Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 10 d’abril de 2010

Serrat d'en Canals - 10/03/2010

Un nou dia pel serrat d'en Canals que presenta ja un aspecte general de començaments de primavera amb la floració de moltes espècies vegetals i ja una bona presència d'insectes. El dia s'ha llevat una mica fred, però a mig matí ja feia força calor.

La migració dels ocells també ha estat la protagonista aquí, amb la observació de vàries espècies que tan sols es veuen en aquest periode. Destaca una femella de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), dos tallarols de garriga (Sylvia cantillans), mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), i també un bon nombre d'espècies típicament estivals, com els rossinyols comuns (Luscinia megarhynchos), falciots negres (Apus apus) i molts mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli).

Pararge aegeria

Deixalles abocades al costat de la carretera

Espècies d'ocells detectades:

- Verdum (Carduelis chloris)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Garsa (Pica pica)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gavià argentat (Larus michahellis): diversos estols en vol
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tudó (Columba palumbus)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): 1 femella al marge del bosc
- Puput (Upupa epops): 1 mascle cantant a l'alçada del dipòsit municipal
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): 12 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Merla (Turdus merula)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Picot verd (Picus viridis): 3 exemplars (2 mascle i 1 femella) detectats en tot l'itinerari
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 2 exemplars cantant a la riera de Can Canals
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 4 exemplars (3 d'ells cantant) a la riera de Can Canals
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 1 exemplar cantant al final de l'itinerari
- Falciot negre (Apus apus): uns 20 exemplars volant molt alt
- Ballester (Apus melba): 1 exemplar volant entre els falciots negres
- Bruel (Regulus ignicapillus)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari

Tórtores turques (Streptopelia decaocto)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada