Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 5 d’abril del 2010

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 05/04/2010

Amb la intensa pluja caiguda ahir a la tarda i els núvols que encara tapaven a mitges el cel a primera hora del matí d'avui, era d'esperar que hi hauria un intens pas migratori d'ocells. En efecte, així ha estat.

Entre els ocells migradors s'ha observat una parella de bernats pescaires (Ardea cinerea) en migració activa cap al nord-oest; prop d'un centenar d'orenetes vulgars (Hirundo rustica) s'anaven aturant als canyissars del marge del riu; algunes orenetes cuablanques (Delichon urbicum); també, volant a mitja alçada, ha estat observada una oreneta de ribera (Riparia riparia), espècie poc freqüent i escassa en migració; uns quants mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus); i una piula dels arbres (Anthus trivialis).

La reproducció també es fa notar per aquestes dates en els ocells. Els corriols petits (Charadrius dubius) ja fan els seus vols territorials, tot fent cercles i cantant, i s'empaiten entre ells; ha estat observat un passerell comú (Carduelis cannabina) mascle cantant, aquesta espècie s'observa en poques ocasions al riu, i aquest comportament és força interessant; i per últim, el teixidors (Remiz pendulinus), que ja tenen acabats els seus niu i els mascles canten actívament en les seves proximitats, de fet avui, ha estat relocalitzat un mascle amb una anella que podria ser el mateix dels anys anteriors, i que fins i tot ha fet una còpula amb una femella, que ràpidament va entrar al niu.

Espècies d'ocells detectades avui:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Garsa (Pica pica)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tudó (Columba palumbus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Mallarenga carbonera (Parus major)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 5 exemplars (3 sedimentats al riu i 2 en migració activa) detectats en tot l'itinerari
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 6 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): un mínim de 10 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): 1 mascle cantant al marge esquerre del riu
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): uns 100 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): un mínim de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Titella (Anthus pratensis): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar a la segona resclosa
- Oreneta de ribera (Riparia riparia): 1 exemplar volant riu amunt
- Piula dels arbres (Anthus trivialis): 1 exemplar en vol sobre el riu
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): uns 10 exemplars en vol sobre la palanca de Sant Andreu de la Barca
- Ballester (Apus melba): 2 exemplars en vol baix sobre la palanca de Sant Andreu de la Barca

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, a l'entrada del niu

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, anellat

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Orenetes vulgars (Hirundo rustica)

Parella de corriols petits (Charadrius dubius) amb comportament reproductor

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada