Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimarts, 23 de març de 2010

Els boscos de Catalunya. Estructura, dinàmica i funcionament. Documents dels Quaderns de medi ambient N.11. 2004

Ho trobareu aquí...

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/publicacions/boscos_11.jsp
Al maig de 2001, la Subdirecció General d'Estudis del que aleshores era el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va encarregar al CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) la redacció d'un llibre sobre els boscos de Catalunya. Durant els mesos següents els continguts dels llibre es van discutir amb la Subdirecció General i amb l'antiga Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.

El fil conductor del llibre seria exposar la visiósobre els boscos de Catalunya que s'havia generat com a resultat dels treballs i l'experiència acumulada al CREAF des de la seva creació l'any 1987.

Presentació

1. Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica

Els boscos catalans en el context de la conca mediterrània
La percepció social dels boscos
Les arrels històriques de la situació forestal
Cap a una nova concepció de la conservació i el desenvolupament sostenible
Conclusions

2. Les dades bàsiques dels boscos a Catalunya

Superfície forestal i superfície arbrada
Primeres fonts d'informació
Fonts d'informació més recents
El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
Evolució de la superfície forestal arbrada en els darrers anys
Primers resultats de l'MCSC-2000 a l'Àmbit Metropolità

3. Els invents forestals

Introducció
L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya
Per què un inventari ecològic
Altres fonts d'informació: l'Inventio Forestal Nacional

4. El bosc: espècies dominants, existències, estructura i altres característiques

El Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya (SIBosC)
Factors que afecten la distribució dels boscos
Boscos monoespecífics i boscos mixtos
Les espècies forestals dominants a Catalunya
Els arbres

5. Gestió forestal

Introducció
Multifuncionalitat i sostenibilitat
Estructura del sector forestal a Catalunya
Els aprofitaments forestals
Eines per a la gestió sostenible dels boscos

6. Dinàmica forestal

Introducció
Les claus de la dinàmica forestal: processos de mortalitat i regeneració
Dinàmica forestal. El cas dels boscos mediterranis d'alzina i pi blanc

7. Els incendis forestals

Introducció
Els incendis forestals a Catalunya
El problema dels grans incendis forestals
La prevenció i extinció dels incendisLa resposta de la vegetació als incendis
La restauració després dels incendis forestals
Regeneració natural o restauració artificial?

8. Els boscos i la contaminació atmosfèrica

Introducció
Estat dels boscos

9. L'aigua al bosc mediterrani

L'aigua com a principal factor limitant dels ecosistemes mediterranis
Evapotranspiració potencial i real
Els camins de l'aigua al bosc
Transpiració i producció: l'eficiència en l'ús de l'aigua
L'aigua determina l'estructura i funcionament dels arbres

10. Els boscos com a font o embornal de carboni

El carboni atmosfèric i els boscos
El balanç de carboni als boscos i matollars catalans
Entrades de carboni: la fotosíntesi
Sortides de carboni: la respiracióLa renovació foliar
La respiració heterotròfica
El carboni acumulat als boscos de Catalunya
Els models en l'exploració d'escenaris futurs

Bibliografia

Sigles utilitzades

Làmines en color

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada