Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 28 de març del 2014

Riera del Palau - 28/03/2014


 
Espècies d'ocells detectades:

- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Gratapalles (Emberiza cirlus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Garsa (Pica pica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tudó (Columba palumbus)
- Merla (Turdus merula)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 2 exemplars
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Mallerenga petita (Periparus ater)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus): 2 exemplars com a mínim
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): 1 mascle cantant en vol
- Cuereta blanca (Motacilla alba): 2 exemplars
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar
- Cadernera (Carduelis carduelis)

Verdum (Carduelis chloris) mascle
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Tudó (Columba palumbus)
Merla (Turdus merula) mascle 
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Gafarró (Serinus serinus) mascle 

dijous, 27 de març del 2014

Aiguamolls de Molins de Rei - 27/03/2014

 
Avui tocava fer una breu visita als aiguamolls de Molins de rei. El matí s'ha presentat fred amb sol a primera hora i núvols que anaven guanyant terreny fins els deixar el cel gairebé cobert del tot.

Potser no era el millor dia per veure ocells, ja que s'han trobat a faltar algunes espècies que generalment són habituals, com el faisà, el corb marí gros, els becs de corall, etc. Per altra banda s'han vist d'altres també comunes a la zona. La migració no ha estat gaire patent, tan sols un grup d'orenetes vulgars i cuablanques que s'alimentaven d'insectes tot volant a baixa altitud.S'ha observat que les mampares instal·lades per observar la fauna sense destorbar-la estaven molt malmeses: s'havien endut fustes i també estaven deformades al no tindre un tractament adeqüat per estar a l'exterior, només cal que veieu les fotografíes.

 
Aquestes son les espècies d'ocells detectades:

- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): uns 4 exemplars
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Bitxac comú (Saxicola rubicola): 1 mascle cantant
- Titella (Anthus pratensis): 6 exemplars com a mínim
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 3 exemplars
- Garsa (Pica pica)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar
- Corriol petit (Charadrius dubius): 1 exemplar
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): uns 10 exemplars
- Gavià argentat (Larus michahellis): 1 exemplar
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 exemplars
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): uns 30 exemplars
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cotorra de Kramer (Psittacula krameri): 2 exemplars
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Fotja vulgar (Fulica atra): 2 exemplars
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus): 1 exemplar

Fotja vulgar (Fulica atra)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
 

dimecres, 26 de març del 2014

La senda del cañizar

Us convido a que veieu aquest documental sobre la recuperació d'una antiga llacuna a la província de Teruel, amb els pros i els contres de la gent de la zona. Dura una hora i quinze minuts, val la pena veure-ho.

Riera del Palau - 26-03-2014


 El matí s'ha presentat assolellat però molt fred, amb una brisa de tramuntana i mestral que accentuava aquesta sensació.

Tot i la baixa temperatura, els ocells estaven molt actius i cantaires. Encara s'han pogut veure algunes espècies hivernants, com el pinsà comú, el durbec i la cotxa fumada. Les dues grives que van ser fotografiades fa més d'una setmana encara ronden per la mateixa zona. Com a destacat podem citar la observació d'un esparver vulgar que es llançà sobre unes merles que menjaven al terra del bosc, provocant un gran rebombori d'ocells que fugien. Després va ser observat i fotografiat el primer colltort de l'any per al nostre municipi.


Espècies d'ocells detectades avui:

- Gratapalles (Emberiza cirlus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Garsa (Pica pica)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Merla (Turdus merula)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): almenys uns 3 exemplars
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus): un grup de 5 exemplars
- Tallarol de casquet (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): 1 exemplar atacant unes merles que s'alimentaven a terra
- Griva (Turdus viscivorus): encara 2 exemplars
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 2 exemplars com a mínim
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): 3 exemplars
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle
- Verdum (Carduelis chloris)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Estornell negre (Sturnus unicolor)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Tord comú (Turdus philomelos): 2 exemplars
- Durbec (Coccothraustes coccothraustes): un exemplar com a mínim
- Colltort (Jynx torquilla): 1 mascle sedimentat
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): 1 mascle

Colltort (Jynx torquilla)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Gratapalles (Emberiza cirlus) mascle
Tord comú (Turdus philomelos)
Grives (Turdus viscivorus)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) femella
Gafarró (Serinus serinus) mascle
Pardal comú (Passer domesticus) mascle
Estornell negre (Sturnus unicolor) mascle
Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)

dimarts, 25 de març del 2014

Espai natural del Riu i bassa de Cal Tet - 25/03/2014


El protagonista durant aquesta visita als Espais naturals del riu ha estat, sense dubte, el vent del nord. Aquest ha bufat amb intensitat moderada amb cops forts durant tot el matí. El vent arrossegava núvols alts que de tant en tant entarenyinaven el cel, fins al migdia que va quedar cobert.


