Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 22 de febrer de 2010

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 22/02/2010

A primera hora del matí ben bé semblava que s'havia d'ennuvolar encara més del que hi estava, malgrat que s'apreciaven algunes clarianes. Al cap de poca estona va sortir el sol enmig d'un gran forat de núvol que va aguantar ben bé dues hores, fins que al peu del migdia es va tornar a ennuvolar i, fins i tot, va ploure una mica.

Avui al riu Llobregat hi havia molta activitat, respirant-se ja un cert aire de primavera, amb moltes espècies d'ocells cantant de manera molt insistent, aturats dalt de les seves perxes visibles, com ha estat el cas dels bitxacs comuns (Saxicola torquatus), els teixidors (Remiz pendulinus), els mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), els tristos (Cisticola juncidis) realitzant els seus característics vols de cant, i alguns fringíl·lids, com les caderneres (Carduelis carduelis) i els verdums (Carduelis chloris).

Entre les espècies interessants que s'han observat avui, cal destacar un parell de gavines vulgars (Larus ridibundus) que volaven riu amunt, juntament amb una xivita (Tringa ochropus), dues mallerengues blaves (Parus caeruleus) poc freqüents com a hivernants al riu, un becadell comú (Gallinago gallinago) i alguns corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) amb el seu característic plomatge nupcial, típic de la subespècie sinensis.

Per acabar, una imatge una mica lletja, han aparegut 3 ovelles (Ovis aries) mortes a la segona resclosa del riu, segurament pel fet de que el pastor del poble ha fet creuar el ramat quan el riu era ben ple d'aigua i amb fort corrent, degut a les plujes.

Ovelles (Ovis aries) aparegudes mortes a la segona resclosa del riu

Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Garsa (Pica pica)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar volant riu amunt
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus): 3 exemplars (2 mascles cantant i 1 femella) detectats en tot l'itinerari
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar a prop de la palanca nova de Sant Andreu de la Barca
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tudó (Columba palumbus): destacant un grup de 13 exemplars aturats als arbres del costat del carrer de la Ferralla
- Mallerenga blava (Parus caeruleus): 2 exemplars en uns arbres al marge del riu
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): un mínim de 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Fredeluga (Vanellus vanellus): 10 exemplars aturats al riu
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 7 exemplars (2 d'ells amb plomatge nupcial complet) detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Titella (Anthus pratensis)
- Becadell comú (Gallinago gallinago): 1 exemplar aturat a la llera del riu
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Trist (Cisticola juncidis): destacant 3 exemplars en vol de cant
- Gafarró (Serinus serinus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Mallerenga carbonera (Parus major): 1 exemplar a prop de la palanca de Castellbisbal
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): 2 exemplars adults volant riu amunt
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar en vol sobre el riu

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Fredeluga (Vanellus vanellus)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Bitxac comú (Saxicola torquatus) mascle

Parella de pinsans comuns (Fringilla coelebs), amb el mascle a l'esquerra i la femella a la dreta

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) femella

Becadell comú (Gallinago gallinago)

Titella (Anthus pratensis)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada