Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 16 de gener del 2010

3er cens d'ocells aquàtics hivernants a la vall baixa del riu Llobregat

Durant aquest matí s'ha realitzat el 3er cens d'ocells aquàtics hivernants a la vall baixa del riu Llobregat, que comprén pràcticament la totalitat del recorregut del Llobregat dins de la comarca del Baix Llobregat, en la el qual han participat diversos ornitòlegs de tota la comarca.

Consisteix en anotar totes aquelles espècies i nombre d'individus principalment aquàtiques (Ànecs, Ardèids, Corbs marins, blauets, etc) que s'observen pel riu, incloent-hi a més les cueretes i titelles, rossinyols bords, tristos i repicatalons; així com els rapinyaires, les gralles (Corvus monedula), les espècies exótiques, les gallinàcies i, evidentment les espècies escasses i les rareses.

A en Paco Martínez i a mi, ens va correspondre (com cada any), l'àrea que comprén el tram del riu Llobregat entre Sant Andreu de la Barca i Martorell, començant a la desembocadura de la riera de Corbera fins al Congost de Martorell. Cada zona, sense tenir massa en compte la extensió, peró sí que ajuda més a localitzar els exemplars censats, es divideix en diversos sectors:

1. Riera de Corbera: Comprén el tram de la desembocadura de la riera de Corbera fins un bon tros riu amunt fins a l'inici de la nau de la fundició Celsa.
2. Celsa: Comprén el tram que ocupa tota l'àrea "edficiada" de la fundició Celsa.
3. Xatarra: Comprén el tram que ocupa totes les muntanyes de ferralla de l'empresa Celsa, des del final de l'àrea edificada fins a pont peatonal de Castellbisbal.
4. Pont Castellbisbal: Comprén l'espai proper del pont peatonal de Castellbisbal.
5. Pont AP-7: Comprén l'espai proper de l'autopista del Mediterrani (AP-7).
6. Horts: Comprén la zona en que ocupa tota l'extensió dels horts de Can Albereda.
7. Congost: Comprén el tram a partir del final dels horts de Can Albereda fins al Congost de Martorell.

Aquests han estat els resultats d'enguany, que s'esquematitzen de la següent manera:

Espècie / nº exemplars a punt 1. Riera de Corbera / nº exemplars a punt 2. Celsa / nº exemplars a punt 3. Xatarra / nº exemplars a punt 4. Pont Castellbisbal / nº exemplars a punt 5. Pont AP-7 / nº exemplars a punt 6. Horts/ nº exemplars a punt 7. Congost / TOTAL (T)

- Ànec collverd (Anas platyrhynchos) / 17 / 19 / 53 / 8 / 6 / 51 / 28 / T: 182
- Trist (Cisticola juncidis) / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / 0 / T: 6
- Rossinyol bord (Cettia cetti) / 5 / 8 / 0 / 3 / 0 / 7 / 0 / T: 23
- Bernat pescaire (Ardea cinerea) / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 2 / 4 / T: 8
- Blauet (Alcedo atthis) / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 2 / 0 / T: 4
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) / 5 / 9 / 4 / 0 / 0 / 6 / 4 / T: 28
- Titella (Anthus pratensis) / 0 / 1 / 1 / 2 / 0 / 7 / 0 / T: 11
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus) / 0 / 4 / 5 / 5 / 0 / 3 / 3 / T: 20
- Cuereta blanca (Motacilla alba) / 0 / 1 / 4 / 0 / 2 / 4 / 1 / T: 12
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) / 0 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / T: 2
- Teixidor (Remiz pendulinus) / 0 / 2 / 1 / 0 / 2 / 1 / 0 / T: 6
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis) / 0 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1 / T: 4
- Fredeluga (Vanellus vanellus) / 0 / 15 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / T: 15
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus) / 0 / 1 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0 / T: 5
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / T: 2
- Lluer (Carduelis spinus) / 0 / 0 / 5 / 0 / 0 / 0 / 0 / T: 5
- Gralla (Corvus monedula) / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / T: 2
- Esplugabous (Bubulcus ibis) / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / T: 2

Total d'espècies durants els 3 anys de cens d'ocells aquàtics hivernants a la vall baixa del riu Llobregat:

Espècie / any 2008 / any 2009 / any 2010
*NC (no censat)

- Cabusset (Tachybaptus ruficollis) / 0 / 0 / 4
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos) / 162 / 135 / 182
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) / 40 / 20 / 28
- Esplugabous (Bubulcus ibis) / 20 / 0 / 2
- Martinet blanc (Egretta garzetta) / 3 / 2 / 0
- Agró blanc (Casmerodius albus) / 1 / 0 / 0
- Bernat pescaire (Ardea cinerea) / 6 / 7 / 8
- Aligot comú (Buteo buteo) / 0 / 1 / 0
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus) / 14 / 5 / 20
- Fredeluga (Vanellus vanellus) / 0 / 4 / 15
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) / 5 / 4 / 2
- Xivita (Tringa ochropus) / 4 / 1 / 0
- Becadell comú (Gallinago gallinago) / 1 / 0 / 0
- Blauet (Alcedo atthis) / 1 / 1 / 4
- Puput (Upupa epops) / 1 / 0 / 0
- Titella (Anthus pratensis) / 26 / 8 / 11
- Cuereta blanca (Motacilla alba) / 14 / 7 / 12
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) / 0 / 4 / 2
- Rossinyol bord (Cettia cetti) / NC / 12 / 23
- Trist (Cisticola juncidis) / NC / 5 / 6
- Teixidor (Remiz pendulinus) / NC / NC / 6
- Gralla (Corvus monedula) / 0 / 0 / 2
- Lluer (Carduelis spinus) / 0 / 0 / 5
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus) / 2 / 5 / 5

divendres, 15 de gener del 2010

Xoriguer comú (Falco tinnunculus) sobre el nucli urbà de SAB - 15/01/2010

Aquest migdia ha estat observat un xoriguer comú (Falco tinnunculus), a primera vista un mascle adult, en vol baix sobre el Parc Nou del Palau, dirigint-se cap als laboratoris Almirall. Podría tractar-se d'un dels exemplars que ténen territori en aquest sector on, a més, hi nidifiquen.

Riera del Palau - 15/01/2010

El matí ha començat força núvol i amb vent moderat de component sud, que poc a poc va anar obrint clarianes ja cap a mig matí.

Només arribar ja es va observar una espècie interessant, no rara ja que la trobem de forma habitual al riu Llobregat, es tracta d'un bernat pescaire (Ardea cinerea) que volava, aparentment una mica confós, en direcció cap a Can Sunyer. També ha estat relocalitzada la tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria), que sembla trobar-se agust amb les tórtores turques (Streptopelia decaocto).

Espècies d'ocells detectades:

- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar en vol en direcció cap a Can Sunyer
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Garsa (Pica pica)
- Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria): 1 exemplar en una figuera al marge esquerre de la riera
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Tudó (Columba palumbus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Picot verd (Picus viridis): 1 femella aturada en un gran cedre en un jardí particular
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Merla (Turdus merula)
- Lluer (Carduelis spinus): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): un grup de 6 exemplars en vol sobre la riera
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)

Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria) amb tórtores turques (Streptopelia decaocto)

Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

Cadernera (Carduelis carduelis)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) mascle

dijous, 14 de gener del 2010

Reserva Natural Remolar-Filipines (Viladecans) - 14/01/2010

Aprofitant la fi de la pluja que s'havia pronosticat durant el matí vaig decidir apropar-me a la reserva natural Remolar-Filipines, ja que durant gran part de la nit va estar plovent, el cel encara es mantenia ben tapat i, fins i tot, a estones queia algun ruixat d'uns 5 minuts per aturar-se després més estona i tornar, un altre cop, a començar. Fins que al peu del migdia ja es començaven a obrir clarianes pel sud i el sol ja treia el nas.

Només arribar ja vaig fer un primer cop d'ull cap al braç de la Vidala, on es van veure alguns cabussets (Tachybaptus ruficollis), fotjes vulgars (Fulica atra) i alguna polla d'aigua (Gallinula chloropus); als marges dels canyisos hi descansaven alguns ànecs cullerots (Anas clypeata) i collverds (Anas platyrhynchos), mentre que al ben mig de l'aigua, hi havia un grup nombrós de morells de cap roig (Ayhtya ferina).

Braç de la Vidala

Estació biològica, per fi, amb una placa solar

Amb les plujes caigues aquests dies, era d'esperar que tot seria ben ple, peró poc m'imaginava que fins i tot alguns trams dels itinerari, especialment el que duu a l'aguait de la maresma, estarien completament inundats. Sort que amb unes botes d'aigua es pot travessar sense cap problema.

Pels itineraris

Alguns trams de l'itinerari cap a l'aguait de la maresma estaven ben entollats

Encara sort que anava preparat

La maresma de les Filipines, semblava ben be un mirall, tota plena d'aigua, ben tranquila i reflectada al cel núvol. A les illetes que encara sobresortíen s'hi amuntegaven diverses espècies d'ànecs, com els xarxets comuns (Anas crecca), els ànecs xuiladors (Anas penelope) i els grisets (Anas strepera). Hi destacaven un becut (Numenius arquata) i, just al seu costat, un tètol cuanegre (Limosa limosa), que reposaven tranquil·lament. També es van observar alguns grupets de gavines vulgars (Larus ridibundus), entre les quals hi havien barrejades algunes gavines capnegres (Larus melanocephalus). El silenci era trencat, apart de pels avions, per les fredelugues (Vanellus vanellus), que s'envolaven totes juntes, empaitant-se i barallant-se quasi contínuament.

Des de l'aguait de la maresma

L'itinerari cap a l'aguait de la bassa dels pollancres era força més sec, no s'hi acumulaven grans quantitats d'aigua al camí. Allà s'observaven també bones agrupacions d'ànecs, talment les mateixes espècies que s'han vist a l'altre aguait, tot i així destacaven dues oques vulgars (Anser anser), que s'han quedat aquí ja des de l'inici de la tardor.

L'anomenat popularment "camp de futbol"

Des de l'aguait de la bassa dels pollancres

Per acabar la visita, em vaig dirigir cap a la platja de Cal Francés per veure ocells marins. La riera de Sant Climent romania tan calmada com de costum, només trencada per alguna fotja vulgar o algun ànec cullerot. Al arribar a la línia de la costa es veia la mar clarament moguda, amb moltes onades i una mica de vent, fins hi tot i havia un bon tros de sorra que ja s'havien dut les onades. Des de la torre de Cal Francès, vaig descobrir primerament un falcó pelegrí (Falco peregrinus) que volava costa amunt. Cap al mar no hi destacava massa activitat, s'observaren alguns mascarells (Sula bassana), un grup de baldrigues balears (Puffinus mauretanicus), un gavot (Alca torda) i un paràsit gros (Stercorarius skua) entre les més destacables.

Cap a la platja

La riera de Sant Climent

Platja de Cal Francès

Espècies d'ocells detectades:

- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Morell de cap roig (Aythya ferina): un total de 26 exemplars detectats en tot l'itinerari (a la Vidala 12 mascles i 11 femelles; al Remolar 1 mascle i 2 femelles)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Garsa (Pica pica)
- Merla (Turdus merula)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Puput (Upupa epops): 2 exemplars junts pels itineraris
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 3 exemplars repartits pels itineraris
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): molt abundant
- Ànec griset (Anas strepera)
- Polla blava (Poprhyrio porphyrio): 2 exemplars a la maresma de les Filipines
- Ànec xiulador (Anas penelope)
- Becut (Numenius arquata): 1 exemplar a la maresma de les Filipines
- Tètol cuanegre (Limosa limosa): 1 exemplar a la maresma de les Filipines
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna): 2 exemplars (1 mascle i 1 femella) a la maresma de les Filipines
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Gavina capnegra (Larus melanocephalus): 8 exemplars a la maresma de les Filipines
- Morell de plomall (Aythya fuligula): 1 mascle de 1er hivern al Remolar
- Rascló (Rallus aquaticus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 1 femella a la maresma de les Filipines
- Ànec mut (Cairina moschata): 1 exemplar a la maresma de les Filipines
- Titella (Anthus pratensis)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): uns 10 exemplars en vol pels itineraris
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar en vol sobre els itineraris
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars pels itineraris
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Oca vulgar (Anser anser): 2 exemplars a la bassa dels Pollancres
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Xarxets comuns (Anas crecca) mascles

Becut (Numenius arquata) a l'esquerra i tètol cuanegre (Limosa limosa) a la dreta

Becut (Numenius arquata)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Bernat pescaire (Ardea cinerea) jove

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i bernats pescaires (Ardea cinerea)

Gavines vulgars (Larus ridibundus) amb una gavina capnegra (Larus melanocephalus) al centre

Gavines capnegres (Larus melanocephalus)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Parella d'ànecs blancs (Tadorna tadorna)

Morells de cap roig (Aythya ferina) mascles

Polla blava (Porphyrio porphyrio)

Ànec xiulador (Anas penelope) femella

Ànecs xiuladors (Anas penelope) mascles

Ànec griset (Anas strepera) mascle

Cuereta blanca (Motacilla alba)

Becadells comuns (Gallinago gallinago)

Ànecs cullerots (Anas clypeata) mascles

Arpella vulgar (Circus aeruginosus) femella

Ànec mut (Cairina moschata)

Oques vulgars (Anser anser)

I des de la platja de Cal Francés...

- Falcó pelegrí (Falco peregrinus): 1 exemplar en vol sobre la platja
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Mascarell (Sula bassana): 6 exemplars sobre el mar
- Gavot (Alca torda): 1 exemplar en vol sobre el mar
- Paràsit gros (Stercorarius skua): 1 exemplar sobre el mar
- Baldriga balear (Puffinus mauretanicus): un grup d'uns 30 exemplars en vol sobre el mar