Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 21 de juliol de 2014

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 21/07/2014

Calopteryx haemorrhoidalis femella

Espècies d'ocells detectades:

- Garsa (Pica pica)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): 2 exemplars
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 2 exemplars
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Xivitona (Actitis hypoleucos): 5 exemplars
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): 20 exemplars
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Colom roquer (Columba livia var. domestica)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus): 2 adults i 1 poll
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus): un mínim de 2 exemplars
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): 2 exemplars
- Verdum (Carduelis chloris)
- Estornell negre (Sturnus unicolor): uns 15 exemplars
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris): uns 5 exemplars
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 adults
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar
- Falciot negre (Apus apus)
- Gavià argentat (Larus michahellis): 3 exemplars en vol alt
- Ballester (Apus melba): uns 2 exemplars

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
Polles d'aigua (Gallinula chloropus) adult i poll
Cuereta blanca (Motacilla alba) jove
Tristos (Cisticola juncidis) juganers
Estornells negres (Sturnus unicolor) i vulgars (Sturnus vulgaris)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)

1 comentari: