiental, embassaments i alta muntanya pirinenca. La pressió humana és minsa i les administracions locals están seriosament implicades i conscienciades amb la conservació i cura del medi natural. Aquí a Sant Andreu, i en general a l'àrea metropolitana de Barcelona, és ben al contrari.

A nivel de fauna, val a dir que es pot gaudir en tota la seva esplendor. Des d'observar ocells carronyaires alimentant-se als canyets, seguint el vol dels voltors, els aufranys i els trencalossos, fins a observar cérvols, llúdrigues, galls fers i ocells d'alta muntanya. Tot allò ha quedat enrere, tot i que sempre es podrá fer alguna visita puntual, però mai será el mateix.

A continuación exposo una tria de fotografies realitzades durant la meva estança al Pallars Jussà.

Vall Fosca a Oveix

Camp primaveral a Suterranya

Camp de roselles a Vilamitjana

A prop de Puigverd

Embassament de Sant Antoni

Riu de Filià a l'hivern

Congost de Collegats

Merla d'aigua (Cinclus cinclus)

Guatlla (Coturnix coturnix) capturada per anellament

Tardor a la vall de Sarroca de Bellera

Embassament de Terradets

Vall Fosca

Riu de Filià a la tardor

Vall Fosca a l'hivern

Vall de Manyanet (Sarroca de Bellera)

Vall de Filià

Águila daurada (Aquila chrysaetos)

Parella de cigonyes blanques (Ciconia ciconia) nidificants a Tremp

Picot garser petit (Dendrocopos minor)

Aufrany (Neophron percnopterus)

Milà reial (Milvus milvus)

Voltor negre (Aegypius monachus)
Trencalòs (Gypaetus barbatus)

Capsigrany (Lanius senator)

Merla blava (Montícola solitarius)