S'han observat una bona quantitat d'espècies d'ocells, sobretot migradors que s'han vist obligats a aturar-se degut a la força del vent, entre els quals destacaven els ànecs i els limícols. També hi havia un pas important d'orenetes vulgars i algunes cuablanques, que volaven arran d'aigua per reduir la seva resitència al vent.

S'han observat espècies de limícols com batallaires, gambes roges pintades i vulgars, cames llargues, gambes verdes, alguns becadells comuns i corriols petits. D'anàtides hi havia un bon grapat d'ànecs cullerot, grisets, xarxets comuns, xibecs i alguns xarrasclets, morells de cap roig i oques vulgars. D'aquestes darreres cal destacar la observació d'una parella amb 4 pollets i un mascle híbrid de morell de cap roig x morell xocolater.

Aquestes són les espècies detectades:

- Ànec blanc (Tadorna tadorna)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Ànec xiulador (Anas penelope): 1 parella
- Ànec griset (Anas strepera)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 2 exemplars
- Morell de cap roig x morell xocolater (Aythya ferina x Aythya nyroca): 1 mascle
- Morell de cap roig (Aythya ferina)
- Xibec (Netta rufina)
- Xarrasclet (Anas querquedula): 1 parella
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Oca vulgar (Anser anser): uns 12 exemplars (destaca 2 adults amb 4 polls)
- Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca): 2 exemplars
- Batallaire (Philomachus pugnax)
- Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
- Gamba roja pintada (Tringa erythopus)
- Gamba verda (Tringa nebularia)
- Tètol cuanegre (Limosa limosa): 1 exemplar
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 1 exemplar al riu
- Corriol petit (Charadrius dubius)
- Cames llargues (Himantopus himantopus)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): 1 exemplar
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Flamenc (Phoenicopterus roseus): 39 exemplars al riu
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Gavià fosc (Larus fuscus): uns 8 exemplars al riu
- Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
- Gavina corsa (Larus audouinii): 2 exemplars a la llacuna de Cal Tet
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Capó reial (Plegadis falcinellus): un grup d'uns 25 exemplars
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Tudó (Columba palumbus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Oreneta de ribera (Riparia riparia)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cuereta groga (Motacilla flava): 2 exemplars
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): uns 2 exemplars
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Estornell (Sturnus sp.)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mallerenga carbonera (Parus major)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) mascle i femella
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) femella
Xarrasclet (Anas querquedula) mascle
Ànec griset (Anas strepera) mascle
Ànecs grisets (Anas strepera) mascles i femelles
Oques egípcies (Alopochen aegyptiaca)
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Híbrid de morell de cap roig x morell xocolater
(Aythya ferina x Aythya nyroca) mascle
Ànecs cullerot (Anas clypeata)
Flamencs (Phoenicopterus roseus)
Gavians foscos (Larus fuscus) en segon pla 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Morells de cap roig (Aythya ferina) mascles i femelles

Capons reials (Plegadis falcinellus)
Diverses espècies d'anàtides i
corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
Xibec (Netta rufina) mascle i femella
Oca vulgar (Anser anser) i altres anàtides
Polla blava (Porphyrio porphyrio)
Gambes verdes (Tringa nebularia)
Oques vulgars (Anser anser)
Familia d'oques vulgars (Anser anser) amb 4 pollets
Gavina corsa (Larus audouinii)
Anàtides i limícoles descansant
gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Becadells comuns (Gallinago gallinago)
Fotja vulgar (Fulica atra)
Batallaire (Philomachus pugnax) mascle
Parella d'ànecs xiuladors (Anas penelope)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)

 
 Desbandada d'aquàtiques