Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimecres, 4 de març de 2009

Riu Llobregat (Abrera) - 04/03/2009

Camp cultivat amb gramínies a l'entorn del riu Llobregat al seu pas per Abrera

El riu Llobregat al seu pas per Abrera ens ofereix, als seus dos marges, un dels boscos de ribera més ben conservats que podem trobar en el seu curs baix, tot i que riu amunt, sempre dins del Baix Llobregat també es troben zones forestals riberenques molt atractives. Sens dubte, creant un fort contrast amb l'aspecte del riu si anem cap avall, que pateix una gran pressió antrópica.

En aquest bosc de ribera hi destaquen els arbres vells, especialment pollancres (Populus nigra) i àlbers (Populus alba) que atenyen grans dimensions. També el mosaic de zones boscoses, amb espais cultivats amb arbres fruiters i gramínies, fa que la flora i la fauna en aquesta zona sigui molt rica i diversa.

Diverses imatges de l'entorn del riu a Abrera

El riu Llobregat al seu pas per Abrera

Calabruixa petita (Muscari neglectum)

Malgrat que el riu en aquest tram no conté un gran quantitat d'ocells estrictament aqüàtics (ànecs, ardèids, etc...), sí que podem trobar una gran varietat d'espècies forestals molt pròpies del bosc de ribera, destacant el Picot garser petit (Dendrocopos minor), que actualment nidifica a la zona i es troba en lleugera expansió.

En la visita a aquest espai realitzada avui s'han observat una gran quantitat d'espècies d'ocells:

- Titella (Anthus pratensis)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Garsa (Pica pica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Merla (Turdus merula)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Picot verd (Picus viridis)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Tudó (Columba palumbus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 2 mascles marcant territori
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Lluer (Carduelis spinus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Picot garser petit (Dendrocopos minor): 1 exemplar escoltat al bosc de ribera
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): almenys 2 exemplar detectats en tot l'itinerari
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): 2 exemplars en vol sobre uns camps
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar en vol sobre el riu
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar al riu
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): 1 exemplar detectat en vol
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): 3 exemplar detectats en tot l'itinerari

Tudons (Columba palumbus)

Picot verd (Picus viridis) femella

Caderneres (Carduelis carduelis)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) mascle

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada