Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 30 de maig de 2009

Sobre el mosquit tigre (Aedes albopictus)

La Generalitat i les administracions locals han creat un grup de treball per coordinar les accions d’informació i control d’aquest insecte. Cal adoptar mesures preventives per combatre’n de manera efectiva l’expansió, especialment en els llocs on les larves d’aquest mosquit creixen, com ara els punts d’acumulació d’aigua.

Característiques del mosquit tigre

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic. Ha colonitzat molts països bàsicament a través del transport de pneumàtics o de plantes amb aigua. L’estiu de 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya, al municipi de Sant Cugat del Vallès. El seu hàbitat original de cria són els forats dels arbres, però actualment podem trobar ous i larves en qualsevol massa d’aigua petita i estancada com bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients.

És actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. Té un radi de vol i d’acció relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria com a màxim). Les femelles produeixen molèsties provocades per l’elevat nombre de picades que fan. En països tropicals i subtropicals poden ser vectors de diferents tipus de virus, però a les nostres latituds no actuen com a vector de cap malaltia.

Recomanacions per prevenir l’expansió d’aquest mosquit

Per prevenir-ne l’expansió, és molt important la col·laboració de tota la ciutadania, especialment per eliminar tots els punts d’aigua on puguin créixer les larves. És a dir:

- Buidar i mantenir qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.

- Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs

- Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua

- Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela mosquitera

- Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament, i si no es fan servir cal retirar-les

- També cal tapar els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra

- Canviar molt sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals domèstics.

Com es reconeix la picada del mosquit tigre i com hem d’actuar

La picada del mosquit tigre no té cap característica que la diferenciï de les picades d’altres mosquits, més que el fet que, a diferència dels mosquits autòctons, és un mosquit que pica principalment de dia i produeix molèsties a causa del gran nombre de picades que fa, tot i que no suposa un risc per la salut.

En cas de picada, renteu-vos i desinfecteu bé la zona. El tractament és simptomàtic; en cas de persistència de les molèsties, consulteu el vostre metge.

Documents de les Administracions Públiques:


Web sobre el Mosquit Tigre:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada