Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 15 de març de 2014

Serrat d'en Canals - 15/03/2014


Primera visita al serrat de Can Canals, on s'han detectat canvis importants, potser una major freqüentació de motos de cross que han erosionat més encara el sól, tot i que la pluja també hi juga paper important en aquesta degradació del terreny.

El matí s'ha mantingut assolellat i amb una temperatura molt agradable. A primera hi havia una certa calitja (humitat dissolta en l'aire) que es va precipitar la nit anterior. Aquesta humitat captura les partícules contaminants que es troben en l'aire de Sant Andreu de la Barca i que respirem els habitants. Es podia veure la brutícia en les llunes dels cotxes.

Restes de pols sobre el vidre de darrere d'un cotxe
Detall de la pols
Encara hi ha presència d'ocells hivernants, com les cotxes fumades que no es descarta que també hi hagin exemplars en pas migratori. S'han observat molts mascles d'espècies residents que cantaven molt actívament, com seria el cas dels pit-rojos, els tallarols de casquet i els gafarrons. S'han observat també com garses i tudons transportaven branquillons per fer el niu. Destaca la observació d'una parella de mallerengues petites investigant un tub metàl·lic que sobresortia d'un talús de pedra; aixó pot ser indicador de que podrien nidificar en aquest forat o bé simplement tafanejaven.

Pel que fa als migrants, s'ha observat una griva a la part alta de la colònia del Palau, camí de Can Salvi; una parella d'ànecs collverds a la bassa contra incendis de Can Salvi i, al mateix lloc s'ha escoltat almenys una oreneta cuablanca volant a molta altitud, que seria la primera citació d'aquest any a la vila.

En alguns punts el cant dels ocells era trencat pel soroll de les motos de cross i els quads que circulaven pels camins i senders, agravant encara més l'erosió del terreny.

Aixó no ho coneixia, està clar que porta temps funcionant
Erosió del terreny per les motos de cross,
que a sobre creua un sender
Un altre exemple d'erosió acusada

Bassa de Can Salvi

Aquests són els ocells vistos avui:

- Tudó (Columba palumbus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Garsa (Pica pica)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 6 exemplars
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Merla (Turdus merula)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Mallerenga petita (Periparus ater): s'observa un exemplar investigant l'entrada d'una petita tuberia que sobresurt d'un talús
- Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 mascles cantant
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Griva (Turdus viscivorus): 1 exemplar a la part alta de la colònia del Palau vora Can Salvi
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): una parella a la bassa contra incendis de Can Salvi
- Bruel (Regulus ignicapilla)
- Cuereta blanca (Motacilla alba) 2 exemplar al dipòsit d'aigua a Can Salvi
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): almenys 1 exemplar escoltat sobre Can Salvi. 1ª citació prenupcial

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) femella
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) mascle
Gafarró (Serinus serinus) mascle cantant
Una altre mascle canor de gafarró
Verdum (Carduelis chloris) femella
Tudó (Columba palumbus)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) mascle

Mallerenga petita (Periparus ater) tafanejant
Parella d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
a la bassa contra incendis de Can Salvi
El mascle...
...i la femella

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada