Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimecres, 2 de setembre de 2009

Pagesos i ocells: afavorir la convivència

Reportatge del programa "El Medi Ambient" emés a TV3 el passat 28/08/2009.

A la serra de Bellmunt-Almenara, a cavall de les comarques de la Noguera i de l'Urgell, hi ha una de les poblacions més importants de Catalunya de sisons, un ocell que es considera amenaçat. Aquesta i altres espècies van dur a crear aquí una ZEPA, una Zona d'Especial Protecció d'Aus. Es tracta, potser, del territori més representatiu del que s'anomenen secans pseudoestèpics.

Altres espècies, com l'esparver cendrós, viuen íntimament lligades a activitats agrícoles. Aquesta interacció ha conformat un paisatge ple d'atractius.

L'empresa pública Regsega -Reg del Sistema Segarra Garrigues- du a terme des del 2005 un pla pilot per estudiar la forma de compaginar la protecció de la biodiversitat amb les activitats agrícoles i fer-ho de manera que les mesures de conservació siguin socialment acceptades.

Entre les mesures implantades, hi ha la creació d'unes franges entre conreus. En aquestes zones obertes, el sisó mascle pot realitzar el "display", la dansa per atreure les femelles. S'hi ha sembrat veça o trepadella per mantenir una estructura vegetal compatible amb la rotació de cultius i per afavorir la fauna, que també nidifica o s'alimenta en aquests espais.

També s'han promogut espècies de cereals més tardanes. Així s'ha pogut endarrerir dues o tres setmanes la sega i s'ha evitat que coincideixi amb l'època de cria i afecti la supervivència dels polls. El seguiment realitzat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya mostra que la reproducció dels ocells ha millorat. Al mateix temps, mesures com la sembra directa, que redueixen costos i eviten l'erosió del sòl, han estat adoptades per alguns pagesos fins i tot fora de les parcel·les incloses en el pla pilot.

Gerard Bota, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya:"Des d'un punt de vista agronòmic hem vist que la implantació d'aquestes mesures de la sembra directa està donant uns resultats bons, és a dir, que la producció no baixa però el cost d'implantació és més baix, per tant el benefici net per al pagès augmenta. I per altra banda, aquestes mesures també han afavorit el sisó, pel fet que la major part de les franges que estem realitzant són ocupades durant el període reproductor per mascles de sisó com a zones de "display" i per altra banda la productivitat de femelles de sisó des de l'inici del pla pilot ha augmentat de forma molt important en els últims tres anys.

"La riquesa biològica no és només un valor natural, sinó també un atractiu turístic. Però aquest patrimoni s'ha de protegir mantenint també un sector econòmic important i estretament lligat a la preservació d'aquesta riquesa natural. Sovint font de conflictes, aquest pla pilot mostra que agricultura i preservació es poden beneficiar mútuament amb mesures ben estudiades i consensuades.

Un reportatge de Xavier Duran i Alfons Casado

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada