Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimecres, 30 de desembre de 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 30/12/2009

El dia ha començat amb algunes nuvolades tot i que es mantenien llargues estones de sol i els núvols més compactes s'anaven restringint cap al nord-oest. No hi feia gens de fred i, fins i tot, a mig matí es notava calor.

La primera sorpresa ha succeït només creuar la palanca nova de Sant Andreu de la Barca, en que sempre faig una breu aturada per observar aquest tram del riu, ja que des del camí queda molt amagat per la vegetació i s'ha observat un cabusset (Tachybaptus ruficollis) en plomatge estival (alguns exemplars no muden a plomatge d'hivern), clarament diferent del que hi ha sedimentat un tros més amunt.

Tot pujant, i per no variar l'estampa, les 14 fredelugues (Vanellus vanellus) i el becadell comú (Gallinago gallinago) descansant molt a prop. Hi destaca la detecció de 3 pardals de bardissa (Prunella modularis), escoltats durant tota la ruta, no sol ser tant nombrós al riu. Més amunt, s'aixequen de l'aigua un grup d'anecs collverds (Anas platyrhynchos), entre els quals hi havien xarxets comuns (Anas crecca) i volen tots riu amunt. Redescobreixo el cabusset (Tachybaptus ruficollis) que es sol veure en aquesta zona, quina sort, hi han dos!; peró més amunt, un tercer exemplar, aquest és el major nombre de cabussets hivernants que s'ha observat en tots el anys que dura l'estudi dels ocells a Sant Andreu de la Barca.

Quasi ja al final de l'itinerari trobo els xarxets comuns (Anas crecca), entre els quals compto 2 femelles i 1 mascle; l'altre cop hi havíen 3 femelles, deu haver marxat una.

Ara a l'hivern no es veuen tants conills (Oryctolagus cuniculus) al riu, com a la primavera i l'estiu, i que no estigui afectat per la mixomatosi, peró de tant en tant s'en pot veure algun que descansa a la llera.

Conill (Oryctolagus cuniculus)

Espècies d'ocells detectades:

- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 3 exemplars (1 d'ells en plomatge estival) detectats en tot l'itinerari
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tudó (Columba palumbus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): un grup de 14 exemplars a la llera del riu
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Becadell comú (Gallinago gallinago): 1 exemplar descansant a la llera del riu
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Xarxet comú (Anas crecca): 3 exemplars (2 femelles i 1 mascle) detectats en tot l'itinerari
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Blauet (Alcedo atthis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar volant riu amunt
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Becadell comú (Gallinago gallinago)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) en plomatge estival

Els altres dos cabussets (Tachybaptus ruficollis) en plomatge hivernal

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Xarxets comuns (Anas crecca) amb el mascle a baix i la femella a dalt

Xarxet comú (Anas crecca) mascle

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada