Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 19 de desembre de 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 19/12/2009

El matí s'ha presentat molt fred, amb glaçada, especialment visible a l'herba, tota gebrada, i als bassals, que estaven congelats i amb un bon gruix. Aquest gel no es va començar a fondre fins que no va començar a tocar el sol, per llavors la sensació de fred no era tan intensa.

Visions del riu amb l'herba gebrada i els bassals ben congelats; sota aquestes línies es pot apreciar el gruix del gel dels bassals

Pel que fa als ocells el més destacable ha estat la observació de 3 xarxets comuns (Anas crecca) femelles juntes; podria ser que l'exemplar que acompanyava al que darrerament s'ha estat veient sol, s'hagués desplaçat a una altra zona propera i ha recollit pel camí a un tercer individu, fins que ara han aparegut tots junts. Encara es pot observar el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el grup de 10 fredelugues (Vanellus vanellus) i, a prop d'elles, un becadell comú (Gallinago gallinago) força al descobert.

El dia ha estat en general tranquil, ja que el fred intens fa que la gent no s'apropi massa al riu. Tan sols s'han detectat alguns ciclistes solitaris i gent passejant a partir de mig matí.

Espècies d'ocells detectades:

- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'iitnerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 9 exemplars detectats en tot l'iitnerari
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Blauet (Alcedo atthis): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Garsa (Pica pica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Tudó (Columba palumbus)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): un grup de 10 exemplars aturats al riu
- Becadell comú (Gallinago gallinago): 1 exemplar descansant al marge del riu
- Titella (Anthus pratensis)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 1 exemplar al riu
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Xarxet comú (Anas crecca): 3 femelles aturades en una illeta al final de l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gafarró (Serinus serinus)

Xarxets comuns (Anas crecca) femelles

Fredelugues (Vanellus vanellus) i un becadell comú (Gallinago gallinago) descansant a dalt a la dreta

Becadell comú (Gallinago gallinago)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada