Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimarts, 29 de desembre de 2009

Estany de Sils - 29/12/2009

Avui en Paco, en Quique, la Mieria i jo ens vam dirigir cap a la comarca de La Selva, concretament a l'estany de Sils, ubicat al costat de municipi del mateix nom; aprofitant la bonança anunciada cap a les comarques de Girona i, efectívament així ha estat fins al punt que al peu del migdia ja feia una mica de calor.

Degut a un projecte d'eliminació de les carpes que es va a dur a terme fa uns mesos, l'estany roman actualment pràcticament del tot buit i, com que no ha plogut prou, no s'ha omplert del tot encara. Aquesta manca d'aigua era ben manifesta per l'escassa presència d'ocells.

L'estany de Sils, pràcticament buit

L'Estany de Sils és un espai natural protegit inclós en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya i ha estat inclós a la xarxa europea d'espais naturals Natura 2000. Fins a mitjans del segle XIX els terrenys inclosos en aquest espai corresponien a una llacuna que fou dessecada per tal d'obtenir noves terres de conreu i lluitar contra el paludisme. Tanmateix, grácies a les condicions d'especial humitat i inundabilitat, encara es conserven diverses espècies de flora i fauna característiques de les zones humides. En els darrers segles, les árees d'inundació natural han estat en recessió i avui són escasses a Catalunya. A més en un context predominantment mediterrani, la conservació d'espais com l'Estany de Sils ha esdevingut del máxim interès.

Només arribar, en un canal que vam creuar per un pont de fusta, ja hi havia un bon nombre de rasclons (Rallus aquaticus) que s'amagaven ràpidament tot i que es podien observar a curta distància entre la vegetació. A l'estany, o més aviat als fangars del seu fons, hi havia un bon nombre de titelles (Anthus pratensis), grassets de muntanya (Anthus spinoletta), repicatalons (Emberiza schoeniclus) i cueretes blanques (Motacilla alba); també s'alimentava una xivita (Tringa ochropus).

En unes closes inundades properes la cosa era una mica més diferents, amb presència d'anecs collverds (Anas platyrhynchos), una parella de xarxets comuns (Anas crecca), molts repicatalons (Emberiza schoeniclus) i un bernat pescaire (Ardea cinerea). Ens vam sorprendre al sentir un picot garser petit (Dendrocopos minor), el qual vam poder observar en una pollancreda propera. Hi destacava també un grup força nombrós de cruixidells (Emberiza calandra) i alguns lluers (Carduelis spinus) que ens sobrevolaven.

Després de veure l'estany de Sils, i havent dinat, ens dirigim cap a la desembocadura del riu Tordera.

Entorn de l'estany

Espècies d'ocells detectades:

- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Garsa (Pica pica)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Rascló (Rallus aquaticus)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Aligot comú (Buteo buteo): un mínim de 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar a l'estany
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Titella (Anthus pratensis)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar en vol sobre l'estany
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Picot verd (Picus viridis): 1 exemplar escoltat
- Bec de corall senegalés (Estrilda astrild)
- Cruixidell (Emberiza calandra): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Xarxet comú (Anas crecca): 2 exemplars (1 mascle i 1 femella) en unes closes inundades
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Picot garser petit (Dendrocopos minor): 1 mascle movent-se en diverses pollancredes properes a les closes
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 femella en el marge d'una de les closes
- Tudó (Columba palumbus)
- Lluer (Carduelis spinus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Verdum (Carduelis chloris)
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 exemplar escoltat a la zona de les closes
- Cornella negra (Corvus corone): un grup de 3 exemplars en una pollancreda
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 2 exemplars a les closes
- Gafarró (Serinus serinus)
- Merla (Turdus merula)

Titella (Anthus pratensis)

Grassets de muntanya (Anthus spinoletta)

Xivita (Tringa ochropus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Gratapalles (Emberiza cirlus) femella

Cornella negra (Corvus corone)

Aligot comú (Buteo buteo)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada